Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi – modificări (OMF nr. 259/2021)

3 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 68

Actul modificat

Actul modificator

Modificări

Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

(M. Of. nr. 796 din 9 octombrie 2017; cu modif. ult.)

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 259/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

(M. Of. nr. 197 din 26 februarie 2021)

– modifică: art. 1, art. 2 alin. (1)-(1^1), art. 4, anexa nr. 1^1, anexa nr. 2 art. 1, anexa nr. 4 art. 1;

– introduce: art. 3^1, anexa nr. 2 art. 3 alin. (4);

 – abrogă: art. 3 alin. (1^1), anexa nr. 3^1.

 

 

În M. Of. nr. 197 din 26 februarie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 259/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări și completări Ordinului ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Ordinului ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

 

Art. 1 din OMFP nr. 2.482/2017 (modificat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„Art. 1

(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumite în continuare comisii.

(2) Prin excepție de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producția exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alții decât contribuabilii mari și mijlocii stabiliți conform reglementărilor în vigoare, micile distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, micile fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal, precum și a destinatarilor înregistrați prevăzuți la art. 371 alin. (2) din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pentru operatorii economici mari contribuabili, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, respectiv prin comisia constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare comisii.

(2) Prin excepție de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producția exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alții decât contribuabilii mari și mijlocii, precum și autorizarea micilor distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, micilor fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal și a destinatarilor înregistrați prevăzuți la art. 371 alin. (2) din Codul fiscal, alții decât marii contribuabili, se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale”.

 

Art. 2 alin. (1)-(1^1) din OMFP nr. 2.482/2017 (modificat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1)-(1^1) prevedeau:

„(1) Comisiile sunt formate din 5 membri, în componența prevăzută în anexa nr. 1.

(1^1) Prin excepție de la alin. (1), în cazul soluționării cererilor operatorilor economici mari contribuabili care își desfășoară activitatea în raza teritorială a Direcției generale regionale a finanțelor publice București, componența comisiei este prevăzută în anexa nr. 1^1”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1)-(1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Componența comisiilor constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice este prevăzută în anexa nr. 1.

(1^1) Componența comisiei constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili este prevăzută în anexa nr. 1^1”.

 

Art. 3 alin. (3^1) din OMFP nr. 2.482/2017 (abrogat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) Prin excepție de la alin. (1), în cazul soluționării cererilor operatorilor economici mari contribuabili care își desfășoară activitatea în raza teritorială a Direcției generale regionale a finanțelor publice București, componența comisiei teritoriale este prevăzută în anexa nr. 3^1”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1^1) se abrogă.

 

Art. 3^1 din OMFP nr. 2.482/2017 (introdus prin OMF nr. 259/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 3 se introduce un nou articol, art. 3^1 cu următorul conținut:

Art. 3^1

Predarea dosarelor și a documentelor operatorilor economici mari contribuabili aflate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, respectiv a celor aflate la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care nu se mai încadrează în categoria marilor contribuabili, se realizează în termen de 30 de zile de la data la care intervine modificarea încadrării contribuabililor în cauză, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul biroului/compartimentului care a asigurat secretariatul comisiei la nivel regional/teritorial, respectiv la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:

a) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, predarea/preluarea se realizează prin intermediul birourilor avize și autorizații, respectiv birourilor/compartimentelor cu atribuții de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior și/sau frontieră;

b) la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, predarea/preluarea se realizează prin Serviciul autorizații”.

 

Art. 4 din OMFP nr. 2.482/2017 (modificat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„Art. 4

Anexele nr. 1, 1^1 , 2, 3, 3^1 și 4 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4

Anexele nr. 1, 1^1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Anexa nr. 1^1 din OMFP nr. 2.482/2017 (modificat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, anexa nr. 1^1 prevedea:

„Anexa nr. 1^1

COMPONENȚA Comisiei regionale București pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate în situația în care sunt prezentate în ședință solicitări ale operatorilor economici mari contribuabili care își desfășoară activitatea în raza teritorială a Direcției generale regionale a finanțelor publice București

1. Directorul general al Direcției generale regionale a finanțelor publice București – membru, președinte

2. Directorul general adjunct al Direcției Generale a Vămilor – membru, vicepreședinte

3. Directorul general adjunct colectare al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru

4. Directorul general adjunct inspecție fiscală al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru

5. Șeful structurii juridice din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru

NOTĂ:

În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceștia pot stabili și limite ale mandatului.

Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la ordin și va avea următorul conținut:

„ANEXĂ: COMPONENȚA Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili

(- Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 2.482/2017)

(1)_

1.Directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili – membru, președinte

2.Directorul general adjunct al Direcției generale a vămilor – membru, vicepreședinte

3.Directorul general adjunct Administrarea veniturilor statului 1 al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili – membru

4.Directorul general adjunct Inspecție Fiscală 1 al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili – membru

5.Șeful Serviciului juridic al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili – membru

(2)NOTE:

În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceștia pot stabili și limite ale mandatului.

Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei”.

 

Anexa nr. 2 art. 1 din OMFP nr. 2.482/2017 (modificat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 2, art. 1 prevedea:

„Art. 1

Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competență să autorizeze contribuabilii administrați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

(1) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili are competența să autorizeze contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili.

(2) Pentru contribuabilii încadrați în alte categorii decât cea prevăzută la alin. (1), administrați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile aflate în subordinea acestora, competența de autorizare revine comisiilor pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice”.

 

Anexa nr. 2 art. (3) alin. (4) din OMFP nr. 2.482/2017 (introdus prin OMF nr. 259/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 art. 3, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul conținut:

„(4) Activitatea curentă a comisiei constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se realizează prin intermediul Serviciului autorizații, denumit în continuare compartiment de specialitate, care are competențele și drepturile prevăzute la alin. (2) și (3)”.

 

Anexa nr. 3^1 din OMFP nr. 2.482/2017 (abrogat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, anexa nr. 3^1 prevedea:

„Anexa nr. 3^1

COMPONENȚA comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate în situația în care sunt prezentate în ședință solicitări ale operatorilor economici mari contribuabili care își desfășoară activitatea în raza teritorială a Direcției generale regionale a finanțelor publice București

1. Șeful biroului vamal de interior – membru, președinte

2. Șeful serviciului de specialitate din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru

3. Reprezentantul Serviciului juridic din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru

4. Șeful Serviciului autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor – membru

5. Persoana desemnată de șeful biroului vamal de interior cu atribuții în domeniul mișcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior – membru

NOTĂ:

În situația în care președintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta desemnează în scris un președinte de ședință din rândul membrilor titulari prezenți, care exercită toate atribuțiile președintelui, precum și pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca președinte de ședință nu poate transfera delegarea.

În cazul absenței unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale participă persoana desemnată în scris de acesta, persoană care provine din structura membrului titular, care îi preia atribuțiile și dreptul de vot și care nu are calitatea de membru titular”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 3^1 se abrogă.

 

Anexa nr. 4 art. 1 din OMFP nr. 2.482/2017 (modificat prin OMF nr. 259/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 4, art. 1 prevedea:

„Art. 1

Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competență să autorizeze contribuabilii administrați de către structurile teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora, după caz”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competență să autorizeze contribuabilii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordin”.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. III, cererile sau orice alte solicitări privind autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, înaintate de operatorii economici mari contribuabili, primite și înregistrate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și al structurilor aflate în subordinea acestora, nesoluționate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2020, se predau în vederea soluționării către comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

Totodată, predarea dosarelor și a documentelor aferente operatorilor economici încadrați în categoria marilor contribuabili aflate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul biroului care a asigurat secretariatul comisiei la nivel regional, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie astfel:

– la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, predarea se realizează prin intermediul birourilor avize și autorizații;

– la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, preluarea se realizează prin Serviciul autorizații.

Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați – modificări (OMF nr. 259/2021) was last modified: martie 3rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter