Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații – modificări (OPANAF nr. 3501/2017)

12 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 748

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Anexa la OPANAF nr. 558/2016
(M. Of. nr. 78 din 3 februarie 2016; cu modif. ult.)
OPANAF nr. 3501/2017
(M. Of. nr. 980 din 11 decembrie 2017)

– modifică: pct. 3, pct. 3^1, pct. 10, anexa nr. 3

Monitor Dosare

În M. Of. nr. 980 din 11 decembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin OPANAF nr. 558/2016.

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații este cuprinsă în Anexa la OPANAF nr. 558/2016.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Anexa la OPANAF nr. 558/2016 prin OPANAF nr. 3501/2017.

Potrivit art. I din OPANAF nr. 3501/2017, Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin OPANAF nr. 558/2016, publicat în M. Of. nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Pct. 3 din Procedura de publicare a listelor debitorilor (modificată prin OPANAF nr. 3501/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3 prevedea:

„ 3. Nu sunt considerate obligații fiscale restante:

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„3. Nu sunt considerate obligații fiscale restante:

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii;

d) obligațiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedură fiscală;

e) creanțele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate”.

 

Pct. 3^1 din Procedura de publicare a listelor debitorilor (modificată prin OPANAF nr. 3501/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3^1 prevedea:

„3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare”.

 

Pct. 10 din Procedura de publicare a listelor debitorilor (modificată prin OPANAF nr. 3501/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10 prevedea:

„10. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„10. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz”.

 

Anexa nr. 3 din Procedura de publicare a listelor debitorilor (modificată prin OPANAF nr. 3501/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 3 avea următorul conținut:

Anexa Nr. 3 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală[1] . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind obligațiile fiscale restante

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm că la data de……….[2] înregistrați obligații fiscale neachitate la data prezentei, în cuantum de………. lei, astfel:

Cap. I („Obligații fiscale restante”):

BugetulObligații fiscale restante
– lei –
Total, din care:Obligații fiscale principale[3]Obligații fiscale accesorii
01 = 2 + 323
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general


Cap. II („Obligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”):

Debitorul . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . .[4]

BugetulObligații fiscale restante
– lei –
Total, din care:Obligații fiscale principale3)Obligații fiscale accesorii
01 = 2 + 323
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

În cazul în care există neconcordanțe între evidența dumneavoastră și sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data prezentei, în vederea punerii de acord asupra acestora, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

[1] Se menționează denumirea organului fiscal central emitent.
[2] Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
[3] Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
[4] Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din OPANAF nr. 3501/2017.

 

Redăm în continuare conținutul Anexei din OPANAF nr. 3501/2017.

Anexă

ANTET[5]
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Către[6]. . . . . . . . . .,
cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .,
județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind obligațiile fiscale restante

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul publicării pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, vă notificăm că la data de . . . . . . . . . .[7] înregistrați obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data prezentei, în cuantum de . . . . . . . . . . lei, astfel:

Cap. I („Obligații fiscale restante”):

BugetulObligații fiscale restante
– lei –
Total, din care:Obligații fiscale principale[8]Obligații fiscale accesorii
01 = 2 + 323
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

Cap. II („Obligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”):

Debitorul . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . .[9]

BugetulObligații fiscale restante
– lei –
Total, din care:Obligații fiscale principale4Obligații fiscale accesorii
01 = 2 + 323
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

În cazul în care există neconcordanțe între evidența dumneavoastră și sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora.

În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum au fost menționate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

Conducătorul unității fiscale
Nume și prenume . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității

[5] Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
[6] Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.
[7] Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
[8] Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
[9] Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 3501/2017

Art. II din OPANAF nr. 3501/2017 prevede faptul că Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Conform art. III din OPANAF nr. 3501/2017, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații – modificări (OPANAF nr. 3501/2017) was last modified: decembrie 12th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter