Procedura privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri – modificări (OPANRE nr. 101/2022)

5 aug. 2022
Vizualizari: 226

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRE) nr. 13/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații

(M. Of. nr. 195 din 28 februarie 2022)

Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRE) nr. 101/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații, aprobată prin OPANRE nr. 13/2022

(M. Of. nr. 777 din 4 august 2022)

Având în vedere:

 – art. 84 și 183 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

–  art. 13 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În temeiul:

art. 5 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. y) și ale art. 10 alin. (1) lit. b) și alin. (6) lit. d) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

art. 95 alin. (2) și art. 198 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

modifică: art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2); 

– introduce: art. 6 alin. (3).

În M. Of. nr. 777 din 4 august 2022 s-a publicat Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRE) nr. 101/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații, aprobată prin OPANRE nr. 13/2022

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului ordin.

Art. 5 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) În cazul în care echipa de investigație identifică și constată săvârșirea unei fapte contravenționale pentru care sancțiunea prevăzută de Lege este amendă raportată la cifra de afaceri anuală a persoanei juridice investigate, după caz, aceasta menționează aceste aspecte în raportul de investigație în formă finală, referatul înaintat Comitetului de reglementare, precum și în proiectul deciziei de finalizare a investigației ce urmează a fi adoptată de către Comitetul de reglementare”.

Noua reglementare

La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În toate situațiile în care echipa de investigație identifică și constată săvârșirea unei fapte contravenționale, pentru care sancțiunea prevăzută de Lege este amendă raportată la cifra de afaceri anuală a persoanei juridice investigate, după caz, aceasta menționează aceste aspecte atât în raportul de investigație în formă finală, referatul înaintat Comitetului de reglementare, cât și în proiectul deciziei de finalizare a investigației ce urmează a fi adoptată de către Comitetul de reglementare”

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 8 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Documentele care se prezintă spre analiză și dezbatere Comitetului de reglementare sunt referatul prevăzut la alin. (1), prin care se propune adoptarea deciziei de sancționare, procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale întocmit și încheiat cu ocazia săvârșirii faptei contravenționale de către persoana juridică investigată, punctul de vedere al acesteia, după caz, precum și proiectul deciziei de sancționare prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b)”.

Noua reglementare

La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele care se prezintă spre analiză și dezbatere Comitetului de reglementare sunt referatul prevăzut la alin. (1) prin care se propune adoptarea deciziei de sancționare, nota de constatare întocmită și încheiată cu ocazia săvârșirii faptei contravenționale de către persoana juridică investigată, punctul de vedere al acesteia, după caz, precum și proiectul deciziei de sancționare prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b).”

Art. 6 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suplimentar prevederilor de la alin. (2), Comitetul de reglementare al ANRE stabilește și individualizează sancțiunile prin raportare la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate și pentru faptele contravenționale pentru care membrii echipei de investigație, în calitate de agenți constatatori, aplică dispozițiile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, propunând sancționarea participantului la piață investigat cu amendă raportată la cifra de afaceri a acestuia”.

Procedura privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri – modificări (OPANRE nr. 101/2022) was last modified: august 5th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.