Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (OMFP nr. 151/2019)

1 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 448

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Monitor Dosare
Sumar
Ordinul ministrului finantelor publice (OMFP) nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

(M. Of. nr. 72 din 30 ianuarie 2019)

 

Se reglementează procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

În M. Of. nr. 72 din 30 ianuarie 2019 s-a publicat OMFP nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Astfel, prin respectivul ordin se reglementează etapele, modul de elaborare, avizare și aprobare a documentației utilizate pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMFP nr. 151/2019.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2, deschiderea, repartizarea și retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor privind plata sumelor se organizează în cadrul Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Dacă ulterior efectuării plății premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, este pronunțată o hotărâre a instanței de judecată rămasă definitivă, prin care se constată că o persoană are calitatea de câștigător la acea extragere, se  procedează la punerea în aplicare a acesteia, astfel:

Conferintele lunii noiembrie
”

– dacă este prevăzută suma de plată, se efectuează demersurile necesare plății, în baza hotărârii judecătorești, precum și a datelor transmise de structura din cadrul MFP sau ANAF, care a avut în instrumentare dosarul;

– dacă nu este prevăzută suma de plată, aceasta se determină conform dispozițiilor art. 7^1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2015, în baza unei note de calcul, întocmită de persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC și aprobată de directorul general al acesteia. În acest caz, se vor efectua demersurile necesare plății sumei stabilite, în baza hotărârii judecătorești, a notei de calcul, precum și a datelor transmise de structura din cadrul MFP sau ANAF, care a avut în instrumentare dosarul.

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătorești definitive, persoana stabilită drept câștigătoare va transmite în format letric cel puțin a următoarelor documente:

– copia documentului de identitate;

– copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata.

Ulterior, în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor anterior menționate, structura care a avut în instrumentare dosarul, transmite DGLCPFRNC următoarele documente:

referatul de instrumentare al cauzei care cuprinde referințe privind modul de derulare a litigiului în toate fazele procesuale și propunerea de punere în executare a hotărârii judecătorești definitive;

hotărârea judecătorească definitivă certificată pentru conformitate de către consilierul juridic care a instrumentat dosarul;

copia documentului de identitate al câștigătorului;

copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata;

– alte documente furnizate de către câștigător, dacă este cazul.

Potrivit art. 5, documentele utilizate în cadrul operațiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor publice sunt următoarele:

angajamentul legal – se înregistrează în contabilitate la începutul anului bugetar la nivelul creditelor de angajament aprobate pentru fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale prin legea anuală a bugetului de stat sau al creditelor bugetare aprobate cu această destinație;

formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”;

formularul „Angajament bugetar individual/global”;

lichidarea cheltuielilor – se face pe baza notei de lichidare, purtând viza „Bun de plată” a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuții, prin care se atestă existența angajamentelor și a sumei datorate, astfel cum rezultă din hotărârea judecătorească definitivă sau din nota de calcul;

formularul „Ordonanțare de plată”.

După obținerea vizelor de control financiar preventiv propriu și de control financiar preventiv delegat, aceste documente se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta, iar după aprobarea de către ordonatorul principal de credite, ele se depun la DGTCP, în vederea efectuării plății sumelor prevăzute la art. 1 și înregistrării acestora în contabilitate.

În vedere plății sumelor și a impozitului aferent acestora, MFP utilizează formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului”, iar impozitul se reține la sursă, se declară și se plătește de către MFP în calitate de plătitor de venit.

Ordinele de plată se vor întocmi în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului, pe baza ordonanțării de plată și a documentelor anexate la aceasta.

Conform art. 10, pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și pentru plata sumelor ocazionate de executarea silită, din contul de despăgubiri, se aplică în mod corespunzător prevederile procedurii privind etapele, modul de elaborare, avizare și aprobare a documentației privind plata obligațiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătorești.

Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (OMFP nr. 151/2019) was last modified: februarie 1st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter