Procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ (Instrucţiunea nr. 2.503/2021)

22 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
36 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Instrucțiunea ministrului sănătății, interimar, nr. 2.503/2021 privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ

(M. Of. nr. 1105 din 19 noiembrie 2021)

 

Se aprobă Procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ.

 

Campanie Craciun UJmag 2020

În M. Of. nr. 1105 din 19 noiembrie 2021 s-a publicat Instrucțiunea ministrului sănătății, interimar, nr. 2.503/2021 privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții prevăzute.

Art. 1

„(1) Prezenta instrucțiune are ca scop asigurarea unui cadru unitar de realizare a activității de testare a preșcolarilor/elevilor prin teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la nivelul tuturor unităților de învățământ.

(2) Procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.

(3) Modelul formularului de exprimare a consimțământului părintelui sau al reprezentantului legal al preșcolarului/elevului în vederea realizării testării prin teste rapide antigen noninvazive din probă de salivă este prevăzut anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.”

(Copyright foto: freepik)

Anexa nr. 1: Procedură de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ

Metodologie de lucru la nivelul unităților de învățământ

În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă.

(1) Măsuri generale

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:

a) în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs;

b) testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spații, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unității de învățământ, sau la domiciliu, sub îndrumarea părinților/reprezentanților legali;

c) persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

(2) Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:

1. se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;

2. se păstrează testele între +2 – +30°C;

3. se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;

4. se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;

5. se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului;

6. se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor.

(3) Pentru testarea propriu-zisă:

1. se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând posibil;

2. se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;

3. se scoate un tub de extracție și o sticluță de soluție. Se scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție;

4. se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;

5. se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție;

6. se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical;

7. se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția;

8. se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta);

9. se citește rezultatul după 10-15 minute;

10. se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:

– pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;

– negativ: o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T);

– neconcludent: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se revizuiește procedura și se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare.

(4) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele responsabilități:

1. asigură sprijin metodologic inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind testarea cu teste rapide antigen din salivă în unitățile de învățământ, precum și pentru managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă;

2. coordonează instruirea cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unitățile de învățământ privind modalitatea de utilizare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din probă de salivă, de interpretare a rezultatelor acestora, precum și de colectare a testelor utilizate.

 

Anexa nr. 2: Formular de exprimare a consimțământului

Subsemnatul/(a), ………………………………, CNP ………………………………., adresa …………………………………………, în calitate de părinte/reprezentant legal al/a ……………………, din clasa ………………., unitatea de învățământ ………………… din localitatea ………………………………,

îmi exprim consimțământul pentru testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă a minorului în cadrul unității de învățământ:

|_| doar în prezența părintelui/tutorelui legal, la domiciliu;

|_| în absența părintelui/tutorelui legal, sub îndrumarea personalului medical/persoanelor desemnat/desemnate de unitatea învățământ.

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către unitatea de învățământ, inclusiv pentru transmiterea datelor la direcția de sănătate publică județeană/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, rezultate din prezentul consimțământ depus la unitatea de învățământ……………………………………

Data:

Semnătura:

……………………

IMPORTANT:

– formularul se va completa cu majuscule;

– persoana care completează datele în prezentul formular își asumă introducerea corectă a datelor;

– procedura de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă constă în prelevarea unei probe de salivă, ce poate fi colectată cu ușurință, fără durere și fără a fi nevoie de un exsudat nazal/faringian;

– prelevarea probei de salivă elimină durerea și disconfortul pacienților față de testarea clasică nazofaringiană, fiind o metoda noninvazivă. Acest test permite depistarea virusului SARS-CoV-2 din saliva de la nivelul cavității bucale;

– rezultatul testării este disponibil în 10-15 minute. Recoltarea se poate realiza de către personal medical sau persoane desemnate, precum și de către părinți/reprezentanți legali;

– acest model de consimțământ va fi semnat de părinte/reprezentant legal în situația în care acesta își manifestă opțiunea de testare a minorului.

Procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ (Instrucțiunea nr. 2.503/2021) was last modified: noiembrie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter