Procedura de transmitere a anumitor date privind casele de marcat (OPANAF nr. 627/2018)

23 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1638

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 627/2018
(M. Of. nr. 238 din 19 martie)
Se aprobă procedura de transmitere către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), lit. b) ori lit. c), respectiv a celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și lit. c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003.

În M. Of. nr. 238 din 19 martie 2018, a fost publicat Ordinul ANAF (OPANAF) nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, către ANAF. 

Inteligența artificială în materie penală

 

Redăm în continuare conținutul anexei din OPANAF nr. 627/2018, referitor la Procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 

 Procedura de transmitere a anumitor date privind casele de marcat

 

Art. 1 prevede faptul că utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare utilizatori, au obligația să transmită Agenției Naționale de Administrare Fiscală datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), lit. b) sau lit. c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și lit. c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 2 alin. (1) dispune în sensul că în vederea îndeplinirii obligației stabilite la art. 1, fișierele XML prevăzute în secțiunea II.3 sau secțiunea II.1, II.2 sau II.4, respectiv cele cuprinse în secțiunile II.5-II.8, precum și fișierul registru prevăzut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, trebuie exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.

Totodată, alin. (2) prevede faptul că  prin intermediul programului de asistență pus la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fișierele prevăzute la alin. (1) sunt validate și atașate unui fișier PDF, cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, care se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Apoi, conform alin. (3), fișierele prevăzute la alin. (1) se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.

Potrivit alin. (4),  prin perioadă de raportare se înțelege luna calendaristică.

 

Art. 3 alin. (1) stabilește faptul că  în situația în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, prin excepție de la prevederile art. 1 și 2, utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea „Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din procedura prezentată.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Conform alin. (2), prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.

Totodată, potrivit alin. (3), anexa este disponibilă în format editabil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În continuare, art. 3 alin. (4) stabilește faptul că „Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția utilizatorilor pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Apoi, alin. (4) prevede faptul că Declarația menționată la alin. (1) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

 

În art. 4 se prevede faptul că în situația în care, după depunerea declarației prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație completată cu datele care necesită modificarea și/sau datele care nu au fost declarate.

 

Art. 5 dispune că în vederea transmiterii fișierelor prevăzute la art. 2 alin. (1) și/sau, după caz, a declarației prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să dețină un certificat calificat eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 627/2018

Art. 2 din OPANAF nr. 627/2018 dispune că Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Procedura de transmitere a anumitor date privind casele de marcat (OPANAF nr. 627/2018) was last modified: martie 23rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter