Procedura de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (OMFP nr. 1265/2016)

10 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2004

Despre

  • M. Of. nr. 603 din 8 august 2016
  • OMFP nr. 1265/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 1265/2016
(M. Of. nr. 603 din 8 august 2016)
Art. 1 – art. 13

 

În M. Of. nr. 603 din 8 august 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 1265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Procedură).

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei Proceduri.

Art. 1 din Procedură

Art. 1 stabilește faptul că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spații, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege.

De asemenea, cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poștă, cu confirmare de primire.

Art. 2 din Procedură

Art. 2 prevede faptul că în cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3 din Procedură

Art. 3 dispune faptul că la cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligația să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depășesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:

a) documentul de proprietate sau folosință a spațiului/ spațiilor în care se desfășoară evenimentul/evenimentele;

b) declarația pe propria răspundere a deținătorului spațiului/spațiilor/folosit/folosite, cu destinație de organizare de evenimente, cu privire la suprafața și capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoțită de autorizația de funcționare pentru spațiile respective;

c) situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situația încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puțin de 2 evenimente;

d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmește situația prevăzută la lit. c).

De asemenea, organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susținerea cererii.

Art. 4 din Procedură

Art. 4 stabilește faptul că plafonul de încasări în numerar solicitat se stabilește de organul fiscal competent, în funcție de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).

Art. 5 din Procedură

Art. 5 prevede faptul că organul fiscal verifică documentația depusă potrivit art. 2 și 3.

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Art. 6 din Procedură

Art. 6 dispune faptul că organul fiscal soluționează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:

a) decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege;

b) decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1).

De asemenea, modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 7 din Procedură

Art. 7 prevede faptul că cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.

În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente dorește reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoțită de situația încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).

De asemenea, în baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8 din Procedură

Art. 8 stabilește faptul că ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoțită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluționează prin emiterea uneia din următoarele decizii:

a) decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea;

b) decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea.

De asemenea, dispozițiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7.

Art. 9 din Procedură

Art. 9 prevede faptul că emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere.

Art. 10 din Procedură

Art. 10 dispune faptul că deciziile prevăzute la art. 6 – 8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Art. 11 din Procedură

Art. 11 stabilește faptul că pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6 – 8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12 din Procedură

Art. 12 prevede faptul că împotriva deciziilor emise potrivit art. 6 – 8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004; cu modif. și compl. ult.

Art. 13 din Procedură

Art. 13 dispune faptul că anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din respectiva procedură.

 

 

Procedura de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (OMFP nr. 1265/2016) was last modified: august 10th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter