Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită – aprobare (OMFP nr. 727/2019)

3 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 509

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Sumar

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.834/2015

(M. Of. nr. 220 din 21 martie 2019)

Se aprobă Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare

 

În M. Of. nr. 220 din 21 martie 2019 s-a publicat OMFP nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.834/2015.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivei proceduri.

 

Structură

 

– Cap. I („Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită”);

– Cap. II („Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalități de nedeclarare sub o anumită limită”);

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Cap. III („Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită”);

– Anexa nr. 2 („Decizie de reducere a penalităților de nedeclarare”);

 

Prezentare generală

 

Potrivit pct. 1, dacă debitorul nu achită obligațiile fiscale principale la termenul de scadență, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului calculează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform Codului de procedură fiscală.

Astfel, dobânzile și penalitățile de întârziere se vor stabili prin decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, acestea urmând a fi emise trimestrial, pentru totți debitorii, cu excepția următoarelor categorii:

– debitorii care înregistrează obligații fiscale care fac obiectul înlesnirilor la plată;

– debitorii care înregistrează obligații fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare în registrul comerțului;

– debitorii cărora li s-a deschis procedura insolvenței în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru care nu se calculează obligații fiscale accesorii pentru creanțele născute anterior deschiderii procedurii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 80 alin. (2) și art. 103 din Legea nr. 85/2014;

– debitorii declarați insolvabili care nu au venituri și bunuri urmăribile;

– debitorii care înregistrează obligații fiscale ce fac obiectul suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție, pe toată perioada suspendării executării silite;

– debitorii care înregistrează obligații fiscale, pentru care instanța judecătorească de contencios administrativ admite cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal prin care au fost individualizate aceste obligații, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. În acest caz nu se datorează penalitate de întârziere pe perioada suspendării, iar decizia va cuprinde numai dobânzi;

– debitorii aflați în diverse stări juridice, respectiv inactivi sau insolvabili cu venituri și bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligațiilor fiscale.

Conform pct. 4, pentru în cazul obligațiilor fiscale principale cu scadența până la data de 1 iulie 2013 și care se sting după această dată, deciziile se emit fie trimestrial, pentru dobânzi, fie o singură dată, pentru penalități de întârziere, caz în care se aplică nivelul de 15% din obligațiile principale rămase nestinse.

Pe de altă parte, dacă contribuabilul sau plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligațiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, iar contribuabilul ori plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalități de întârziere. De asemenea, stabilirea penalității de nedeclarare nu înlătură obligația de plată a dobânzilor prevăzute de lege. Astfel, decizia se poate emite și comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea penalităților de nedeclarare, cu condiția ca decizia să fie confirmată de primire.

Totodată, în scopul emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar obligațiile fiscale sau bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale ori bugetare restante, astfel:

– în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

– în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

– în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

– în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită – aprobare (OMFP nr. 727/2019) was last modified: aprilie 3rd, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter