DIICOT. Posturi vacante pentru grefieri în perioada aprilie-mai 2017

12 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 15855
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Au fost publicate de către DIICOT concursurile în desfășurare în perioada aprilie-mai 2017.

Potrivit unui comunicat, DIICOT anunță concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor cu termenul-limită de înscriere până în data de 21 aprilie 2017.

Astfel, având în vedere dispozițiile art. 45 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare; văzând Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, cu modificările și completările ulterioare; văzând procesul-verbal nr. 6/2017 din data de 24 martie 2017 al Colegiului de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin care s-a aprobat organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, DIICOT organizează concurs de promovare în funcții de conducere a grefierilor din Structura centrală, după cum urmează:

– grefier șef al Serviciului de combatere a traficului intern de droguri;
– grefier șef al Serviciului de combatere a traficului transfrontalier de droguri;
– grefier șef al Serviciului judiciar;
-grefier șef al Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională;
– grefier șef al Serviciului informații clasificate;
– grefier șef al Serviciului de resurse umane.

Concursul va avea loc începând cu data de 9 mai 2017, ora 10:00, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din București, Calea Griviței nr. 24, sector 1.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
– prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției pentru care candidează;
– testare scrisă privind verificarea activității profesionale.

La concursul pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor se are în vedere îndeplinirea următoarelor criterii:
– o vechime de minim 3 ani în funcția de grefier în cadrul parchetelor. În cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minim 6 luni în funcția de grefier în cadrul parchetelor;
– activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.

Îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus se constată prin raport întocmit de procurorul șef serviciu/birou unde candidatul își desfășoară activitatea.

Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul de resurse umane din cadrul direcției, până la data de 21 aprilie 2017, însoțite de raportul menționat anterior, curriculum vitae, precum și orice alte acte pe care candidatul le consideră ca fiind relevante.

Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției pentru care candidează se depune până la data de 2 mai 2017, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

DIICOT a anexat, de asemenea tematica și bibliografia pentru concurs, stabilite de Colegiul de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.


Conform unui alt comunicat al DIICOT, aceasta anunță concursul de ocupare a 10 posturi vacante de grefieri informaticieni în cadrul DIICOT cu termen de înscriere până în data de 28 aprilie 2017.

Astfel, în temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare; văzând Hotărârea nr. 184 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanțelor judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea; văzând procesul-verbal nr. 6/2017 din data de 24 martie 2017 al Colegiului de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DIICOT organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de grefieri informaticieni, specializarea hardware, după cum urmează:

– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Alba-Iulia;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Bacău;
– 1 post de specialist IT Serviciul teritorial Oradea;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Cluj;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Constanța;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Craiova; – 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Iași;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Târgu-Mureș;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Ploiești;
– 1 post de specialist IT la Serviciul teritorial Timișoara.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Concursul va avea loc începând cu data de 15 mai 2017, de la ora 10:00, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, și constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe practice. Proba practică se susține în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
c) cunosc limba română;
d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
e) au studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic (această condiție se consideră îndeplinită și de către absolvenții de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat, în timpul studiilor universitare sau postuniversitare, cursuri de informatică, cu avizul compartimentului informatic din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism).

La înscriere candidații vor primi formularul cererii tipizate.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

a) cerere tipizată;
b) actul de identitate (copie);
c) diploma de licență (copie);
d) certificatul de cazier judiciar;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită;
g) certificat de naștere și certificat de căsătorie (copie);
h) curriculum vitae;
i) adeverință medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru exercitarea funcției;
j) chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Copiile documentelor prevăzute la lit. b), c), g) vor fi însoțite, la depunerea dosarului, de originale, certificarea acestor copii urmând a fi făcută de către un membru al comisiei de organizare a concursului.

În cazul în care candidații au studii superioare în domeniul tehnic sau economic, candidații anexează la cererea de înscriere și acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.

Taxa de înscriere, în cuantum de 150 lei, se plătește la depunerea dosarului.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul de resurse umane din cadrul Structurii centrale a direcției, până la data de 28 aprilie 2017.

DIICOT a anexat și tematica și bibliografia pentru concurs.


De asemenea, DIICOT a publicat și un alt anunț privind concursul de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate de la curți de apel/parchete de pe lângă curți de apel.

În temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare și procesul-verbal nr. 6/2017 al Colegiului de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; văzând Hotărârea nr. 181 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, cu modificările și completările ulterioare, DIICOT organizează concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate, pentru ocuparea a 5 posturi de grefier cu studii superioare juridice, după cum urmează:

– 3 posturi de grefier în cadrul Structurii centrale;
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Covasna;
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Maramureș.

Concursul va avea loc la data de 3 mai 2017, ora 10,00, la sediul Structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din București, și constă în susținerea următoarelor probe:

– proba scrisă, constând în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia anexate;
– proba practică, constând în verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.

Potrivit art. 11 din Regulament, poate participa la concurs personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:

a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier în cadrul curții de apel/parchetului de pe lângă curte de apel;
b) are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani;
c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul de resurse umane din cadrul Structurii centrale a direcției, până cel mai târziu la data de 20 aprilie 2017 și trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;
b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 11 din Regulament, întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea;
c) curriculum vitae;
d) orice acte considerate relevante.

DIICOT a publicat și tematica și bibliografia pentru concurs.


Anunțurile au fost afișate pe site-ul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la adresa www.diicot.ro (resurse umane – posturi vacante).

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0214.123.225/0214.123.226.

DIICOT. Posturi vacante pentru grefieri în perioada aprilie-mai 2017 was last modified: aprilie 12th, 2017 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter