Precizări ale Primăriei Cluj-Napoca cu privire la plata impozitelor pe clădiri

26 mart. 2016
Vizualizari: 3290
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca au transmis o serie de precizări cu privire la plata impozitelor pe clădiri, în contextul modificării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, relatează Clujust.ro.

Camera unde se depun declarațiile fiscale la Primăria Cluj-Napoca

Camera unde se depun declarațiile fiscale la Primăria Cluj-Napoca

 Deoarece în Monitorul Oficial nr. 208/21.03.2016 a fost publicată H.G. nr. 159/2016 prin care au fost aduse o serie de modificări și completări Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, Biroul mass-media al Primăriei Cluj-Napoca precizează:

1. Scutirea de la plata impozitului pentru clădirea, terenul sau mijlocul de transport deținute în coproprietate, inclusiv în cazul soților, se aplică doar pentru cota-parte de proprietate deținută de beneficiarul scutirii, iar nu pentru întreg bunul.

Prin urmare, în cazul coproprietății devălmașe a soților, scutirea de la plata impozitului se va aplica doar pentru o cotă ideală de 50% aferentă soțului beneficiar al unei scutiri instituite de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru:

– clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din O.U.G nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007; cu modif. și compl. ult.;

– terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din O.U.G. nr. 82/2006; cu modif. și compl. ult.;

– clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

– terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război

– clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990; rep., cu modif. și compl. ult. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

– terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990; rep., cu modif. și compl. ult.;

– clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

– terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate

– mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

– mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990; rep., cu modif. și compl. ult., pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

– mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 (revoluționarii); cu modif. și compl. ult., pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

Având în vedere această modificare legislativă, le vor fi comunicate tuturor contribuabililor identificați mai sus decizii de impunere pentru cota de proprietate pentru care nu beneficiază de scutire.

Raportat la perioada de timp scurtă rămasă până la data de 31 martie 2016 și la perioada necesară emiterii și expedierii/primirii prin poștă a deciziilor de impunere, pentru a putea beneficia de bonificația de 10% la plata integrală a impozitului, respectiv pentru evitarea calculării de majorări de întârziere în cazul neplății după data  de 31.03.2016, contribuabilii în cauză se pot prezenta, începând cu data de 22.03.2016 la ghișeele Direcției Economice a Primăriei Cluj-Napoca, în vederea achitării cu bonificație a impozitului datorat.

2. Pentru calcularea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016 se stabilesc următoarele reguli:

a) persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la 31 martie 2016. Depun declarații și persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă la adresa cărora nu se desfășoară nicio activitate economică;

b) declarațiile depuse de persoanele menționate la lit. a) vor fi însoțite, după caz, de:

– raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;

– procesul-verbal de recepție finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;

– actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

  1. c) nu se depun documentele prevăzute la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație mixtă:

– dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;

– dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;

d) persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri au obligația să depună declarații, până la 31 martie 2016, în care se menționează destinația clădirii, la care pot anexa unul din următoarele documente:

– raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2015;

– procesul-verbal de recepție finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 3 ani;

– actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

e) în cazul în care persoanele juridice nu depun declarația menționată la lit. d), se aplică prevederile 493 („Sancțiuni”) din Codul fiscal [alin. (2)Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere […] b) nedepunerea declarațiilor de impunere; alin. (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei; alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%], iar clădirile vor fi considerate ca având destinație nerezidențială, valoarea impozabilă a acestora va fi ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal.

Prin urmare, obligativitatea depunerii declarației fiscale cu privire la destinația clădirii aflate în proprietate o au toate persoanele juridice și doar persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale sau mixte, însă nu și persoanele fizice ce dețin doar clădiri rezidențiale (utilizate pentru locuit).

Precizări ale Primăriei Cluj-Napoca cu privire la plata impozitelor pe clădiri was last modified: noiembrie 6th, 2017 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: