Plângere formulată împotriva soluţiei de clasare dispusă de procuror. Stabilirea instanței competente să soluționeze plângerea

6 ian. 2023
3.945 views
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 340 alin. (1)
  • NCPP: art. 41
  • NCPP: art. 51 alin. (1) şi (2)

La data de 08 august 2019, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. x/2019, plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanței nr. 453/P/2019 din 3 mai 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, menținută prin Ordonanța nr. 149/II-2/2019 din 11 iulie 2019 a prim-procurorului acestei unități de parchet. În cuprinsul sesizării, petentul a criticat soluția de clasare dată de procuror pentru nelegalitate și netemeinicie din perspectiva greșitei încadrări în dispozițiile art. 244 alin. (1) C. pen. a faptelor reclamate, solicitând restituirea cauzei la parchet pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, prevăzută de art. 298 C. pen., de către suspecții B. și C.

Prin Sentința penală nr. 2877 din 10 octombrie 2019 pronunțată de Judecătoria Craiova în Dosarul nr. x/2019, a fost admisă excepția necompetenței teritoriale a acestei instanțe și s-a declinat competența de soluționare a plângerii împotriva Ordonanței de clasare nr. 453/P/2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești în favoarea Judecătoriei Ploiești.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 82 din 13 februarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Fiind sesizată, în temeiul art. 51 alin. (1) și (2) C. proc. pen., cu rezolvarea conflictului negativ de competență, Înalta Curte constată că Judecătoria Craiova este competentă să soluționeze plângerea formulată de petentul A. împotriva Ordonanței nr. 453/P/2019 din 3 mai 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, menținută prin Ordonanța nr. 149/II-2/2019 din 11 iulie 2019 a prim-procurorului acestei unități de parchet, motiv pentru care, în conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. (6) C. proc. pen., va trimite dosarul acestei instanțe.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 340 alin. (1) C. proc. pen., plângerea formulată împotriva soluției de clasare dispusă de procuror trebuie adresată judecătorului de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.

Reglementând competența teritorială a instanțelor judecătorești, art. 41 C. proc. pen. stabilește, în alin. (1), că aceasta este determinată, în ordine, de: a) locul săvârșirii infracțiunii; b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul; c) locuința suspectului sau inculpatului persoana fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârșit fapta; d) locuința sau, după caz, sediul persoanei vătămate, iar, în alin. (2), definește noțiunea de „loc al săvârșirii infracțiunii” ca fiind acela unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia, pentru ca, în alin. (3), să stipuleze că în cazul în care, potrivit alin. (2), o infracțiune a fost săvârșită în circumscripția mai multor instanțe, oricare dintre acestea este competentă să o judece.

Totodată, art. 41 alin. (4) C. proc. pen. prevede că atunci când niciunul din locurile menționate la alin. (1) nu sunt cunoscute sau când sunt sesizate succesiv două sau mai multe instanțe dintre cele indicate în primul alineat, competența revine instanței mai întâi sesizate. În plus, conform art. 41 alin. (5) C. proc. pen., ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai multe instanțe sunt sesizate simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini.

Așadar, dispozițiile art. 41 alin. (1) C. proc. pen. stabilesc o ordine de preferință legală ce trebuie respectată cu prilejul sesizării instanțelor judecătorești.

Verificând, în acest context, actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că, în Dosarul nr. x/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, petentul a reclamat săvârșirea de către numita B. a unor fapte de natură penală cu prilejul efectuării, în calitate de mandatar al numitului E., a demersurilor pentru obținerea documentelor necesare vânzării unui teren aflat în comuna Maglavit, satul Maglavit, din județul Dolj, și a semnării contractului de vânzare la biroul notarului public din Craiova, județul Dolj, fapte în urma cărora imobilul din comuna Maglavit, satul Maglavit, parcela x, tarlaua x, identificat cu nr. cadastral x, aparținând petentului, a fost înregistrat în evidențele O.C.P.I. Craiova ca fiind dobândit, prin cumpărare, de numitul H.

Se observă, astfel, că, faptele reclamate de petent s-au desfășurat în circumscripția teritorială a Judecătoriei Craiova și a parchetului de pe lângă această instanță.

Ca urmare, din moment ce locul săvârșirii infracțiunii, în accepțiunea art. 41 alin. (2) C. proc. pen., se află în raza teritorială a Judecătoriei Craiova, Înalta Curte, având în vedere și dispozițiile art. 41 alin. (1) lit. a), alin. (3) și alin. (4) teza a II-a C. proc. pen., constată că această instanță este competentă teritorial să judece plângerea formulată de petentul A., fiind prima sesizată dintre jurisdicțiile prevăzute de art. 41 alin. (1) C. proc. pen.

Împrejurarea că petentul s-a adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești pentru efectuarea de cercetări cu privire la faptele reclamate nu este de natură să atragă competența teritorială a acestei instanțe (Judecătoria Ploiești), în condițiile în care, pe de o parte, activitatea imputată s-a realizat în municipiul Craiova (locul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care ulterior a fost înregistrat în evidențele O.C.P.I. Craiova), iar, pe de altă parte, prevederile art. 41 alin. (5) C. proc. pen. stabilesc că ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică inclusiv în cazul în care urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini, așa cum este situația în speță.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va stabili că instanța competentă să soluționeze plângerea formulată de petentul A. este Judecătoria Craiova, instanță căreia, în conformitate cu art. 51 alin. (6) C. proc. pen., îi va trimite dosarul.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Plângere formulată împotriva soluției de clasare dispusă de procuror. Stabilirea instanței competente să soluționeze plângerea was last modified: decembrie 27th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.