Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică – modificare (OMFP nr. 2894/2019)

2 oct. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 795

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Monitor Dosare

(M. Of. nr. 368 din 17 mai 2017)

   

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2894/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

(M. Of. nr. 785 din 27 septembrie 2019)

modifică:  art. 8, anexă art. 7 alin. (1), anexă art. 9 alin. (6), anexă art. 17 alin. (7), anexă art. 20 alin. (5), anecă art. 20 alin. (6) lit. b), anexă art. 24 alin. (1) lit. g), anexă art. 24 alin. (2) partea introductivă, anexă art. 24 alin. (2) lit. c), anexă art. 25, anexă anexele nr. 1-2;

introduce: anexă art. 24 alin. (2^1), anexă art. 24^1;

abrogă: anexă art. 17 alin. (10).

 

În M. Of. nr. 785 din 27 septembrie 2019, s-a publicat OMFP nr. 2894/2019 pentru modificarea și completarea OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

 

Art. 8 din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea:

Conferintele lunii noiembrie
”

„Art. 8

(1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 2, se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute în mod expres de art. 5-7 și 10 din acest act normativ, care conține:

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

d) existența drepturilor pentru persoana vizată, precum și condițiile în care pot fi exercitate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art 8

(1) Protecția datelor cu caracter personal prelucrate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(2) Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicit și legitim, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederile legale în vigoare.

(3) În vederea asigurării unui cadru solid și coerent în materie de protecție a datelor, Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

(4) Pentru asigurarea publică a persoanelor vizate cu privire la faptul că activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în mod legal, echitabil și transparent, cu respectarea principiilor privind legalitatea, echitatea și transparența, operatorul furnizează persoanei vizate toate informațiile cu privire la:

a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

d) categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

e) drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și modalitățile de exercitare a drepturilor sale;

f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

(5) Drepturile persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sunt următoarele:

a) dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b) dreptul de acces la date – dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege;

c) dreptul de rectificare a datelor – dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

d) dreptul la ștergere a datelor – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege;

e) dreptul la restricționare a prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege;

f) dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator;

g) dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al creării de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

h) dreptul de a-și retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

i) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței judecătorești pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 pe care aceasta le apreciază ca fiind încălcate;

j) dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.

(6) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 și în temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislația fiscală.

(7) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile legale și altor autorități/instituții publice, abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, și sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor.

(8) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală în «Spațiul privat virtual» în scopul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță cu persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică potrivit art. 47, 79 și 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Anexă art. 7 alin. (1) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 7, alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioar”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 7, alin. (1) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679”.

 

Anexă art. 9 alin. (6) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 9, alin. (6) prevedea:

„(6) Ca urmare a verificărilor, printr-un mesaj transmis la adresa de poștă electronică, se face confirmarea înregistrării certificatului calificat și a asocierii acestuia cu codul numeric personal sau se comunică respingerea cererii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 9, alin. (6) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(6) Ca urmare a verificărilor, printr-un mesaj transmis la adresa de poștă electronică, se face confirmarea înregistrării certificatului calificat și a asocierii acestuia cu codul numeric personal sau se comunică respingerea cererii, precum și motivul respingerii cererii. Motivul respingerii este comunicat de fiecare dată când cererea este respinsă”.

 

Anexă art. 17 alin. (7) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 17, alin. (7) prevedea:

„(7) În cazul aprobării la ghișeu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la:

a) orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dacă documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat/împuternicit, pe care urmează să le prezinte în susținerea cererii, sunt în formă autentică;

b) organul fiscal central competent, potrivit art. 30 și 35 din Codul de procedură fiscală, dacă documentele pe care urmează să le prezinte în susținerea cererii nu sunt în formă autentică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 17, alin. (7) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(7) În cazul aprobării la ghișeu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

 

Anexă art. 17 alin. (10) din OMFP nr. 660/2017 (abrogat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 17, alin. (10) prevedea:

„(10) Verificarea împuternicirii sau documentului de desemnare a reprezentantului se face prin compararea și constatarea identității semnăturii olografe a persoanei reprezentate cu semnătura olografă a reprezentantului legal din documentul de desemnare sau din împuternicire, după caz, existentă în documentele de la dosarul fiscal al acesteia. Termenul de aprobare este de 5 zile lucrătoare de la prezentarea la ghișeu prevăzută la alin. (7) lit. b)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 17, alin. (10) se abrogă.

 

Anexă art. 20 alin. (5) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 20, alin. (5) prevedea:

„(5) Identificatorul utilizatorului și adresa de poștă electronică prevăzute la alin. (3) trebuie să fie unice în sistem”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 20, alin. (5) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(5) Utilizatorul trebuie să aibă un identificator unic și să folosească o singură adresă de poștă electronică”.

 

Anexă art. 20 alin. (6) lit. b) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 20 alin. (6), lit. b) prevedea:

„(6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opțiuni:

(…)

b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 20 alin. (6), lit. b) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opțiuni:

(…)

b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice. În cazul persoanelor fizice care au cetățenia română și domiciliază, au reședința sau lucrează în străinătate, în scopul identificării fizice, se pot prezenta și la oficiile consulare sau ambasadele României în circumscripția cărora domiciliază, au reședința sau lucrează, după caz”.

 

Anexă art. 24 alin. (1) lit. g) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 24 alin. (1), lit. g) prevedea:

„(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:

(…)

g) informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 24 alin. (1), lit. g) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:

(…)

g) informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;”.

 

Anexă art. 24 alin. (2) partea introductivă din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 24 alin. (2), partea introductivă prevedea:

„(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV sunt prevăzute după cum urmează:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 24 alin. (2), partea introductivă se modifică  și va avea următorul conținut:

„(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV, precum și termenul de păstrare a acestora sunt prevăzute după cum urmează:”.

 

Anexă art. 24 alin. (2) lit. c) din OMFP nr. 660/2017 (modificat prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexă art. 24 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV sunt prevăzute după cum urmează:

(…)

c) în anexa nr. 3 la prezenta procedură – „Situația obligațiilor de plată la data de …..“”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 24 alin. (2), lit. c) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV sunt prevăzute după cum urmează:

(…)

c) în anexa nr. 3 la prezenta procedură – «Situația fiscală la data de …..»”.

 

Anexă art. 24 alin. (2^1) din OMFP nr. 660/2017 (introdus prin OMFP nr. 2894/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexă art. 24, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) La expirarea termenului de păstrare, documentele se retrag din SPV și se arhivează în arhiva electronică conform normelor legale în vigoare”.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică – modificare (OMFP nr. 2894/2019) was last modified: octombrie 2nd, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter