Prof. univ. dr. h.c. Mircea Duțu și Universul Juridic – eveniment editorial remarcabil: „Dreptul mediului și al climei”, 600 de pagini, aprilie 2022

27 apr. 2022
Vizualizari: 890
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Evenimentul de lansare a acestei lucrări, cu statura unui adevărat TRATAT, are loc în anul 2022, când se aniversează 50 de ani de la întemeierea dreptului mediului, ca ramură de drept și disciplină de studii (1972-2022), și 65 de ani de viață a reputatului profesor Mircea Duțu, și aduce în discuție, în mod imperativ: autorul, cartea și editorul.

 

1. AUTORUL – Prof. univ. dr. h.c. Mircea Duțu – CTITOR al dreptului mediului

1.1. Personalitate cu o mare acoperire în numeroase tratate, cursuri, monografii, studii și articole, dar și de o largă respirație doctrinară, multidisciplinară, profesorul Mircea Duțu ne-a demonstrat, în special, în ultimii 20 de ani, că a absolvit, meritat, în 1981, Facultatea de Drept a Universității din București, ca șef de promoție și doctoratul la această măreață școală de drept, în 1992, devenind „grabnic” și conducător de doctorat în dreptul mediului.

În CV-ul Domniei Sale se relevă un parcurs alert și complex, interdisciplinar:

– cofondator al Universității Ecologice din București, decan, rector (2001-2008), președinte al UEB (2008-la zi),

– fondator al Revistei române de drept al mediului,

– cercetător juridic 1 la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române,

– director al ICJ „Andrei Rădulescu” al Academiei Române (2010-la zi).

Iată, așadar, o izbândă de invidiat: un om de știință, cercetător academic, cadru universitar, într-o specializare inedită, în plină formare și de mare interes național și universal – dreptul mediului, manager remarcabil în Alma Mater și la ICJ „Andrei Rădulescu”, autor a numeroase lucrări și studii, care ni se înfățișează ca un MODEL. Și câtă nevoie de asemenea modele are ACUM societatea noastră, îndeosebi lumea universitară, tinerii și chiar intelectualitatea română, tributară țării, în ultimii 30 de ani (?!).

În lista lungă de tratate, lucrări, cursuri și altele, subliniez stăruințele domnului profesor, ca cercetător și ca universitar, în două noi discipline și ramuri ale științelor dreptului:

– Dreptul mediului și

– Dreptul urbanismului.

Prima lucrare, „Dreptul mediului”, apare în anul 1993 la Editura Gamian, urmată de „Dreptul internațional și comunitar al mediului”, în anul 1995, la Editura Economică, apoi „Dreptul comunitar al mediului”, în 1996, la Editura Economică, „Dreptul internațional al mediului” în 2004 și altele.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Dar „vârful” atins de profesorul Mircea Duțu îl constituie cele trei ediții ale „Tratatului de drept al mediului” (vol. I și II), ed. 1998, ed. 2003 și ed. 2007), care ne înfățișează, în mod inedit, preocupările sale și, mai ales, unele rezultate și soluții în cercetarea juridică fundamentală, la care este îndatorat, îndeosebi, din exigențele onorantei funcții de director general al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Pe aceleași coordonate retrospective, îl felicit pe autor pentru volumul „Dreptul urbanismului”, apărut în 5 ediții (1995, 1998, 2000, 2008, 2009), care îl așază temeinic în rândul întâi al pionerilor doctrinari și universitari ai acestei discipline, foarte necesară și utilă în țară noastră.

1.2. Prof. univ. dr. Mircea Duțu este doctor honoris causa al unor prestigioase universități, iar acordarea acestui titlu și de către Universitatea noastră tomitană domnului profesor univ. Dr. H.C. Mircea Duțu este un act major științific, în deplin acord și în continuare cu decernarea aceluiași titlu de Dr. H.C. de către Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureș (2012), de Universitatea „Valahia” din Târgoviște (2015), de Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad (2016), de Universitatea „Constantin Stere” din Chișinău (2017) și de Universitatea „Dunărea de Jos” (2017) din Galați.

 

2. CARTEA – „Dreptul mediului și al climei”, vol. I/2022, Editura Universul Juridic

2.1. De la un „Drept ecologic” (1989), la Dreptul mediului” – curs universitar” (1992), la „Dreptul mediului” (1996), „Dreptul mediului”, vol. I-II, 1998, reeditat în 2003 și 2007 (TRATAT), la „Dreptul climei” (2021) și „Dreptul mediului și al climei”, vol. I (2002-Tratat).

În acești peste 30 de ani, prof. Mircea Duțu a vibrat, la catedră, în Alma Mater, în cartea juridică, în cercetare și publicistică, contribuind la acest edificiu măreț al unei discipline vii și de maximă importanță pentru existența omului pe planetă Pământ, aducând în atenția actorilor vieții parametrii globului și regionali stabiliți în conferințele mondiale și continentale, precum:

– „Declarația de la Stockholm (15-16.VI.1972) a Conferinței ONU privind mediul uman”, cu cele 26 de principii;

– „Carta mondială a naturii” (1982) și „Viitorul nostru comun” (1987);

– „Declarația de la Rio a Conferinței ONU, din 1992, privind mediul și dezvoltarea”;

– Acordul de la Paris prin CLIMĂ (2015);

– Programul ONU al dezvoltării durabile la orizontul 2030 (ODD);

– „Pactul VERDE” AL Uniunii Europene (2019) și altele.

De la început, din prefață, autorul ne atrage atenția asupra faptului că, sub influența climatului internațional din 1972- Stockholm, țara noastră a adoptat Legea nr. 9/1973 privind protecția mediului înconjurător și întâia structură instituționalizată ‒ Consiliul Național pentru Protecția Mediului ‒CNPM (1974), iar, după 1990, a fost înființat Ministerul Mediului și s-a adoptat Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, în perioada de preaderare la UE, fiind preluat acquis-ul comunitar; dar, prin revizuirea Constituției din octombrie 2003, s-a recunoscut dreptul fundamental la un mediu sănătos și echilibrat ecologic.

2.2. Acest prim volum al Tratatului de drept al mediului și al climei ‒ 2022, ne înfățișează o laborioasă cercetare teoretică fundamentală într-un domeniu vital al existenței umane, în care însă, așa cum accentuează autorul în Prefață: „Lascivitatea” autoculturii după aderarea la UE (2007) a făcut că în ultimii 15 ani să ne limităm la efortul reglementat, la conformarea obligației de transpunere formală în dreptul intern al exigențelor minimal-europene, iar aceasta cu deficiențe și insuficiențe, după cum ne arată numeroasele proceduri de infringement” aflate în curs… lipsind preocupările pentru „elaborarea unui Cod al mediului și a unei dezvoltări sistematice și raționalizate a legislației pertinente” (p. 33).

2.3. „Introducerea” (pp. 34-88) demonstrativă și de o largă amplitudine-retrospectivă și analitică-sistematizată și structurată exemplar ne „silește” să savurăm reflecțiile autorului privind:

„I. Apariția și dezvoltarea reglementărilor juridice asupra mediului: 1) Emergența dreptului climei ca o nouă dimensiune a dreptului mediului;

II. Apariția și evoluția reglementărilor și dezvoltarea dreptului mediului în România: «Preliminarii istorice. Începuturile protecției naturii în România și preocupările din anii 1950-1972. Legiferarea și instituționalizarea protecției mediului. Dezvoltarea dreptului mediului în perspectiva aderării României la UE. Starea dreptului mediului după aderarea la UE.

Cristalizarea legislației privind CLIMA. Instituționalizarea protecției mediului»” s.a.

III. Constituționalizarea dreptului, Situația din România. Spre un drept constituțional al mediului:

  1. Un concept în mișcare: «constituționalizarea mediului».
  2. Elemente de drept comparat ale constituționalizării mediului și climei.
  3. Consacrarea textual-constituțională a problematicii de mediu în România («Înverzirea constituțiilor»).
  4. Contribuția jurisprudenței la constituționalizarea dreptului mediului.
  5. Spre un drept constituțional al mediului. Repere structurale.”

3. Lucrarea-TRATAT de o mare și laborioasă anvergură științifică, doctrinară și academică.

3.1. Înzestrată cu IX CAPITOLE, o Prefață, o Introducere și o amplă Postfață, această lucrare se înfățișează ca o CARTE de căpătâi pentru studiul și aprofundarea dreptului mediului și al climei, în mediul universitar, în cel decizional al autorităților publice, în doctrina și cercetarea juridică, dar și ca bibliografie aferentă jurisprudenței constituționale și judiciare.

Cartea este scrisă cu mintea și sufletul, dar mai ales cu priceperea și dăruirea profesorului, încărcat de bibliografia amplă a materiei și cu experiența dată de elaborarea și succesul celorlalte lucrări publicate în ultimii 30 de ani.

Dar această lucrare ilustrează și capacitatea pluridisciplinară a autorului, măiestria scrisului, empatia cu cititoruldăruindu-i un mare grad de accesibilitate, de înțelegere și „prelucrare” a datelor, informațiilor, raționamentelor și a concluziilor variabile, rezultate dintr-o aleasă și eficientă metodică a organizării și sistematizării materiei într-o succesiune tematică exemplară.

3.2. Primele trei capitole introductive (I. „Noțiunea, trăsăturile definitorii și definiția dreptului mediului”; II. „Delimitarea dreptului mediului de celelalte ramuri ale dreptului” și III. „Izvoarele dreptului mediului”) sunt urmate de alte două capitole, esențiale, pentru această ramură a dreptului public: IV. „Principiile fundamentale și conceptele generale” și V. „Dreptul fundamental la un mediu sănătos” alcătuiesc partea generală a lucrării.

Relevante și originale ne apar analizele, ample și pertinente, din Cap. VIII. „Răspunderea pentru vătămările aduse mediului” (pp. 349-534) și din Cap. IX. „Regimul juridic internațional și european al CLIMEI” (pp. 535-577), care includ observații și concluzii privind acte de drept internațional al mediului și ale UE, experiențe și practici din SUA, problema jurisdicțiilor specializate în mediu, ecocidul în dreptul comparat, emergența unei noi valori, protejată juridic securitatea planetei.

Deosebit de interesante sunt tezele și concluziile autorului expuse în Postfața: „«Revoluția» juridică a tranziției ecologice”, cu cele 10 secțiuni pline de elemente analitice, de noutate și de actualitate:

 1. «Tranziție energetică sau agonie climatică?»
 2. «Baze științifice ferme ale răspunsului juridic adecvat»
 3. «O nouă perspectivă a dezvoltării cu adevărat viabile»
 4. «Adevăratul drept al mediului»
 5. «Întoarcerea la dreptul nonjuridic?»
 6. «Noi perspective de dezvoltare a dreptului internațional al mediului și climei»
 7. «Dreptul UE al mediului ‒ vector al dezvoltării și inovării dreptului global al mediului»
 8. «Dreptul climei ca vector al dreptului viitorului»
 9. «Evaluarea eficienței dreptului mediului» și
 10. «Posibile reforme ale fiscalității de mediu».

3.3. În finalul lucrării, profesorul Mircea Duțu ne pune în fața unor întrebări retorice fundamentale, dintr-o perspectivă existențială:

– „… poate dreptul salva umanitatea, protejându-i cadrul său de viață, mediul, clima și eradicând, totodată, sărăcia?”,

– „drepturile de mediu, asociate drepturilor sociale ca natură juridică, sunt, în întregime, drepturi, în sensul clasic al termenilor și practicilor?”,

– „dacă întreprinderile sunt titulare de drepturi, trebuie să le recunoaștem și obligații corelative?”,

– „incriminarea ecocidului va permite o protecție mai efectivă a mediului?”,

– „care sunt cele mai adecvate forme de răspundere a Statelor în materie climatică?”.

 

4. EDITURA Universul Juridic – „Campionul” publicisticii juridice din ultimii 20 de ani, promotorul revistelor juridice aferente disciplinelor și ramurilor dreptului, al reeditării marilor creații ale înaintașilor interbelici și al lucrărilor noi tratate, manuale, monografii, culegeri de jurisprudență, sinteze și altele.

Înființată în anul 2001, Editura Universul Juridic a devenit principalul actor/titular din domeniile pieței de carte juridică din România.

Majoritatea lucrărilor apărute în cadrul Editurii Universul Juridic sunt semnate de autori consacrați, dintre care îi amintim pe: Francisc Deak, Gheorghe Beleiu, Ion P. Filipescu, Stanciu D. Cărpenaru, Octavian Căpățînă, Costică Bulai, Liviu Pop, Emil Molcuț, Constantin Mitrache, Emilian Stancu, Avram Filipaș, Alexandru Țiclea, Lucian Mihai, Dan Lupașcu, Romeo Popescu, Gheorghe Florea, Marian Nicolae s.a. La această editură se „produc” peste 20 de reviste care se adresează tuturor categoriilor de cititori: studenți, practicieni, teoreticieni, cât și nespecialiștilor care doresc să se familiarizeze cu elementele problematicii specifice științelor juridice sau, după caz, ale legislației și practicii judiciare actuale.

Fondatorul Editurii, Nicolae Cîrstea, afirma recent că:

„Îmi doresc, ca toți dintre noi, stabilitate. Familială. Politică. Legislativă. Și de business. Mă frământă ce văd în jurul nostru. Universul Juridic de acum 20 de ani nu mai seamănă cu cel de astăzi. Și e normal să fie așa. Observ că ne căutăm încă. Nu suntem liniștiți. Uneori ne amăgim, lăsându-ne pradă unei stări temporare de apatie. Fără așteptări.

Speranța noastră este viața noastră. Trăim pentru că sperăm. Pentru că avem așteptări. Pentru că ne dorim mai mult. Pentru noi. Și pentru ceilalți.

Universul Juridic vă aparține. Și e normal să fie așa. Noi dăm doar o mână de ajutor, mijlocind o relație naturală între autori și dumneavoastră – cei care le apreciați ideile. Raționamentul. Soluțiile juridice care fac diferența.

Fac o reverență pentru autorii și cititorii noștri. Pentru concurența noastră. Pentru oamenii care sunt mai mult… Și care vor să fie mai mult…

Dacă dumneavoastră nu ați fi (fost) – noi nu am fi (fost). Dacă dumneavoastră nu veți fi, noi nu vom fi!”.

                                                   *  *  *

Felicitări profesorului Mircea Duțu și Editurii Universul Juridic, împreună cu urarea de noi realizări, pe măsura staturii excelenței academice de până acum!

Prof. univ. dr. h.c. Mircea Duțu și Universul Juridic – eveniment editorial remarcabil: „Dreptul mediului și al climei”, 600 de pagini, aprilie 2022 was last modified: aprilie 27th, 2022 by Marin Voicu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Marin Voicu

Marin Voicu

Este doctor în drept, avocat în cadrul cabinetului individual de avocat „Marin Voicu", având experiență în drept civil, drept comercial și drept comercial internațional, drept maritim și dreptul comunitar al UE.
A mai scris: