Procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2%, respectiv 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit (OPANAF nr. 50/2019)

25 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 477

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Sumar

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 50/2019   pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

(M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019)

Se aprobă  procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 

În M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019 s-a publicat OPANAF nr. 50/2019  pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

 

Totodată, prin același ordin se aprobă și conținutul următoarelor formulare:

„Cerere privnd destinația sumei reprezentând 2% sau 3% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” (Anexa nr. 2);

„Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” (Anexa nr. 3);

Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult” (Anexa nr. 4);

Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult (Anexa nr. 5);

Conferintele Video Universul Juridic

Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (Anexa nr. 6);

– „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor”(Anexa nr. 7).

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OPANAF nr. 50/2019.

 

Structura

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora”);

Cap. III („Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei”);

Cap. IV („Stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat

18”);

Cap. V („Stabilirea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”);

Cap. VI („Recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”);

Cap. VII („Stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”).

 

Prezentare generală

Contribuabilii au dreptul de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat. Astfel, opțiunea poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități, iar contribuabilii pot redirecționa următoarele cote:

–2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult;

–2% pentru acordarea de burse private;

–3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

În vederea redirecționării, se vor completa și depune la organul fiscal următoarele documente:

– „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

– 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

Astfel, modalitățile de transmitere a respectivelor cereri sunt următoarele:

– prin poștă, în mod individual;

– prin poștă, prin intermediul unei alte persoane pe bază de borderou;

– direct la registratura organului fiscal, în mod individual;

– direct la registratura organului fiscal prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou;

– prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.

Pentru contribuabilii pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou, compartimentul de specialitate emite și transmite contribuabililor „Notificarea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”.

Pe de altă parte, nu se emit notificări dacă contribuabilul a depus individual un formular 230, prin poștă, direct la registratura organului fiscal sau prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.

Compartimentul de specialitate va stabili baza de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, pe baza datelor din evidența fiscală, având în vedere următoarele:

impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și/sau formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”;

impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și/sau din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;

impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, realizat din România, din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

impozitul anual datorat în România pe venitul realizat din străinătate, după deducerea creditului fiscal, din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Dacă după transferarea sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal în a cărui rază teritorială își au domiciliul fiscal, în scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, iar viramentul sumelor în contul entităților beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod necuvenit.

Astfel, se va întocmi „Referatul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”.

Potrivit pct. 36, pentru stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise de contribuabili în cerere, precum și documentele prezentate (de exemplu, contractul încheiat între părți, documentele de plată) și, în cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii în vederea clarificării situației.

 

Procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2%, respectiv 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit (OPANAF nr. 50/2019) was last modified: ianuarie 25th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter