Posibilitatea extinderii exercitării căilor de atac şi împotriva hotărârilor definitive. Respingerea apelului ca inadmisibil (NCPP, Constituţia României)

21 sept. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
306 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 151/A/2020

Constituția României: art. 21, art. 129; NCPP: art. 275 alin. (2), 340, art. 341 alin. (8), art. 421 pct. 1 lit. a) teza a II-a, art. 452 – art. 464

Inteligența artificială în materie penală

Dând eficiență principiilor legalității căilor de atac și liberului acces la justiție, reglementate de dispozițiile art. 129 și art. 21 din Constituția României, revizuită, precum și exigențelor determinate prin art. 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, admisibilitatea acestora fiind condiționată de exercitarea lor potrivit legii, în termenele și pentru motivele reglementate de normele incidente în materie.

Așadar, revine părții interesate obligația sesizării instanțelor de judecată în condițiile legii procesual penale, prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate.

În prezenta cauză, se constată că petentul A. a sesizat instanța cu o cerere de revizuire formulată împotriva Încheierii penale nr. 47 din 30 decembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2019. Așadar, dispozițiile legale incidente în cauză în raport cu obiectul cererii introductive sunt cele ale art. 452 – art. 464 C. proc. pen. referitoare la calea extraordinară de atac a revizuirii.

Analizând normele cuprinse în Secțiunea 3 a Capitolului V din Titlul III din C. proc. pen., se constată că hotărârile penale definitive pot fi revizuite în cazurile menționate la art. 453 C. proc. pen., iar dispozițiile art. 459 alin. (7) C. proc. pen. stabilesc că sentința prin care a fost respinsă cererea de revizuire, după analiza admisibilității în principiu, este supusă aceleiași căi de atac ca și hotărârea la care se referă revizuirea.

Verificând, din această perspectivă, Încheierea penală nr. 47 din 30 decembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2019, se observă că aceasta a avut ca obiect o altă cerere de revizuire formulată de A. cu referire la trei încheieri definitive, respectiv:

– Încheierea nr. 73 din 26 octombrie 2018 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Suceava în Dosarul nr. x/2018 (contestația formulată împotriva acesteia fiind soluționată prin încheierea nr. 942 din 10 decembrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală);

– Încheierea din 19 octombrie 2018 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Suceava în dosar nr. x/2018 (cu privire la care petentul a exercitat mai multe căi de atac ce au fost respinse);

– Încheierea din 19 octombrie 2018 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Suceava în dosarul nr. x/2018 (contestația împotriva acesteia fiind soluționată prin Încheierea nr. 954 din 13 decembrie 2018 pronunțată de Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/2018).

Astfel, se observă că toate cele trei dosare mai sus menționate au avut ca obiect plângeri formulate de petent, în temeiul art. 340 C. proc. pen., împotriva soluțiilor de clasare dispuse de procuror în mai multe cauze, așa încât, în conformitate cu dispozițiile art. 341 alin. (8) C. proc. pen., încheierile pronunțate asupra acestora de judecătorul de cameră preliminară sunt definitive.

În consecință, potrivit art. 459 alin. (7) C. proc. pen., și sentința atacată în cauză, pronunțată în etapa admisibilității în principiu a cererii de revizuire, este definitivă.

În aceste condiții, raportat la prevederile legale anterior menționate, se constată că numitul A. a promovat o cale de atac împotriva unei hotărâri definitive (sentință pronunțată într-o cerere de revizuire ce a vizat o încheiere definitivă dată într-o altă astfel de cerere formulată împotriva a trei încheieri definitive date în procedura reglementată de art. 340 și urm. C. proc. pen.), învestind Înalta Curte de Casație și Justiție cu soluționarea acesteia, deși nu întrunește cerințele legale.

Or, atâta timp cât prin lege nu este reglementată posibilitatea extinderii exercitării căilor de atac și împotriva hotărârilor definitive pronunțate în etapa examinării admisibilității în principiu a revizuirii, o asemenea procedură nu este admisibilă, întrucât în situația contrară s-ar încălca principiul instituit prin art. 129 din Constituția României, potrivit căruia „împotriva hotărârilor judecătorești, părțile … pot exercita căile de atac, în condițiile legii”. În consecință, recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesuală penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Având în vedere considerentele expuse mai sus, în baza art. 421 pct. 1 lit. a) teza a II-a C. proc. pen. cu referire la art. 459 alin. (7) C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de revizuentul petent A. împotriva Sentinței penale nr. 30 din 17 februarie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2020, și, în temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., având în vedere că acesta se află în culpă procesuală, îl va obliga la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Posibilitatea extinderii exercitării căilor de atac și împotriva hotărârilor definitive. Respingerea apelului ca inadmisibil (NCPP, Constituția României) was last modified: septembrie 21st, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter