Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii – modificări (OMF nr. 2495/2023)

19 sept. 2023
Vizualizari: 447

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul ministrul Finanțelor Publice (OMFP) nr. 210/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

(M. Of. nr. 635 din 20 iulie 2020; cu modif. și compl. ult.)

 

Ordinul ministrul Finanțelor (OMF) nr. 2495 din 4 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020

(M. Of. nr. 839 din 18 septembrie 2023)

 

 

– introduce: art. 1 alin. (8^1),

– modifică: art. 1 alin. (10).

 

În M. Of. nr. 839 din 18 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrul Finanțelor (OMF) nr. 2495/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1 alin. (8^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(8^1) În cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorități/instituții publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligațiilor de plată principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.”

 

Art. 1 alin. (10)
Vechea reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„(10) Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autoritățile/ instituțiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), după caz.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (7) sau (8), precum și de instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, după caz.”

 

 

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii – modificări (OMF nr. 2495/2023) was last modified: septembrie 19th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.