Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă – modificări (OPANOFM nr. 1073/2023)

18 ian. 2023
Vizualizari: 356

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

(M. Of. nr. 216 din 9 martie 2018)

 

 

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 1073/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin OPANOFM nr. 11/2018

(M. Of. nr. 44 din 16 ianuarie 2023)

 

 

modifică: art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11;

introduce: art. 13.

 

În M. Of. nr. 44 din 16 ianuarie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 1073/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin OPANOFM nr. 11/2018.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

 

Art. 5 – 7

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5, 6 și 7 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 5

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 3 lit. a) sunt:

a) geografice: localitatea. Prin localitatese înțelege: municipiu, oraș, sat reședință de comună, sat component în cadrul comunei și sat aparținând municipiului sau orașului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare;

b) nivelul studiilor;

c) vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: până la împlinirea vârstei de 45 de ani și cel puțin 45 de ani;

d) apartenența la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Pentru aplicarea acestui criteriu se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii: șomer de lungă durată, persoană cu dizabilități, persoană de etnie romă, persoană liberată din detenție, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecție internațională;

e) ocupaționale: natura sezonieră a activității prestate, experiență profesională în ultimii 5 ani, experiență profesională în ocupația vizată în ultimii 3 ani, calificarea/ocupația, calificarea/ocupația relevantă;

f) personale, cum ar fi: probleme legate de locuință, în curs de schimbare a domiciliului, activități casnice urgente etc.;

g) familiale, cum ar fi: situații care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii care nu au putut fi înscriși la creșă sau grădiniță etc.;

h) medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operații programate, perioade de recuperare, restricții medicale cu privire la activitățile pe care le poate desfășura etc.;

i) disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus, de a participa la programe de formare profesională, de a se încadra în muncă în altă ocupație decât cea pentru care are experiență sau pregătire;

j) motivația de a se încadra în muncă.

Art. 6

Metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate, prevăzută la art. 3 lit. b), se realizează astfel cum este reglementat la cap. II «Metoda de profilare», precum și în anexele nr. 1 «Profilarea administrativă» și, respectiv, nr. 2 «Profilarea calitativă”

Art. 7

(1) În funcție de nivelul de ocupabilitate, măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se acordă, cu respectarea dispozițiilor legale, în principal persoanelor aparținând nivelului de ocupabilitate sunt:

A. pentru nivelul de ocupabilitate «ușor ocupabil»:

a) informare și consiliere profesională;

b) mediere;

c) consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;

d) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;

e) subvenționarea locului de muncă;

B. pentru nivelul de ocupabilitate «mediu ocupabil»:

a) informare și consiliere profesională;

b) mediere;

c) formare profesională;

d) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

e) consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;

f) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;

g) subvenționarea locului de muncă;

C. pentru nivelul de ocupabilitate «greu ocupabil»:

a) informare și consiliere profesională;

b) formare profesională;

c) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

d) mediere;

e) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;

f) subvenționarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor;

D. pentru nivelul de ocupabilitate «foarte greu ocupabil»:

a) informare și consiliere profesională;

b) mediere;

c) îndrumare în vederea includerii în programul «A 2-a șansă» al Ministerului Educației;

d) formare profesională;

e) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

f) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;

g) subvenționarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor.

(2) Persoanele încadrate în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege pot beneficia, în condițiile legii, de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă dintre cele prevăzute la alin. (1), pentru nivelul de ocupabilitate respectiv, precum și, după caz, în condițiile legii, de alte servicii sau măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă prevăzute de lege.

 

 

 

Art. 9 – 11

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9, 10 și 11 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 9

Profilarea se realizează cu respectarea următoarelor etape:

1. se realizează profilarea administrativă conform anexei nr. 1, obținându-se un punctaj inițial aferent criteriilor administrative pentru fiecare ocupație în care persoana are experiență sau pregătire profesională;

2. se completează un chestionar de evaluare a situației persoanei în căutarea unui loc de muncă și se determină punctajul suplimentar aferent pentru fiecare ocupație în care persoana are experiență sau pregătire profesională. Determinarea punctajului suplimentar se realizează pe baza modalității de evaluare prevăzute în anexa nr. 2. Modelul de chestionar este prevăzut în anexa nr. 3;

3. se evaluează răspunsurile persoanei în căutarea unui loc de muncă și se ajustează punctajul suplimentar aferent fiecărei secțiuni conform punctului nr. 3 din anexa nr. 2, obținându-se un punctaj suplimentar final pentru fiecare ocupație în care persoana are experiență sau pregătire profesională;

4. se cumulează punctajul inițial cu cel suplimentar final și se obține punctajul total. Prin compararea punctajului total obținut cu intervalele prevăzute în tabelul de la pct. 5 din anexa nr. 2 se determină nivelul de ocupabilitate al persoanei pentru fiecare ocupație în care persoana are experiență sau pregătire profesională;

5. nivelul de ocupabilitate general al persoanei este determinat prin alegerea nivelului celui mai favorabil din punctul de vedere al șanselor de ocupare. În acest sens «ușor ocupabil» va fi considerat cel mai favorabil nivel, în vreme ce «foarte greu ocupabil» va fi considerat cel mai defavorabil nivel.

Art. 10

(1) Apartenența la un nivel de ocupabilitate a fiecărei persoane înregistrate se înscrie în baza de date prevăzută la art. 8 alin. (1) și se poate revizui/actualiza prin modificarea nivelului de ocupabilitate conform prezentei proceduri.

(2) Aplicația informatică prevăzută la art. 8 se elaborează cu respectarea prezentei proceduri, inclusiv a modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul capitol, precum și în anexa nr. 1 «Profilarea administrativă», respectiv în anexa nr. 2 «Profilarea calitativă”

Art. 11

(1) Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează la înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, conform capitolului II din prezenta procedură.

(2) Apartenența la nivelul de ocupabilitate în care este încadrată persoana se poate revizui prin modificarea nivelului de ocupabilitate într-un alt nivel de ocupabilitate, cel mult în cel imediat superior sau în cel imediat inferior, în cadrul activității de consiliere profesională, prin decizia motivată a consilierului sau a persoanei care are atribuții de informare și consiliere profesională.

 

 

 

Art. 13

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 12 se introduce un nou articol, art. 13, cu următorul cuprins:

Art. 13

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă – modificări (OPANOFM nr. 1073/2023) was last modified: ianuarie 17th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.