Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților – modificări (Ordinul MADR nr. 1357/2018)

24 sept. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3461

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

(M. Of. nr. 184 din 28 februarie 2018)

Ordinul MADR nr. 1357/2018 (M. Of. nr. 787 din 13 septembrie 2018)

 

– modifică: art. 1, art. 3 alin. (1) partea introductivă, art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (1) și partea introductivă a alin. (2), art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1)-(2), art. 11;

– introduce: art. 4 alin. (1) lit. m^1, art. 5 alin. (2) lit. h), art. 5 alin. (2^1)-(2^2).

 

În M. Of. nr. 787 din 13 septembrie 2018, s-a publicat Ordinul MADR nr. 1357/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018.

Astfel, Ordinul MADR nr. 1357/2018 (M. Of. nr. 769 din 6 septembrie 2018) aduce modificări, dar și completări Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aprobate prin Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (M. Of. nr. 184 din 28 februarie 2018).

Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivei proceduri privește verificarea și confirmarea încasării tarifelor datorate de beneficiari către Fondul de ameliorare a fondului funciar, pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităților. Astfel, această operațiune cade în sarcina direcției pentru agricultură județeană și/sau a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care trebuie să emită avizul necesar pentru scoaterea terenurilor din extravilanul localităților. În acest sens, structura de specialitate cu atribuții în desfășurarea activităților de natură financiar- contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. are obligația de a transmite, în format electronic extrasul de cont privind încasarea. Transmiterea se va face la cererea prealabilă a structurii de specialitate anterior menționate, respectiv a direcției pentru agricultură județene, competente să emită avizul. Totodată, în sarcina direcției pentru agricultură județeană cade și întocmirea notei de calcul pentru plata tarifului către Fondul de ameliorare  fondului funciar. Întocmirea acestei note se va realiza cu respectarea dispozițiilor alin. (2) al art. 11 din actul normativ prezentat, în forma modificată a acestuia.

 

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților.

 

Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 – Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților

 

Art. 1 din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 1 prevedea:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

„Prezenta procedură reglementează modul de aprobare și conținutul documentației necesare obținerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) și (2), art. 93^1, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Prezenta procedură reglementează modul de aprobare și conținutul documentației necesare obținerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1)-(21), art. 931, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum și în conformitate cu dispozițiile art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”.

 

Art. 3 alin. (1) partea introductivă din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 3 alin. (1), partea introductivă prevedea:

„(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan în vederea amplasării obiectivelor de investiție prevăzute la art. 92 alin. (2) și (3) și a obiectivelor prevăzute la art. 92 alin. (9) din lege se aprobă după cum urmează:”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 3 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aprobă după cum urmează:”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. m^1) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (introdus prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 4 alin. (1), după lit. m), se introduce o nouă literă, lit. m^1), cu următorul conținut:

„(1) Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în baza următoarei documentații:

(…)

m^1) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);”.

 

Art. 4 alin. (5) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 4, alin. (5) prevedea:

„(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene, cu excepția documentelor prevăzute la lit. m), care se prezintă în copie”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 4, alin. (5) se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene, cu excepția documentelor prevăzute la alin. (1) lit. m), care se prezintă în copie, și a documentului prevăzut la alin. (1) lit. m^1) care se emite de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

Art. 5 alin. (1) și partea introductivă a alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 5, alin. (1) și parte introductivă a alin. (2) prevedeau:

„(1) Perioada aprobată potrivit prevederilor art. 93 alin. (1) din lege pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi în condițiile prevăzute de art. 93 alin. (2) din lege.

(2) Aprobarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în condițiile prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentații:”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 5, alin. (1) și partea introductivă a alin. (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se face pentru perioada prevăzută la art. 93 alin. (1) din lege.

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate prelungi în condițiile prevăzute la art. 93 alin. (2) din lege, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentații:”.

 

Art. 5 alin. (2) lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (introdus prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 5 alin. (2), după lit. g), se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul conținut:

„(2) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate prelungi în condițiile prevăzute la art. 93 alin. (2) din lege, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentații:

(…)

h) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);”.

 

Art. 5 alin. (2^1)-(2^2) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (introdus prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 5, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

„(2^1) În situația în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligația de a achita jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1 la lege, cu respectarea dispozițiilor art. 92 alin. (6) din lege. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentației prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:

a) actul de proprietate sau alt act de deținere a terenului valabil încheiat;

b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;

c) memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol.

(2^2) În situația în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanției, precum și al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentației prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:

a) actul de proprietate sau alt act de deținere a terenului valabil încheiat;

b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;

c) acordul pentru transferul garanției, precum și al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar;

d) memoriu justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol”.

 

Art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 5, alin. (3) prevedea:

„(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora, care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județean”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 5, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Documentele prevăzute la alin. (2)-(2^2) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene, cu excepția documentului prevăzut la alin. (2) lit. h) care se emite de către structura de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

Art. 6 din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 6 prevedea:

„(1) În situația în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, documentația prevăzută la art. 4 alin. (1) se completează cu planul de situație pe care se vor evidenția suprafețele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, însoțit de tabelul centralizator semnat și ștampilat de primăria unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.

(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele și prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestora, codul numeric personal/codul unic de înregistrare/ codul de identificare fiscală, seria și numărul CI/BI, suprafețele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoțit de copia planului parcelar semnat și ștampilat de primărie și recepționat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent, în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietății. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoțit de un plan de încadrare în zonă, semnat și ștampilat de primărie, cu mențiunea „terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietății“, cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În situația în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, documentația prevăzută la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (2) se completează cu planul topografic pe care sunt evidențiate suprafețele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, recepționat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii, însoțit de tabelul centralizator semnat și ștampilat de primăria unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.

(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele și prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestuia, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, seria și numărul CI/BI, suprafețele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoțit de copia planului parcelar semnat și ștampilat de primărie și recepționat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietății. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoțit de un plan de încadrare tarla, semnat și ștampilat de primărie cu mențiunea «terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietății», cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol”.

 

Art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 7, alin. (2) prevedea:

„(2) Direcția pentru agricultură județeană, după verificarea documentației, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, și o comunică beneficiarului”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Direcția pentru agricultură județeană, după verificarea documentației și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar în condițiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, și o comunică beneficiarului”.

 

Art. 8 alin. (1)-(2) din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 8, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Documentația pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), se depune de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcția pentru agricultură județeană transmite documentația la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după verificarea documentației, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației și o transmite la direcția pentru agricultură județeană, pentru a fi comunicată beneficiarului”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 8, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Documentația pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) se depune de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană, cu excepția avizului emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcția pentru agricultură județeană transmite documentația la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după verificarea documentației și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în condițiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației și o transmite către direcția pentru agricultură județeană, pentru a fi comunicată beneficiarului”.

 

Art. 11 din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 83/2018 (modificat prin Ordinul MADR nr. 1357/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 11 prevedea:

„(1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităților se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (5) din lege și art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmite de către direcția pentru agricultură județeană în baza documentației depuse de către beneficiar, iar tariful este calculat cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege.

(3) Prin excepție de la alin. (1), nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispozițiile art. 92 alin. (6) din lege.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Trezoreria Operativă a Municipiului București, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităților se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (5) din lege și ale art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmită de către direcția pentru agricultură județeană, calculat în baza dispozițiilor anexei nr. 1 la lege, cu respectarea valorilor tarifului indexat cu coeficientul de inflație, aprobate anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în baza documentației depuse de către beneficiar.

(3) Prin excepție de la alin. (1) nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispozițiile art. 92 alin. (6) din lege.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele MADR la Trezoreria operativă a municipiului București, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354.

 (5) Pentru verificarea și confirmarea încasării tarifelor la Fondul de ameliorare a fondului funciar, structura de specialitate cu atribuții în desfășurarea activităților de natură financiar- contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația de a transmite, în format electronic, la solicitarea direcției pentru agricultură județeană și/sau a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care emite avizul, extrasul de cont privind încasarea.

(6) Răspunderea pentru întocmirea notei de calcul pentru plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu prevederile alin. (2), revine direcției pentru agricultură județene”.

Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților – modificări (Ordinul MADR nr. 1357/2018) was last modified: septembrie 24th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter