Programul av. Sergiu I. Stănilă, candidat la Demnitatea de Decan în Baroul Timiș, candidat la calitatea de Membru al Consiliului Baroului Timiș

24 oct. 2016
4 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 5 (4 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1376
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 


 

Avocatul trebuie să fie lăsat să își exercite profesia.

Conferintele Video Universul Juridic

Avocatul nu trebuie deranjat, Avocatul trebuie PROTEJAT!

 

Distinse Doamne și Distinși Domni Avocați,

Dragi Colegi,

 

Sunt avocat în cadrul Baroului Timiș de la data de 1 Octombrie 1999, an în care am absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Vin astăzi în fața Dumneavoastră, propunându-vă un altfel de Program, propunându-vă măsuri și soluții reale, viabile, rezultate dintr-o radiografie făcută, îndrăznesc să afirm, în cei 4 ani în care am deținut calitatea de membru al Consiliului Baroului Timiș și, în ultima perioadă (de mai bine de 1 an de zile) pe aceea de Prodecan al Baroului Timiș. În această perioadă cred că am reușit alături de colegii care au înțeles că trebuie să muncească în Consiliu, să inițiem și să susținem idei, proiecte, propuneri, necesare și utile activității profesionale a avocatului.

Vă propun un Decan care să lucreze alături și împreună cu Consiliul Baroului, un Decan care să pună în aplicare Hotărârile Consiliului Baroului, un Decan care să reprezinte cu cinste Corpul Avocaților care l-a investit în această Demnitate.

Decanul nu conduce Baroul, Decanul reprezintă Baroul. Decanul muncește pentru Barou, pentru și în interesul exclusiv al Avocaților care fac parte din Barou. Un altfel de Decan, pentru că programul meu va include în primul rând obligația asumată de a vă da socoteală anual, cu privire la activitatea desfășurată, cu privire la obiectivele propuse și realizate, în mod efectiv și transparent. Obligația asumată de a nu sta în fața Dumneavoastră mai târziu, argumentându-vă de ce nu am putut să realizez și să ating țintele propuse. Obligația de a nu vă mai solicita ulterior votul de încredere, în ipoteza în care nu mă ridic la nivelul așteptărilor Dumneavoastră.

Obiectivele mele se concentrează exclusiv în jurul motto-ului de început. În mod evident, obiectivele propuse nu pot fi realizate individual, ele trebuie să fie promovate, susținute, atingerea lor fiind rodul, meritul Dumneavoastră, al Consiliului Baroului Timiș, al Colegilor Consilieri, al Decanului, precum și al partenerilor din interiorul actului de justiție și al celorlalți actori sociali, cu care interferăm în exercitarea profesiei pe care o iubim. Altfel, ele rămân simple deziderate.

Vă propun un Program specific și punctual pentru activitatea Baroului Timiș, fără prezentarea de generalități, asumându-mi angajamentul în fața Dumneavostră, ca în situația în care voi fi ales, să răspund pentru fiecare din punctele acestui program.

 

1. Funcționalitatea Baroului Timiș, activitatea eficientă a Decanului și a Consiliului Baroului

Activitatea organelor de conducere ale Baroului trebuie să fie transparentă și eficientă. Asigur personal de mai bine de 1 an de zile pregătirea ședințelor de consiliu, aducerea la cunoștința Dumneavoastră a hotărârilor adoptate, mulțumindu-le în acest sens colegilor consilieri și personalului administrativ care s-au implicat în această activitate.

1.1. VOI RENUNȚA imediat la indemnizația lunară încasată de Decanul Baroului, ceea ce va genera o economie de aproximativ 16.000 lei anual;

1.2. VOI SUSȚINE în fața Consiliului Baroului neacordarea/eliminarea pentru viitor a indemnizației lunare a Consilierilor, așa cum este și în prezent; se generează o economie de aproximativ 57.000 lei anual;

1.3. VOI INSERA pe site-ul Baroului o secțiune intitulată activitatea Decanului;

1.4. VOI PUNE LA DISPOZIȚIA AVOCAȚILOR adresa de e-mail a subsemnatului (adresa personală [email protected]) în vederea formulării de propuneri care privesc activitatea profesională; VOI FI PERMANENT la dispoziția avocaților;

1.5. VOI PROPUNE completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Baroului Timiș și a Consiliului Baroului Timiș, în ceea ce privește modalitatea de rezolvare a cererilor care intră în competența Decanului, astfel încât petentul să primească răspuns în termen de maxim 48 de ore;

1.6. VOI PROPUNE stabilirea unui program de audiențe la sediul Baroului Timiș, pentru Decan și Prodecan, care să răspundă necesităților avocaților din Baroul Timiș și care să corespundă programului acestora;

1.7. MĂ VOI OCUPA PERSONAL de continuarea și îmbunătățirea activității tehnice de redactare a ordinii de zi a ședinței de consiliu, de completare la propunerile ulterioare ale consilierilor și ale oricăror avocați interesați, până la ora ședinței, de comunicare prin e-mail tuturor consilierilor;

1.8. VOI SUSȚINE afișarea pe site-ul Baroului Timiș a ordinii de zi a fiecărei ședințe de consiliu, informând și invitând avocații interesați să participe efectiv la ședințele Consiliului Baroului Timiș, pentru a asista sau pentru a formula propuneri și inițiative;

1.9. MĂ VOI OCUPA PERSONAL de continuarea și îmbunătățirea activității de creare de mape pentru fiecare ședință de consiliu în parte, care cuprinde cererile și înscrisurile depuse pentru ședința respectivă, ordinea de zi, procesul-verbal, hotărârile luate;

1.10. MĂ VOI OCUPA PERSONAL de continuarea și îmbunătățirea activității de întocmire și redactare a procesului-verbal de ședință de consiliu, proces-verbal care să reflecte corect și integral conținutul ședinței respective;

1.11. MĂ VOI OCUPA PERSONAL de continuarea și îmbunătățirea activității de aducere la cunoștința avocaților a hotărârilor adoptate de Consiliul Baroului, prin reducerea la maxim 5-7 zile a termenului în care se publică hotărârea pe site-ul baroului, termen calculat de la data ședinței în care a fost adoptată;

1.12. MĂ VOI OCUPA PERSONAL de continuarea și eficientizarea modalității de exercitare a votului Consilierilor prin e-mail, în cazuri și pentru probleme urgente, între ședințele programate ale Consiliului Baroului Timiș;

1.13. VOI PROPUNE inserarea pe site-ul baroului a unei secțiuni în care fiecare consilier să își publice activitatea lunară/anuală, propunerile și iniațivele efectuate ori susținute;

1.14. VOI SUSȚINE continuarea și îmbunătățirea activității Consiliului Baroului, împărțită pe departamente, precum și eficientizarea activității departamentelor Consiliului Baroului Timiș;

1.15. VOI SUSȚINE continuarea și îmbunătățirea activității de desemnare a unor echipe de consilieri, formate din câte 2-3 consilieri, pentru fiecare proiect asumat și votat de Consiliul Baroului Timiș;

1.16. VOI SUSȚINE continuarea și îmbunătățirea activității de urmărire a punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de Consiliul Baroului Timiș;

1.17. VOI SUSȚINE stabilirea și urmărirea programului de activitate la sediul Baroului, astfel încât acesta să răspundă necesităților avocaților;

1.18. VOI EFICIENTIZA activitatea secretariatului și a celorlalte departamente, prin utilizarea programelor informatice de evidență, de gestionare și de arhivare a înscrisurilor și cererilor primite și, respectiv, eliberate de Barou;

1.19. VOI SUSȚINE demararea activității de arhivare electronică a dosarelor personale ale avocaților, care să permită o evidență exactă a acestora, precum și posibilitatea de transmitere imediată, sigură și modernă, a oricărui înscris din dosar, avocatului în cauză;

1.20. VOI ÎNCURAJA purtarea corespondenței electronice între aparatul administrativ al Baroului și, respectiv, avocați, în vederea reducerii timpilor pierduți prin deplasarea avocatului, de la sediul său profesional la sediul Baroului; această măsură va include și asumarea unui termen rezonabil de răspuns din partea Baroului Timiș;

1.21. VOI ÎNCURAJA avocații în vederea achitării taxelor și contribuțiilor profesionale datorate Baroului (și Casei de Asigurări a Avocaților, eventual) prin viramente bancare, în varianta tradițională sau prin utilizarea sistemului de internet-banking;

1.22. VOI PROPUNE eficientizarea și perfecționarea site-ului Baroului Timiș, prin inserarea unor informații utile profesiei de avocat, precum liste și informații experți judiciari, traducători autorizați, link-uri către edituri de carte juridică;

1.23. VOI ÎNCURAJA colegii avocați care participă în calitate de reprezentanți ai Baroului Timiș la diferite manifestări, organizate de UNBR sau de alte entități, în a întocmi și prezenta în mod public un raport al participării la manifestarea respectivă.

 

 

2. Activitatea profesională a avocatului. Apărarea Profesiei de Avocat

Reprezentarea intereselor profesionale ale avocaților, apărarea drepturilor pe care le avem în procedurile judiciare, trebuie să fie vizibile, concrete.

2.1. VOI VERIFICA cu maximă celeritate fiecare situație sesizată Decanului sau Consiliului Baroului, în vederea constatării îndeplinirii condițiilor legale pentru activarea și aplicarea imediată a dispozițiilor art. 881 din Statutul Profesiei de Avocat, potrivit cu care la cererea avocatului, Comisia permanentă a U.N.B.R. are obligația să apere reputația profesională a acestuia, dacă cercetările întreprinse și propunerile înaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamentează acest demers; totul în sensul adoptării imediate a unei conduite în fața autorităților care nesocotesc rolul și poziția avocatului în procesul judiciar, rolul și poziția avocatului în societate, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare;

2.2. VOI ÎNCURAJA crearea de grupuri de lucru pe diverse teme, formate din avocații interesați, sub coordonarea directă a Decanului, a Consiliului sau a anumitor Consilieri, după modelul împărțirii pe departamente specializate a Consiliului Baroului Timiș;

2.3. VOI IDENTIFICA și VOI propune soluții și măsuri legale, pentru identificarea și proiectarea unor resurse financiare în bugetul Baroului, astfel încât cursurile de formare profesională obligatorii, desfășurate de avocații stagiari pe perioada stagiului, să fie gratuite pentru avocaț În prezent, există dispoziții în Hotărârea Consiliului UNBR nr. 448/21.02.2009 (și Hotărârea nr. 69 din 28 martie 2016 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului II de pregătire profesională inițială) care reglementează caracterul gratuit pentru avocat, al cursurilor de formare profesională pentru anul 2 de stagiu;

2.4. VOI SUSȚINE perfecționarea și adaptarea continuă a programului electronic de repartizare a cauzelor din oficiu în cadrul Serviciului de Asistență Juridică; identificarea unor soluții și aplicarea unor măsuri legale și regulamentare, pentru a asigura accesul continuu și permanent al avocaților stagiari, al avocaților aflați la începutul carierei, la asistența penală în cauzele din oficiu;

2.5. VOI SUSȚINE asigurarea accesului cu prioritate pentru avocatul stagiar, dar și pentru cel definitiv, la biblioteca Baroului Timiș, precum și la resursele electronice, la care sunt sau vor fi încheiate abonamente, parteneriate de colaborare;

2.6. VOI PROPUNE inserarea pe site-ul Baroului Timiș a unei secțiuni sau crearea unui blog independent, securizat, accesibil exclusiv membrilor Baroului Timiș care își propune să colecteze opiniile exprimate de avocați și de alți specialiști ai dreptului, în legătură cu practica judiciară de la o anumită instanță sau parchet, pe o temă dată, în legătură cu problemele teoretice de interes pentru avocați, precum și cu modificările legislative intervenite în domeniile de activitate de interes pentru avocați;

2.7. VOI PROPUNE și susține mutarea calculatoarelor și imprimantelor recent înlocuite, de la sediul Baroului Timiș, în spațiul utilizat în incinta Palatului Dicasterial, în vederea utilizării acestora pentru consultare baze de date, printare documente și alte asemenea activități, de către avocați;

 

3. Relațiile profesionale ale Baroului

Aceste deziderate nu pot fi atinse decât prin implicarea factorilor cu putere de decizie din conducerea Instanțelor de judecată și Parchetelor. Trebuie însă să depunem toate diligențele legale de care dispunem, pentru a ajunge la rezultate acceptabile și decente.

3.1. Relația profesională cu Instanțele de judecată și cu Parchetele, cu precădere cele din raza județului Timiș și, respectiv, a Curții de Apel Timișoara:

3.1.1. VOI PROPUNE și încuraja organizarea de ședințe și întâlniri comune, între conducerile instanțelor, parchetelor și, respectiv, Decanul Baroului Timiș, Consiliul Baroului Timiș și avocații interesați, pentru abordarea unor teme de interes pentru organizarea și desfășurarea profesiei de avocat, precum:

3.1.1.1. caracterul unitar al practicii judecătorești din raza unei instanțe, pe o anumită problemă de drept;

3.1.1.2. pregătire profesională comună;

3.1.2. VOI SUSȚINE eficientizarea activității desfășurate de avocați, cu precădere de colegii înscriși în Registrul de Asistență Juridică, care profesează în cauzele penale din oficiu, în acest sens pledând pentru eliminarea cazurilor în care sunt aplicate arbitrar amenzi avocaților, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 republicată și ale Statutului Profesiei de Avocat;

3.1.3. VOI SUSȚINE extinderea protocolului încheiat cu instanțele de judecată și încheierea unui nou protocol cu parchetele, în scopul:

3.1.3.1. eficientizării activității de informare privind cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, prin identificarea și propunerea unor soluții care să asigure publicarea pe portalul instanțelor, într-un termen scurt, rezonabil, a soluției pronunțată de judecător;

3.1.3.2. eficientizării activității de comunicare și recepționare înscrisuri pentru dosarul aflat pe rolul instanței de judecată, prin e-mail sau, în subsidiar, prin fax, în conformitate cu dispozițiile legale procedurale;

3.1.3.3. identificării și propunerii unor soluții legale care să asigure accesul facil și prioritar al avocaților la arhivele instanțelor, la registraturile instanțelor și parchetelor, în conformitate cu dispozițiile legale procedurale și regulamentare;

3.1.3.4. identificării și propunerii unor soluții legale care să asigure accesul avocaților la organul de urmărire penală care instrumentează dosarul, pentru discutarea unor probleme care țin exclusiv de desfășurarea urmăririi penale, de drepturile și obligațiile avocatului în procesul penal, în conformitate cu dispozițiile legale procedurale și regulamentare;

3.1.3.5. identificării și propunerii unor soluții legale în vederea organizării și derulării ședințelor de judecată, cu stabilirea orei de apelare a cauzei, cu stabilirea prioritară a cauzelor în care sunt depuse împuterniciri avocațiale, în conformitate cu dispozițiile Codului de Procedură Civilă, ale Codului de Procedură Penală și ale Regulamentului din 17 decembrie 2015 de ordine interioară al instanțelor judecătorești;

3.2. Relația profesională cu Camera Notarilor Publici Timiș, cu Camera Executorilor Judecătorești din raza Curții de Apel Timișoara, cu celelalte instituții publice, cu care avocatul interferează în derularea activității profesionale: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș, Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș

Activitatea profesională a avocatului este una complexă, în care acesta interacționează cu diferite instituții publice, cu forme de organizare a unor profesii, în scopul îndeplinirii misiunii pe care și-o asumă, conform Legii și Statutului.

3.2.1. VOI SUSȚINE încheierea de protocoale de colaborare profesională, care să implice și să propună măsuri legale de eficientizare a activității avocaților, precum comunicarea facilă și urgentă, prin mijloace moderne de comunicare (e-mail, fax), a răspunsurilor la solicitările avocaților.

 

4. Relația profesională cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, prin Centrul Teritorial Timișoara

Rolul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților este incontestabil. Pregătirea profesională continuă a avocatului nu poate fi gândită fără implicarea INPPA, în timp ce pregătirea profesională inițială a avocatului stagiar este atributul exclusiv al INPPA, prin Centrul Teritorial Timișoara, în cazul nostru.

4.1. SUSȚIN organizarea de conferințe de pregătire profesională, atât pentru avocații definitivi, cât și pentru avocații stagiari, pe teme de interes actual;

4.2. VOI PROMOVA continuitatea bunei colaborări existente cu Centrul Teritorial al INPPA;

4.3. VOI PROPUNE încheierea unui protocol de colaborare profesională care să reglementeze raporturile dintre Baroul Timiș și INPPA Centrul Teritorial Timișoara, pe baze moderne, pornind de la rolul definitoriu pe care cele două instituții juridice îl au în organizarea profesiei de avocat;

 

 

5. Relația profesională cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

VOI SUSȚINE bunele relații de colaborare profesională și interumane cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Pregătirea profesională continuă a avocatului trebuie să fie atât scopul, cât și rezultatul unei colaborări tripartite, Barou – INPPA – Facultate, colaborare din care avocatul are numai beneficii.

Cred în încheierea unui Protocol care să prevadă:

5.1. organizarea în comun, de manifestări științifice, pe teme juridice de interes pentru profesia de avocat;

5.2. invitarea cadrelor didactice ale Facultății de Drept, precum și a altor specialiști în drept, prin contribuția conducerii Facultății de Drept, în vederea susținerii de prelegeri și comunicări științifice pe probleme de interes pentru activitatea profesională a avocatului;

5.3. identificarea și proiectarea în bugetul Baroului a unor resurse financiare, pentru finanțarea unor burse acordate studenților Facultății de Drept, cu rezultate excepționale, continuând astfel tradiția începută în urmă cu mai mulți ani;

5.4. încurajarea formelor de organizare a profesiei de avocat în atragerea studenților facultății, în stagii de practică și pregătire profesională;

5.5. organizarea de întâlniri profesionale între conducerea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Consiliul Baroului Timiș, Decanul Baroului Timiș și avocații interesați, pentru abordarea unor probleme ce țin de admiterea în profesia de avocat stagiar, de organizarea de stagii de practică pentru studenții facultății, de diverse probleme legislative;

 

6. Relația profesională cu Uniunea Națională a Barourilor din România

Suntem, alături de celelalte barouri, o componentă importantă a Uniunii Naționale a Barourilor din România. Prezența noastră în cadrul Uniunii, prin reprezentanții din Consiliul UNBR, din Comisia Permanentă, trebuie să fie una activă, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Lege și de Statut.

6.1. VOI ASIGURA reprezentarea efectivă a avocaților din Baroul Timiș în fața Uniunii Naționale a Barourilor din România, prin participarea activă la ședințele Consiliului UNBR, la Congresele organizate de UNBR, precum și la orice alte întâlniri organizate sub coordonarea UNBR, în scopul eficientizării și apărării profesiei de avocat;

6.2. VOI IDENTIFICA, propune și susține soluții legale pentru rezolvarea problemelor întâlnite în exercitarea profesiei de avocat, precum de exemplu nedeductibilitatea cheltuielilor generate de refacerea capacității de muncă, regimul fiscal neclar și neunitar al deductibilității cheltuielilor efectuate de avocat pentru și în scopul exercitării profesiei de avocat, contrarietatea normelor din Statutul Profesiei de Avocat cu cele din Codul de Procedură Penală, privitoare la exercitarea dreptului la apărare, la interzicerea de către client a substituirii avocatului titular;

6.3. VOI IDENTIFICA soluții de rezolvare rapidă a problemelor organizatorice, precum recepționarea cardurilor europene pentru avocat, în scopul scurtării termenului de așteptare până la emiterea acestora;

 

7. Relația profesională cu alte barouri din țară și/sau din străinătate

Astăzi Baroul Timiș este izolat față de celelalte barouri din țară. Întrucât experiența celorlalte barouri, problemele întâlnite acolo, ne pot oferi soluții de rezolvare a problemelor întâlnite în comunitatea noastră profesională, VOI SUSȚINE:

7.1. inițierea unor întâlniri regionale sau chiar mai extinse, între Decanii Barourilor, Consiliile Barourilor și avocații interesați, pentru identificarea problemelor ivite în profesia de avocat – practica unitară, relația avocat/instanța de judecată/parchet și altele asemenea – pentru identificarea soluțiilor legale de rezolvare a problemelor prezentate.

În mod evident, colaborarea cu barouri din străinătate reprezintă un deziderat de atins, sens în care VOI SUSȚINE:

7.2. reluarea colaborărilor cu barouri de anvergură din străinătate, asigurarea participării avocaților din Baroul Timiș, cu precădere a celor mai tineri, la manifestări și conferințe organizate de acestea, precum și asigurarea reciprocității;

7.3. identificarea și proiectarea unor resurse financiare în bugetul Baroului, sau prin parteneriate încheiate cu forme de exercitare a profesiei sau cu alți actori sociali, de susținere parțială/integrală a reprezentării noastre la manifestările și conferințele organizate în afara granițelor țării;

 

8. Patrimoniul Baroului Timiș

Orice măsură care vizează patrimoniul Baroului Timiș trebuie să fie justificată, trebuie să fie în limitele Legii și ale Statutului.

8.1. VOI SUSȚINE gestionarea patrimoniului Baroului Timiș exclusiv prin hotărâri de Consiliu sau prin hotărâri ale Adunării Generale (acolo unde este cazul), conform dispozițiilor Legii nr. 51/1995 și ale Statutului Profesiei de Avocat, așa cum se întâmplă și în prezent;

8.2. VOI SUSȚINE angajarea cheltuielilor, astfel încât ele să nu afecteze echilibrul dintre venituri și cheltuieli;

8.3. VOI SUSȚINE întocmirea în formă scrisă a unui raport care să prezinte obiectivul, să justifice necesitatea, să ofere informații tehnice și financiare documentate, anterior punerii în discuția Consiliului Baroului/Adunării Generale a oricărei solicitări de investiție/cheltuire a banilor din bugetul Baroului;

8.4. VOI SUSȚINE continuarea și eficientizarea politicii actuale de economisire a unor sume de bani în Baroul Timiș, în vederea utilizării acestora în diverse scopuri, în interesul exclusiv profesional și administrativ al avocaților; în prezent, excedentul de încasări se virează în Fondul de Investiții aflat la dispoziția Baroului;

8.5. VOI SUSȚINE limitarea dreptului de semnătură al Decanului Baroului pentru plăți mai mari de 1.000 lei, cuantum peste care să fie necesară o hotărâre de consiliu (sistem care funcționează și în prezent);

8.6. VOI SUSȚINE efectuarea tuturor plăților de către Baroul Timiș în mod exclusiv online, prin transfer bancar, sistem implementat în anul 2015;

8.7. VOI SUSȚINE aprobarea prin hotărâre de consiliu a tuturor contractelor care vor fi încheiate de Baroul Timiș;

8.8. VOI CONTINUA POLITICA FINANCIARĂ ACTUALĂ, implementată în anul 2016, care presupune că toate sumele neutilizate din Fondul de Investiții trec în depozitele bancare ale Baroului Timiș;

8.9. VOI CONTINUA procedura actuală de selectare a oricărui partener contractual, în urma analizării a minim 2-3 oferte;

8.10. VOI INFORMA corect, exact și la timp avocații cu privire la politicile patrimoniale și salariale ale Baroului Timiș, pentru asigurarea unei transparențe totale și normale;

 

 

9. Relația cu Casa de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș

Baroul Timiș, Casa de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș, sunt instituții care gestionează împreună problemele și interesele profesionale ale avocaților din Baroul Timiș.

9.1. VOI SUSȚINE o colaborare permanentă între cele două entități, în vederea identificării și rezolvării problemelor comune profesiei de avocat;

 

10. Organizarea de evenimente

Suntem o comunitate, în care activitatea profesională trebuie să se împletească în mod benefic cu activități cu caracter social, chiar recreativ.

10.1. ÎMI ASUM organizarea de către Baroul Timiș a minim două conferințe pe an, pe teme juridice de actualitate, în colaborare cu instituțiile amintite anterior;

10.2. VOI SUSȚINE continuarea organizării Balului Avocaților, în proximitatea zilei prilejuite de data atestării Baroului Timiș (25 ianuarie), în același format ca și în prezent, format care s-a bucurat de succes în rândul avocaților;

10.3. VOI SUSȚINE continuarea organizării Zilei Avocatului, într-un format atractiv pentru avocați, cel puțin similar cu cel din prezent;

10.4. VOI SUSȚINE organizarea Serbării de Crăciun, într-un nou format, care va fi inaugurat în anul 2016 și perfecționat ulterior, mai aproape de spiritul acestei sărbători, mai aproape de destinatarii acestei sărbători, copiii noștri;

10.5. VOI PROMOVA și continua organizarea Raliului Juriștilor, eveniment care nu mai este finanțat de Baroul Timiș, resursele necesare fiind identificate prin parteneriatele încheiate;

10.6. VOI identifica soluții logistice pentru susținerea echipei de fotbal a avocaților, prin atragerea unor parteneri externi profesiei de avocat pentru identificarea resurselor financiare necesare;

10.7. VOI PROPUNE implicarea activă a Consiliului Baroului Timiș în sărbătorirea Maeștrilor în etate ai Baroului, în prezent această activitate fiind organizată aproape exclusiv de Filiala Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților.

Nu în ultimul rând, Vă propun RESPECT, FRATERNITATE și SOLIDARITATE, Dragi Colegi!

Vă cer SĂ VĂ IMPLICAȚI ÎN CONTROLUL celor care, odată aleși, uită programul cu care s-au prezentat în fața Domniilor Voastre.

Vă solicit respectuos să participați la Adunarea Generală Electivă, precum și la toate Adunările Generale. Numai așa, numai implicându-ne, profesia noastră poate reveni acolo unde a fost odată.

Vă solicit respectuos să Vă investiți Decanul, printr-un vot masiv, poate chiar din primul tur, iar începând cu a doua zi să îl verificați și să îl sancționați dacă își uită programul cu care a candidat, dacă este absent, dacă este neimplicat.

Am muncit din prima zi în care am fost investit de Dumneavoastră în calitate de consilier în Consiliul Baroului Timiș, până în ultima și vă promit că munca mea va continua într-un ritm și mai susținut, alături și împreună cu membrii Consiliul Baroului, în cazul în care voi avea Onoarea să primesc, prin Votul Dumneavoastră, Demnitatea de DECAN al Baroului Timiș.

 

TIMIȘOARA, la 14 Octombrie 2016

 

Cu adâncă prețuire,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ,

candidat la Demnitatea de Decan în Baroul Timiș,

candidat la calitatea de Membru al Consiliului Baroului Timiș.

Programul av. Sergiu I. Stănilă, candidat la Demnitatea de Decan în Baroul Timiș, candidat la calitatea de Membru al Consiliului Baroului Timiș was last modified: octombrie 24th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter