Posturile de director ale Direcțiilor de inspecții judiciare pentru judecători și procurori devin vacante

19 ian. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 749

Despre

  • Posturile de director pentru:
  • Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători
  • Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Începând cu data de 1 februarie 2016 devin vacante posturile de director al Direcției de inspecție judiciară pentru judecători și, respectiv, al Direcției de inspecție judiciară pentru procurori, a anunțat CSM.

Prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 1 din 5 ianuarie 2016 s-a declanșat procedura de concurs, prevăzută de art. 16 alin. (2) și următoarele din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, pentru ocuparea posturilor de conducere anterior menționate.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Art. 16 al respectivului regulament stabilește: „(1) În cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători funcționează inspectorii judiciari care au fost selectați dintre judecători, prin concurs.

(2) Direcția de inspecție judiciară pentru judecători este condusă de un director, numit prin ordin al inspectorului-șef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul direcției cu o vechime de minimum 2 ani în funcția de inspector judiciar.

(3) Numirea în funcția de director se face ca urmare a promovării concursului organizat de Inspecția Judiciară.

(4) Funcția de conducere vacantă se publică pe pagina de internet a Inspecției Judiciare.

(5) Candidaturile pentru ocuparea funcției de șef de direcție se depun la registratura Inspecției Judiciare, în termen de 15 zile de la data publicării, însoțite de curriculum vitae, înscrisuri care dovedesc îndeplinirea condițiilor stabilite la alin. (2), un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, precum și de orice alte documente considerate relevante de către candidat.

(6) În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturii, comisia de examinare din cadrul Inspecției Judiciare întocmește un referat privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (5), care se atașează la dosarul candidatului.

(7) Comisia de examinare este formată din inspectorul-șef, inspectorul-șef adjunct și un membru ales de Adunarea generală a inspectorilor judiciari, din cadrul direcției de inspecție judiciară pentru care se organizează concursul.

(8) În comisia de examinare nu poate fi ales inspectorul judiciar care declară, în prealabil, că înțelege să participe la concursul pentru funcția de director.

(9) Candidații, pentru care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (5), susțin în fața comisiei de examinare un interviu, care constă în prezentarea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere.

(10) Fiecare membru al comisiei de examinare notează prezentarea proiectului pe baza următoarelor criterii:

a) capacitatea de organizare, capacitatea de decizie, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativa șicapacitatea de adaptare rapidă;

b) îndeplinirea atribuțiilor prevăzute delege și regulamente și respectarea principiului repartizării aleatorii;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

c) comportamentul și comunicarea în interiorul instituției și transparența actului de conducere;

d) folosirea adecvată a resurselor umane și materiale, evaluarea necesităților, gestionarea situațiilor de criză, gestionarea informațiilor, organizarea pregătirii și perfecționării profesionale și repartizarea sarcinilor către inspectorii judiciari.

(11) Nota obținută este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei de examinare și este definitivă.

(12) Candidatul care a obținut nota cea mai mare este numit în funcția de director al Direcției de inspecție Judiciară pentru judecători, prin ordin al inspectorului-șef.

(13) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condițiile prevăzute la alin. (3)–(12).

(14) Directorul de direcție poate fi revocat din funcție prin ordin al inspectorului-șef, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale”.

Sursa informației este CSM (www.csm1909.ro).

Posturile de director ale Direcțiilor de inspecții judiciare pentru judecători și procurori devin vacante was last modified: ianuarie 19th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter