Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 – modificări (OPANOFM nr. 330/2023)

7 iun. 2023
Vizualizari: 98

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

(M. Of. nr. 725 din 11 august 2004; cu modif. și compl. ult.)

 

OPANOFM  nr. 330/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin OPANOFM nr. 279/2004

(M. Of. nr. 477 din 30 mai 2023)

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

 

modificări: art. 13, art. 15^1, art. 31, art 34;

– introduce: art. 15^2.

 

În M. Of. nr. 477 din 30 mai 2023 s-a publicat OPANOFM  nr. 330/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin OPANOFM nr. 279/2004.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 13

Vechea reglementare

„Controlul se desfășoară la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice ori juridice.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 13

(1) Controlul se desfășoară la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice ori juridice.

(2) Organele de control măsuri active pot solicita prezența persoanelor fizice ori juridice supuse controlului la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sau, după caz, la sediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației de fapt și de drept reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organele de control măsuri active indică și documentele pe care persoanele fizice sau juridice supuse controlului sunt obligate să le prezinte.

(3) Solicitarea se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora și locul la care persoana fizică sau juridică trebuie să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care persoana fizică sau juridică supusă controlului trebuie să le prezinte.

(4) La stabilirea datei la care persoana fizică sau juridică supusă controlului trebuie să se prezinte la sediul prevăzut la alin. (2), organele de control măsuri active vor avea în vedere un termen rezonabil, care să dea posibilitatea persoanei fizice sau juridice supuse controlului să își îndeplinească obligația.

(5) Persoanele fizice sau juridice supuse controlului pot solicita amânarea datei stabilite de către organele de control măsuri active potrivit prezentului articol, pentru motive justificate.

 

 

Art. 15^1

Vechea reglementare

„(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de lege se realizează de către organele de control măsuri active din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, prin procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Modelul și conținutul formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și ale înștiințării de plată pentru debitorcontravenției, destinatedestinat utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 15^1

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de lege se realizează de către organele de control măsuri active din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, prin procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea prevenirii nr. 270/2017.

(2) Modelul și conținutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, destinat utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

 

Art. 31

Vechea reglementare

„Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, de către personalul de specialitate din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, desemnat prin dispoziții ale directorilor executivi.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 31

Îndeplinirea măsurilor asigurătorii și efectuarea executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de către personal distinct din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, desemnat prin decizii ale directorilor executivi.

 

 

Art. 34

Vechea reglementare

„Art. 34

Personalul de specialitate din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, desemnat prin dispoziții ale directorilor executivi, este împuternicit să îndeplinească măsurile asigurătorii și să efectueze executarea silită, în condițiile art. 31, în privința următoarelor creanțe bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, altele decât cele rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

a)sume acordate în mod necuvenit, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care le-au primit;

b)orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuții, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 34

Personalul de specialitate din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, desemnat prin decizii ale directorilor executivi, este împuternicit să îndeplinească măsurile asigurătorii și să efectueze executarea silită, în condițiile art. 31, în privința următoarelor creanțe bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, altele decât cele rezultate din nerespectarea prevederii legii:

a) sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuția asiguratorie pentru muncă, care se recuperează pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege;

b) debitele provenite din nerespectarea prevederilor legale de către persoanele care au beneficiat gratuit de servicii de formare profesională sau de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, care se recuperează pe baza deciziilor emise de centrele regionale de formare profesională a adulților, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege, care se transmit în acest sens agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care au înscris debitorii la programele de formare profesională sau la evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

c) orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuții, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.

 

 

Art. 15^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 15^1 se introduce un nou articol, art. 15^2, cu următorul cuprins:

Art. 15^2

(1) Rezultatele controlului efectuat de către organele de control măsuri active din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, măsurile stabilite și termenele de ducere la îndeplinire se consemnează în mod obligatoriu în rapoarte de control.

(2) Rapoartele de control se supun spre aprobare președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării controlului.

(3) Măsurile dispuse prin rapoartele de control aprobate potrivit alin. (2) se transmit agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și centrelor regionale în vederea ducerii la îndeplinire în termenele stabilite.

Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 – modificări (OPANOFM nr. 330/2023) was last modified: iunie 7th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.