Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces – aprobare (OMMJS/OMS/OCNAS nr. 721/481/310/2019)

10 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1120

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Conferintele lunii noiembrie
”

Sumar

Ordinul comun al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OMMJS/OMS/OCNAS) nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

(M. Of. nr. 258 din 3 aprilie 2019)

Se aprobă Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În M. Of. nr. 258 din 3 aprilie 2019 s-a publicat OMMJS/OMS/OCNAS nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexă.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respective proceduri.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, rolul respectivei proceduri este de a stabili etapele, responsabilitățile și documentele aferente în procesul de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul operațional Capital uman (POCU) – axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Astfel, prin sintagma „tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces” se face referire la orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilități pentru:

– participare;

– protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități;

– prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.

Prin urmare, subvenția se va acorda sub forma unui voucher. Acesta poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar beneficiarii sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, denumite persoane îndreptățite. În vederea eliberării voucherului, persoanele îndreptățite vor depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale a sectorului municipiului București în evidența căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere care va include:

– domiciliul sau reședința, seria, numărul BI/CI;

numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județele, respectiv sectoarele municipiului București sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

– număr de telefon fix sau mobil, e-mail;

recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

document din care reiese că beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;

– semnătura solicitantului.

Astfel, DGASPC va transmite lunar către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități cererile centralizate privind eliberarea voucherelor, iar voucherul va include următoarele informații:

– datele de identificare ale persoanei îndreptățite: numele și prenumele, data nașterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;

– valoarea maximă;

– perioada de valabilitate;

– numărul – format din indicativul județului aferent fiecărei DGASPC în evidența căreia se află persoana cu dizabilități (de exemplu: AB pentru județul Alba, AG pentru județul Argeș, B1 pentru sectorul 1 al municipiului București etc.), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la 00001 pentru fiecare județ, respectiv sector al municipiului București;

– tipul recomandat de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform art. 9, voucherul este nominal și netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeași valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depășește luna decembrie 2023.

Vă prezentăm, în continuare, modelul pentru cererea de acordare a voucherului, prevăzută în anexa nr. 2, astfel:

CERERE

pentru acordarea voucherului

 

Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului …………………………..

 

Domnule director general,

Subsemnatul(a) ………………………………………………………….., legitimat(ă) prin CI/CN seria …… nr. ………………, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ………………………….., județul ………………………., str. ……………………………… nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. …………. din data ………………….., termen de valabilitate …………………, eliberat de către ………………………………………………….

După caz:

Reprezentat de către:

Numele și prenumele …………………………………………………………, în calitate de ………………………………………….., legitimat(ă) prin CI/BI seria …… nr. ………………, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ………………………………, județul …………………………….., str. …………………………………….. nr. …….., bl. ……, sc. …., ap. ……. .

Solicit emiterea voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

La prezenta cerere anexez:

– copie BI/CI;

– copie certificat de încadrare în grad de handicap;

– recomandarea medicului specialist.

Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt reale. În caz contrar mă supun potrivit legii pentru inexactitatea informațiilor prezentate.

Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Data, ………………….

Semnătură solicitant*1)/

 

————

*1) După caz, persoana care reprezintă persoana cu handicap”.

Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces – aprobare (OMMJS/OMS/OCNAS nr. 721/481/310/2019) was last modified: aprilie 10th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter