Procedura de modificare a vectorului fiscal în cazul plătitorilor de TVA care trec de la declararea trimestrială la cea lunară ca urmare a realizării unei achiziții intracomunitare

28 feb. 2019
Vizualizari: 3136
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul președintelui ANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare (*intrare în vigoare: 27 februarie 2019; M. Of. nr. 154 din 27 februarie 2019).

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;

2. Modelul și conținutul formularelor:

„Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România” (formular 092);

Notificarea privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România;

Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România”.

Formularele aprobate prin această procedură se întocmesc în două exemplare:

(i) un exemplar se comunică persoanei impozabile și este semnat de către conducătorul unității fiscale,

(ii) al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului și se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

3. Acest ordin abrogă OPANAF nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

4. Față de prevederea anterioară, modificările au în vedere:

– Formularul (092) se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Dacă formularul se depune la unitatea fiscală (direct la registratură sau prin poștă) nu se mai ștampilează.

– În cazul în care exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a trimestrului (pentru care data luării în evidență este data de 1 a celei de a treia luni din trimestrul calendaristic), primele două luni ale trimestrului constituie o perioadă fiscală distinctă pentru care există obligația depunerii decontului de TVA.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– În situația modificării perioadei fiscale de la trimestru la luna calendaristică ca urmare a unei achiziții intracomunitare, noua perioadă fiscală (luna) va fi folosită pentru anul curent și pentru anul următor.

5. Dacă în anul următor nu se mai efectuează nicio achiziție intracomunitară, persoana impozabilă poate reveni la trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală având obligația depunerii formularului (094)

„Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

În baza declarației (094) se vor actualiza informațiile din Registrul contribuabililor privind schimbarea perioadei fiscale de către compartimentul de specialitate din cadrul ANAF.

Procedura de modificare a vectorului fiscal în cazul plătitorilor de TVA care trec de la declararea trimestrială la cea lunară ca urmare a realizării unei achiziții intracomunitare was last modified: februarie 28th, 2019 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: