Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită – modificări (OPANAF nr. 2098/2019)

14 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 801

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificator

Sumar

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 727/2019

(M. Of. nr. 220 din 21 martie 2019)

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 727/2019

(M. Of. nr. 673 din 13 august 2019)

 

– modifică: cap. III „Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită”.

 

În M. Of. nr. 673 din 13 august 2019, s-a publicat OPANAF nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin OPANAF nr. 727/2019 (M. Of. nr. 220 din 21 martie 2019).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită.

 

Cap. III din Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită (modificat prin OPANAF nr. 2098/2019)

  

Vechea reglementare

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În vechea reglementare, cap. III prevedea:

„Capitolul III Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru emiterea și comunicarea următoarelor acte de executare:

a) somație;

b) titlu executoriu;

c) adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

d) adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

e) adresă de înștiințare privind înființarea popririi.

2. În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

3. În situația în care până la comunicarea către debitor a somațiilor și titlurilor executorii, obligațiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau parțial, iar diferența rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parțiale, obligațiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somații și titluri executorii, cu respectarea prevederilor pct. 2.

4. Prin excepție de la prevederile pct. 2, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului:

a) poate emite somații și titluri executorii, din oficiu, în perioada prevăzută la pct. 2, chiar dacă cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul stabilit la pct. 2;

b) emite și comunică debitorului somații și titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

5. În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit somații și titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 2.

6. Prin excepție de la dispozițiile pct. 5, în alte situații prevăzute de lege, se pot emite somații și titluri executorii pentru categoriile de debitori prevăzute la pct. 2 și în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală.

7. În vederea emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, a adresei de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care s-a împlinit termenul de 15 zile de la comunicarea somației. În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub limitele prevăzute la pct. 2, se emit actele de executare menționate la prezentul punct, după 180 de zile de la comunicarea somației.

8. Prevederile pct. 2-6 se aplică în mod corespunzător și în cazul emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, a adresei de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi.

9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, cap. III se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL III

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru emiterea și comunicarea următoarelor acte de executare:

a) somație;

b) titlul executoriu;

c) adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

d) adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

e) adresă de înștiințare privind înființarea popririi.

2. În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervalele 1 – 15 și 16 – 30 ale aceleiași luni calendaristice, obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

3. În situația în care, până la comunicarea către debitor a somațiilor și titlurilor executorii, obligațiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau parțial, iar diferența rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parțiale, obligațiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somații și titluri executorii, cu respectarea prevederilor pct. 2.

4. Prin excepție de la prevederile pct. 2, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului emite și comunică debitorului somații și titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

5. În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit somații și titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 2.

6. În vederea emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somații, și nu a fost notificată de către debitori intenția de mediere, potrivit art. 230^1 din Codul de procedură fiscală, și emite aceste acte de executare în situațiile prevăzute la pct. 6.1 – 6.4.

6.1. Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.

6.2. Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.

6.3. Pentru celelalte categorii de debitori se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 10.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

6.4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 2.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

7. În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenția de mediere, prevederile pct. 6 se aplică în mod corespunzător, termenele prevăzute la pct. 6.1 – 6.4 începând să curgă astfel:

a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situația în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

8. Prevederile pct. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător și în cazul emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi, chiar și în situațiile prevăzute la pct. 6.1 – 6.4.

9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală”.

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită – modificări (OPANAF nr. 2098/2019) was last modified: august 14th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter