Pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al examenului naţional de bacalaureat – 2023 (OME nr. 4366/2023)

8 iun. 2023
Vizualizari: 110

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 4366/2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023

(M. Of. nr. 493 din 7 iunie 2023)

În temeiul:

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației;

Având în vedere:

– art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ;
– art. 9 din Ordinul ministrului educației nr. 5.241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023;
– art. 10 din Ordinul ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023;
– Referatul de aprobare nr. 968 din 5.05.2023 referitor la proiectul de ordin al ministrului educației privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023.
Se aprobă pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, utilizând aplicația informatică dedicată pilotării evaluării digitalizate a examenelor naționale, în anul școlar 2022-2023, pentru candidații înscriși în județele Alba, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Satu Mare.

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În M. Of. nr. 493 din 7 iunie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 4366/2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ.

Art. 1

Se aprobă pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, utilizând aplicația informatică dedicată pilotării evaluării digitalizate a examenelor naționale, în anul școlar 2022-2023, pentru candidații înscriși în județele Alba, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Satu Mare.

Art. 2

Se aprobă pilotarea evaluării lucrărilor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat – 2023, utilizând aplicația informatică dedicată pilotării evaluării digitalizate a examenelor naționale în anul școlar 2022-2023, pentru candidații înscriși în județele Alba, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Satu Mare.

Art. 3

(1) Modalitatea de organizare și desfășurare a evaluării digitalizate a lucrărilor scrise provenind din județele menționate la art. 1 și 2 se stabilește prin proceduri elaborate de Ministerul Educației, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(2) Pentru evaluarea lucrărilor scrise din cadrul pilotării evaluării digitalizate în județele menționate la alin. (1) pot fi numiți profesori evaluatori și din municipiul București. Profesorii evaluatori își desfășoară activitatea conform procedurii menționate la alin. (1).

Art. 4

(1) Se aprobă plata cadrelor didactice, asistenți cu atribuții privind scanarea lucrărilor scrise din centrele de examen, și a profesorilor evaluatori din cadrul comisiilor din centrele zonale de evaluare/centrele regionale/județene de soluționare a contestațiilor organizate în județele menționate la art. 1 și 2, precum și a cadrelor didactice menționate la art. 3 alin. (2), după cum urmează:

– cadrele didactice, asistenți în centrul de examen cu atribuții privind scanarea lucrărilor scrise: 160 de lei/zi;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– profesor evaluator în format digital din cadrul evaluării naționale: 15 lei/lucrare corectată;

– profesor evaluator în format digital din cadrul examenului național de bacalaureat – 2023: 19 lei/lucrare corectată.

(2) Pentru celelalte categorii de personal didactic din comisiile organizate în unitățile de învățământ pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a/comisiile din centrele de evaluare/comisiile de contestații pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a/comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare se aplică prevederile anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educației nr. 4.143/2023*) privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2023-2024, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2023.

Pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023 (OME nr. 4366/2023) was last modified: iunie 8th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.