„Prioritatea profesiei în zona de fiscalitate ține de menținerea cotei unice”

8 aug. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 338

Aria de activitate a Grupului de lucru nr. 2 – Fis­calitatea profesiei – are ca principal obiectiv identifi­carea de soluții pentru ca avocații sa aibă un regim fiscal cât mai bun. Din fericire, în această perioadă, regimul fiscal aplicabil profesiei este unul favorabil avo­caților, atât taxarea venitului – astăzi 10% cât și con­tribuția de sănătate – care se plătește la salariul minim pe economie, fiind de natură să stimuleze atât activitatea avocațială, cât și veniturile confraților.

Indiscutabil, există și anumite aspecte a căror rezol­vare favorabilă – și aici mă refer la regimul deductibi­lităților sau perioada repausului pentru refacerea capa­ci­tății de muncă, ar genera satisfacție în rândul confraților.

Bunăoară, ne‑am dori deducerea integrală a cheltu­ielilor legate de combustibil, amortizarea accelerată a primului sediu achiziționat de formele de exercitare, posi­bilitatea tratării fiscale a formelor de exercitare asemenea microîntreprinderilor – și mă refer aici la impozit forfetar de 1‑3%, eliminarea TVA‑ului pentru serviciile de asistență – reprezentare a persoanelor fizice și aș putea continua.

Cum toate aceste deziderate ale profesiei pot fi rea­lizate doar prin modificări legislative, care depind ex­clu­siv de strategiile guvernamentale și voința politică, menționez că suntem într‑un dialog permanent, atât cu decidenții politici, cât și cu cei guvernamentali – Prim‑mi­nistru, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice.

Chiar în această perioadă, UNBR, prin intermediul confraților care sunt astăzi parlamentari, a inițiat o propunere legislativă de modificare a Codului Fiscal prin care, pentru perioada de repaus a capacității de muncă să își poată deduce din impozitul pe venit a 12 partea din venitul net realizat în anul precedent dar nu mai mult decât valoarea salariului mediu brut.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Avem în vedere mai multe inițiative de acest gen care vor fi promovate atunci când există premise ca acestea să se concretizeze.

Indiscutabil, prioritatea profesiei în zona de fisca­litate ține de menținerea cotei unice. Nu de alta dar, cu siguranță, confrații cu vechime mai mare în profesie, își amintesc de perioada impozitului progresiv când la 100 de lei încasați, plăteam taxe, impozite și con­tri­buții de aproape 80 de lei.

Cred că menținerea cotei unice este un deziderat al profesiei.

Evident, acțiunile noastre vor viza, în continuare prio­ritățile stabilite, respectiv îmbunătățirea regimului deductibilităților, eliminarea TVA‑ului la persoane fizice, posibilitatea asimilării formelor de exercitare a profesiei, IMM‑urilor – inclusiv pentru a accesa fon­duri europene și guvernamentale. Avem o serie de obiec­tive, conlucrăm cu avocații parlamentari, dia­lo­găm cu mediile guvernamental și politic și încercăm să facem regimul fiscal cât mai prietenos pentru avocați.

Cu siguranță, și legea noastră trebuie să evolueze în raport de evoluția vremurilor. Noile realități, gene­rate de contextul pandemic, de progresul tehnologic și digitalizare, de evoluția și modificarea anumitor obi­ceiuri culturale, de dezvoltare a profesiei, de impactul spe­cializării, de globalizare și, nu în ultimul rând, de re­gle­mentările internaționale, europene și naționale cu privire la terorism, spălarea banilor și GDPR și‑au pus și își pun în continuare amprenta asupra profesiei.

Da, eu cred că Legea nr. 51/1995 trebuie adaptată rea­lității, dar dacă vrem doar o adaptare sau o lege nouă, trebuie să decidă profesia, printr‑o decizie a Consiliului UNBR, după un dialog deschis și transparent în interiorul profesiei și care să țină cont de toate prioritățile avocaților.

În încheiere vreau să le mulțumesc colegilor din „GL 2 – Fiscalitatea Profesiei” – av. Silvana Racoviceanu, av. Teodora Calipetre și av. Constantin Șerban, colegilor din Comisia Permanentă și din Consiliul UNBR pentru buna colaborare și nu în ultimul rând confraților parlamentari care ne‑au susținut în demersurile inițiate. Nu în ultimul rând un gând special pentru Robert Cazanciuc, a cărui implicare în sprijinirea profesiei a devenit o constantă.


* Material susținut cu ocazia Congresului Avocaților 2022 – „Avocatura azi. Tendințe și perspective” și publicat în Revista „Avocatul”, iunie/2022.

 

„Prioritatea profesiei în zona de fiscalitate ține de menținerea cotei unice” was last modified: august 8th, 2022 by Daniel Fenechiu

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice