Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central – aprobare (OPANAF nr. 3896/2020)

20 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 185

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 1104 din 19 noiembrie 2020)

Se aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

 

 

În M. Of. nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 s-a publicat OPANAF nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale  Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central.

 

Structura

 

– Anexa nr. 1 („Cerere de acordare a eșalonării la plată”);

– Anexa nr. 2 („Decizie prin care se ia act de retragerea cererii”);

– Anexa nr. 3 („Certificat de atestare fiscală”);

– Anexa nr. 4 („Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii”);

– Anexa nr. 5 („Referat de verificare a condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată”);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Anexa nr. 6 („Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale”);

– Anexa nr. 7 („Decizie de respingere a cererii de ……………….”);

– Anexa nr. 8 („Decizie de amânare la plată a penalităților de nedeclarare”);

– Anexa nr. 9 („Proces-verbal de punere de acord”);

– Anexa nr. 10 („Decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale”);

– Anexa nr. 11 („Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare”);

– Anexa nr. 12 („Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată”);

– Anexa nr. 12^1;

– Anexa nr. 13 („Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale”);

– Anexa nr. 14 („Decizie de reducere a penalităților de nedeclarare amânate la plată”);

– Anexa nr. 15 („Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale”);

– Anexa nr. 16 („Decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare”);

– Anexa nr. 17 („Decizie de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale”);

– Anexa nr. 18 („Decizie de menținere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare”);

– Anexa nr. 19 („Înștiințare de plată”);

– Anexa nr. 20 („Decizie de desființare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale”);

– Anexa nr. 21 („Decizie de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare”);

– Anexa nr. 22 („Înștiințare privind diminuarea sumelor eșalonate la plată”);

– Anexa nr. 23 („Înștiințare privind diminuarea sumelor amânate la plată”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Prin aceste categorii de obligații se înțeleg următoarele:

– obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;

– amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

– creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

– creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

De asemenea, aceste obligații sunt stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate după data declarării stării de urgență, a/al căror scadență/termen de plată se împlinește până la data eliberării certificatului de atestare fiscală și vizează inclusiv perioade fiscale anterioare:

– declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere;

– decizii de impunere;

– declarații rectificative;

– decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;

– titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;

– orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Astfel, eșalonările la plată ale obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. Modalitățile de depunere sunt următoarele:

– la registratura organului fiscal;

– prin poștă, cu confirmare de primire;

– prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.

După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:

– deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;

– certificatul de atestare fiscală;

– referatul de verificare a condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată,;

– decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz;

– decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central – aprobare (OPANAF nr. 3896/2020) was last modified: noiembrie 20th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter