Programe internship

20 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 533

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Legea nr. 176/2018 privind internshipul (*intrare în vigoare: 18 august 2018, cu unele excepții, M. Of. nr. 626 din 19 iulie 2018)

I. Dispoziții generale

Conferința Noi reglementări în agricultură

1.1. Legea nr. 176/2018 reglementează modul de realizare a programelor de internship pentru persoane care au vârsta minimă de 16 ani. Pot fi incluse în aceste programe și persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, dar numai cu acordul părinților sau reprezentanților legali.

1.2. Organizația-gazdă are obligația de a asigura finanțarea programului de internship, cu respectarea bugetului anual aprobat pentru această destinație și de a promova public (scris și/sau on-line) programele desfășurate, criteriile, calendarul și procedura de selecție, responsabilitățile generale, condițiile contractuale.

II. Organizarea programului

2.1. Numărul internilor ce pot participa la un program se stabilește în funcție de numărul salariaților din organizația-gazdă, dar nu poate depăși 5% din numărul total al salariaților.

Prin excepție, organizațiile care au cel mult 20 angajați, pot încheia cel mult două contracte de internship. Sunt stabilite situațiile în care organizațiile-gazdă nu pot încheia contracte de internship.

2.2. Programele de internship se pot organiza oricând pe parcursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni, durata programului fiind de maxim 720 ore în 6 luni consecutive. Perioada de internship se consideră vechime în muncă sau vechime în specialitate, în funcție de specificul activității.

2.3. Internul are dreptul la o indemnizație de internship al cărei cuantum este de minim 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată. Durata maximă a activității este 40 ore pe săptămână, respectiv 30 ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi pentru internii sub 18 ani. Este interzisă prestarea de ore suplimentare de către interni.

2.4. Organizația-gazdă are obligația de a ține evidența timpului de lucru pentru fiecare intern și de a prezenta situația organelor de control.

2.5. Evaluarea activității internului se face prin raportul de evaluare întocmit de îndrumător, raport în baza căruia se eliberează certificatul de internship. În urma evaluării, organizația-gazdă poate lua decizi de a angaja internul cu contract individual de muncă, în funcție de locurile vacante din organizație și de competențele dobândite de intern.

III. Contractul de internship

3.1. Pentru derularea programelor de internship, între intern și organizația-gazdă se încheie un contract de internship, pe durată determinată, prin care internul se obligă să se pregătească profesional și să desfășoare o activitate specifică pentru și sub autoritatea organizației-gazdă.

3.2. Contractul se încheie în formă scrisă (obligatoriu), în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Durata maximă a contractului este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii. Fac excepție contractele încheiate de instituțiile/autoritățile publice implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea perioadei de exercitare de către România a președinției Consiliului UE, a căror durată poate fi de maxim 12 luni.

3.3. În situația în care internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, contractul se suspendă, iar durata suspendării nu se ia în calculul perioadei programului de internship. Contractul încetează de drept dacă durata cumulată a suspendărilor depășește 1/3 din perioada programului de internship.

3.4. În contract se stabilesc drepturile și obligațiile părților referitor la derularea programului de internship, completate, eventual, cu prevederile regulamentelor interne, precum și condițiile de încetare a acestuia.

3.5. Între organizația-gazdă și intern se încheie un singur contract, cu excepția cazului se încheie mai multe contracte pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu depășească 6 luni. Încheierea unui contract de internship în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute.

3.6. Facilități pentru organizația-gazdă. Organizația-gazdă poate beneficia de o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 lei pentru fiecare persoană (fost intern în cadrul organizației) angajată cu contract individual de muncă în termen de 60 zile de la finalizarea programului de internship și cu îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 luni. Pentru a beneficia de aceste sume, organizația-gazdă va depune o cerere la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în maxim 6 luni de la expirarea termenului de 60 zile pentru încheierea contractului individual de muncă).

3.7. Perioada neîntreruptă de cel puțin 24 luni nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, cu excepția perioadelor de suspendare ca urmare a concediului pentru incapacitate temporară de muncă. Cuantumul primei de promovare se actualizează anual prin hotărâre de guvern.

Instituțiile/autoritățile publice nu pot beneficia de prima de promovare a angajării.

IV. Dispoziții finale

4.1. Realizarea programelor de internship este monitorizată de către organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspecției Muncii și ANOFM care aplică și sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legii.

4.2. ANOFM are obligația de a înființa registrul electronic de evidență a contractelor de internship (până la data de 20 august 2018). Până la înființarea registrului, evidența va fi ținută de către fiecare organizație-gazdă în sistem propriu de centralizare.

4.3. Modelul contractului de internship, al certificatului de internship și al cererii pentru prima de promovare a angajării se va aproba prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Programe internship was last modified: iulie 20th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter