Premiile Uniunii Juriștilor din România. (II) Ediția 2014

2653       0

Despre

  • Premiile Uniunii Juriștilor din România
  • Uniunea Juriștilor din România
  • Societatea „Titu Maiorescu”
  • Revista „Dreptul”
  • Revista „Palatul de Justiție”

Uniunea Juriștilor din România, Societatea „Titu Maiorescu”, revistele „Dreptul” și „Palatul de Justiție” au organizat decernarea premiilor științifice acordate lucrărilor și contribuțiilor ce îmbogățesc prin valoare, cultura juridică românească. Ediția de anul acesta, cea de-a 23-a, a avut loc în seara zilei de 17 decembrie 2014, la Hotel Ramada Majestic.

Printre cei care au onorat cu prezența această festivitate, s-au numărat și academicianul Bogdan Theodorescu, Ministrul Justiției – Robert Cazanciuc, președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților – Bogdan Ciucă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii – Adrian Bordea, președintele Uniunii Baroului din Romania – av. dr. Gheorghe Florea, reprezentanți ai lumii academice, conducători ai instituțiilor statului, judecători, precum și alte mari personalități ale lumii juridice.

Cuvântul de deschidere și rolul de prezentator i-au aparținut Președintelui Uniunii Juriștilor, Ioan Chelaru.

Numai cine scrie o carte știe câtă muncă se ascunde și la câte lucruri s-a renunțat. Pentru noi, fiecare dintre dumneavoastră sunteți o mină de aur. Fiecare lucrare reprezintă un bun pentru generația care vine. Fără dumneavoastră, lumea justiției, a dreptului de mâine ar fi mai săracă.

Consiliul director al Uniunii Juriștilor a decis instituirea unui nou premiu, ce poartă numele fostului Președinte al Uniunii Juriștilor și Ministru al Justiției, regretatul Gavril Iosif Chiuzbaian. Acesta a marcat prin personalitatea lui, o epocă în drept, iar Uniunea a considerat că acest premiu trebuie acordat tinerilor autori de carte juridică care bat la porțile recunoașterii.

Înainte de decernarea premiilor, unul dintre invitații de onoare, academicianul Răzvan Theodorescu a luat cuvântul. Acesta a afirmat că în parcursul său la Universitatea de Istorie, dreptul revine adesea ca un argument fundamental, dreptul face parte din cultură, iar instituțiile justitiei fac parte din civilizația unei epoci.

Dreptul iți arată structura unei societăți și nevoile ei. Dreptul face parte din cultura unui popor și face parte adânc și din cultura românească.

La sfârșitul cuvântării domniei sale, Răzvan Theodorescu a fost premiat de către Președintele Uniunii Juriștilor cu diploma de onoare si medalia de merit pentru „activitatea sa de-o viață, dedicată acestui popor, acestei națiuni, acestei țări, pentru contribuții deosebite la promovarea culturii și spiritualității românești și universale”.

Lista premiilor științifice acordate de Uniunea Juriștilor din România din 2014 este următoarea:

Premiul „Mihail Eliescu”
Domnului profesor Dan Chirică, pentru lucrarea „Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile”, apărută la Editura C.H. Beck
Laudatio: Prof. univ. dr. Mircea Duțu

După intrarea recentă în vigoare a noilor coduri, doctrina și știința juridică românească se află într-o perioadă de tranziție, de căutări în elaborarea noilor sinteze. Cartea reprezintă un rezumat al noilor date cuprinse în codul civil și Dan Chirică continuă într-un sens munca și activitatea lui Mihail Eliescu, prin rezultatele excepționale obținute în materia de drept civil și în mod special în materia succesiunilor.

Uniunea Juriștilor din România onorează, prin acest premiu, veritabila și redutabila școală de drept privat a Universității din Cluj.


Autorul:

Țin să mulțumesc organizatorilor acestei prestigioase manifestări, comisiei care a găsit de cuvință să-mi acorde acest premiu. Mă aflu în fericita situație de a fi la a treia premiere a lucrărilor pe care le-am realizat și sigur că se cuvine să mulțumesc și editurii la care a apărut această carte, Editura C.H. Beck.

Premiul „I.L. Georgescu”
Domnului profesor Ioan Macovei, pentru lucrarea „Tratat de drept al comerțului internațional”, apărută la Editura Universul Juridic
Laudatio: Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președinte Ioan Chelaru.

Comisia a avut și aici un rol dificil și a considerat că, acordând acest premiu pe anul 2014 domnului profesor Macovei, omagiază o carieră strălucită în domeniul dreptului comerțului internațional și o carieră didactică de excepție. Prin acest premiu comisia elogiază activitatea Școlii de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.


Autorul:

Ca orice premiant trăiesc un amalgam de sentimente. Pe langă emoțiile și momentul festiv deosebit, acest onorant premiu înseamnă pentru mine și pentru toți cei care lucrăm nopți si zile de studiu, de eforturi și de renunțări pentru a descifra și pentru a aprofunda dificilele și complexele probleme ale unei materii, în speță ale dreptului și comerțului internațional.
Țin în mod deosebit să aduc mulțumirile mele și sentimentele de gratitudine și de recunoștință pentru Consiliului Uniunii Juriștilor și în mod special pentru domnul Președinte Chelaru, al cărui spirit și implicare în activitatea noastră juridică sunt prodigioase. Se cuvine să adaug alese mulțumiri minunatului colectiv de la Universul Juridic și în mod deosebit domnului director general, Nicolae Cîrstea, fără de care această carte nu ar fi putut să apară.

Premiul „Vintilă Dongoroz”
Colectivului de autori coordonat de profesorul Nicolae Volonciu, pentru lucrarea „Noul Cod de procedură penală – comentat”, apărută la Editura Hamangiu
Laudatio: Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu

Avându-l în calitate de coordonator pe profesorul emerit Nicolae Volonciu, lucrarea ce conține un număr impresionant de pagini, 1.471, a fost elaborată de o echipă de practicieni valoroși, judecători și avocați, cei mai mulți doctori sau doctoranzi în domeniul dreptului. Comentariul se distinge prin originalitate, în sensul metodologiei de elaborare care este diferită de alte lucrări publicate până acum în materie. Textele de lege sunt grupate și analizate într-un limbaj juridic adecvat, clar și concis, tratarea acestora fiind una sistematică și integrată disciplinei. (..) Apreciez că lucrarea întrunește valențele unui îndrumar de referință pentru practicieni și teoreticieni, în scopul înțelegerii și aplicării corecte a normelor de drept procesual penal.

Premiul „Anibal Teodorescu”
Domnului dr. Cătălin-Silviu Săraru, pentru lucrarea „Cartea de contracte administrative – modele, comentarii, explicații”, apărută la Editura C.H. Beck
Laudatio: Prof. univ. dr. Ioan Alexandru

Cartea pornește de la modele, dar are niște comentarii ample, docte, temeinic argumentate științific, și valoarea deosebită constă în analiza foarte atentă a clauzelor contractuale precum și interpretarea lor în litigiile care apar în procesul executării contractului administrativ.

Premiul „Andrei Rădulescu”
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru elaborarea lucrărilor „Le patrimoine: évolutions et acceptions possibles. Journée juridiques franco-roumaines sans la direction” și „Istoria științelor juridice în România”, apărute la Editura Academiei Române
Laudatio: Acad. Răzvan Theodorescu

Iată că în lumea juriștilor pătrunde din ce în ce mai mult și Academia Română, astăzi prin prezența unui academician și prin 2 lucrări publicate la Editura Academiei Române. Cele 2 lucrări apar în contextul în care, anul acesta la 1 ianuarie, se implinesc 60 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Juridice.

Premiul ”Gavril Iosif Chiuzbaian”
Domnului dr. Bogdan Dima, pentru lucrarea „Conflictul dintre palate. Raporturile de putere dintre Parlament, Guvern și Președinte în România postcomunistă”, apărută la Editura Hamangiu.
Laudatio: Prof. univ. dr. Ioan Alexandru:

Domnul profesor Bogdan Dima, o speranță a dreptului românesc, a scris o carte extrem de incitantă, extrem de bine argumentată științific, care din titlu anticipează conținutul.


Autorul:

Mulțumesc Uniunii Juriștilor din România pentru că a făcut un gest deosebit pentru un tânăr cercetător, garantez că voi mai scrie cărți, și mă voi gândi la acest premiu când le voi scrie pentru că trebuie să mă ridic la același standard.

Premiul revistei „Dreptul”
Domnului profesor Ion Traian Ștefănescu, pentru publicistică științifică în domeniul dreptului
Laudatio: Dr. H.C., dr. Șerban Beligrădeanu (redactor șef al revistei Dreptul)

Personalitate lui Traian Ștefănescu a reușit să creeze un far luminos pentru dreptul muncii. La fiecare ediție face un efort enorm.


Făra aprofundarea dreptului european, fie că este zămislit la Strasbourg, fie la Luxembourg, făra el nu putem să mergem mai departe dacă vrem să creăm o adevărată știință a dreptului muncii.


Autorul:

Public la această revistă (n.r.: Dreptul) de 40 de ani, și tot de 40 de ani mă ciondănesc cu Șerban Beligrădeanu, căruia îi mulțumesc pentru aprecierile rostite.

Premiul revistei „Palatul de Justiție” oferit de Societatea „Titu Maiorescu”
Domnilor Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu, pentru publicistică juridică, articole reunite în lucrarea „A patra carte cu personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului”, apărută la Editura Lumina Lex
Laudatio: Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu:

Aria de preocupări atât a Societății „Titu Maiorescu” cât și a Uniunii Juriștilor este mult mai largă, pentru că încercăm să creăm coeziune între juriști, încercăm să remarcăm activitățile deosebite ce se reflectă într-o publicație specială, Palatul de Justiție.

Diplome de onoare
• Doamnei profesor Verginia Vedinaș, pentru volumul de publicistică „Identitate națională și iubire de țară
Autorul:

Vreau să mulțumesc pentru acest premiu care reflectă o vocație pe care am dobândit-o de-a lungul timpului, urmând îndrumările pe care le-am primit de la marii mei profesori. Profesorul Iorgovan, de la a cărui trecere în neființă s-au împlinit șapte ani, m-a învățat că un profesor de drept public trebuie să fie și un om al cetății, iar un om al cetății trebuie să o slujească prin ceea ce face și prin ceea ce scrie.


• Domnului profesor Alexandru Țiclea, pentru lucrarea „Tratat de dreptul muncii
Autorul:

Cu mulți ani în urmă, regretata Sanda Ghimpu, considerată prima creatoare a unei școli moderne de dreptul muncii, m-a ales să-i fiu continuator. Premiul de astăzi și cele obținute anterior confirmă că dânsa nu a greșit.


• Colectivului de autori coordonat de profesorul Dumitru Andreiu Petre Florescu, pentru lucrarea „Călăuza juristului
Din păcate coordonatorul nu se mai află printre noi, iar premiul a fost înmânat directorului Editurii C.H. Beck.

Premiul de excelență al Uniunii Juriștilor și Societății „Titu Maiorescu”
Domnului profesor Dumitru Mazilu, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba dreptului, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a subliniat că, pe lângă efortul foarte mare făcut de sistemul judiciar pentru implementarea celor patru noi coduri, sunt câteva lucruri bune care merită disctutate.
El a adus în discuție „dosarul electronic” ce trebuie implementat pentru a scăpa de povara arhivelor din instanțele României. Acest proiect este preconizat să fie lansat în luna martie a anului viitor.

Cel mai mare câștig din ultimul an din punctul de vedere al domniei sale este o deschidere spre dialog între reprezentanții justiției la nivelul profesiilor. Acesta a fost prezent la congresele notarilor, avocaților , mediatorilor, la manifestări ale juriștilor, pentru a înțelege nevoile reale ale sistemului în ansamblul său. Ministrul a făcut un apel pentru continuarea acestui dialog și a afirmat că Ministerul Justiției va fi un partener dispus să asculte și să găsească soluții care au legătură cu viața reală.

Ministrul a adus în discuție și procesul de revizuire a Constituției și a anunțat desfășurarea unui proiect unic la nivel european, și anume traducerea în limba română a tuturor Constituțiilor din Uniunea Europeană, cu comentarii din partea unui număr de patru profesori ai Facultății de Drept București. Proiectul va avea loc în prima săptămână a lunii februarie a anului viitor și rezultatul produs va fi distribuit tuturor membrilor Parlamentului, Consiliului Superior al Magistraturii, instanțelor de judecată și Curții Constituționale.

Seara s-a încheiat cu un microrecital muzical, susținut de conf. univ. Marcel Octav Costea la pian și domnul Dorin Gliga, primul oboist la Orchestra Națională Radio.

Premiile Uniunii Juriștilor din România. (II) Ediția 2014 was last modified: februarie 2nd, 2015 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: