Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei – aprobare (OPANAF nr. 942/2019)

19 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 823

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Sumar

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței

(M. Of. nr. 285 din 15 aprilie 2019)

 

Se aprobă Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, dar și modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale mai multor formulare.

 

În M. Of. nr. 285 din 15 aprilie 2019, s-a publicat OMFP nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, dar și modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:

– Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare;

– Anunț privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare;

– Oferta pentru cesiunea creanțelor bugetare;

– Decizie privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare;

– Acord de principiu pentru cesiunea creanțelor bugetare;

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

– Referat pentru aprobarea contractului de cesiune;

– Contract de cesiune a creanțelor bugetare, prevăzut.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivelor norme.

 

Structură

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Procedura privind demararea selecției cesionarului”);

Cap. III („Componența și funcționarea comisiei de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare”);

Cap. IV („Procedura de încheiere a contractului de cesiune”);

Anexele nr. 2-8.

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1 alin. (1), procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și altor acte normative în baza cărora s-a declanșat procedura insolvenței. Aceasta poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare, iar  obiectul cesiunii îl constituie creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.

În vederea cesiunii, trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

– prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;

– plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;

– cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;

– constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

Astfel cum stabilește art. 6 alin. (1), oferta cesionarului trebuie să includă următoarele elemente:

datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;

datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul de identificare fiscală, precum și cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe;

prețul cesiunii (în lei), care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță, menționat în anunțul prevăzut la art. 5 alin. (1), termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata și precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menționarea numărului ratelor, fără a putea depăși 3 ani de la data încheierii contractului;

mențiuni referitoare la tipul de garanție ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală, în cazul în care plata prețului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune;

justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanței;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz;

data și semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului.

Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare se întrunește, în vederea deschiderii ofertelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, fiind alcătuită din 3 membri.

La analiza ofertelor, după verificarea condiției privind justificarea cesionarului pentru interesul public în vederea cesionării creanțelor, comisia realizează selecția ofertelor în următoarea ordine:

– oferta care are termenul de plată a prețului cesiunii cel mai scurt, dar nu mai târziu de 3 ani de la încheierea contractului de cesiune, și prețul cesiunii să fie cel puțin valoarea creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță;

– oferta care are prețul cesiunii cel mai mare;

– garanția cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanțelor bugetare, respectiv se au în vedere cu prioritate ofertele conform cărora garanția se constituie potrivit art. 211 lit. a) și b) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior celelalte tipuri de garanții. La finalul analizei, comisia emite o decizie prin care stabilește rezultatul selecției, pe baza informațiilor existente în ofertele depuse.

Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței – aprobare (OPANAF nr. 942/2019) was last modified: aprilie 19th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter