[UPDATE: Rezultate finale] PÎCCJ. Concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, vacant temporar (termen-limită: 15 ianuarie 2018)

6 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3385
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 6 martie 2018: Rezultatele finale obținute de candidați, în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 5 martie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității rezultatele obținute de către candidați, în urma soluționării contestațiilor, la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (7) din Regulamentul de organizare a concursului, nota finală nu poate fi mai mica decât nota contestată.

Campanie Craciun UJmag 2020

De asemenea, a mai fost publicat și tabelul cu rezultatele finale obținute de către candidați, în urma soluționării contestațiilor, la proba scrisă a concursului.

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1), (3) și (4) din regulamentul de organizare a concursului, pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5.00 (cinci) la fiecare materie de concurs și cel puțin media 6.00 (șase), să îndeplinească condițiile privind buna reputație și să fie apt din punct de vedere medical.

La medii egale au prioritate candidații care au obținut nota cea mai mare, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară. Sunt declarați admiși candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele precedente, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor scoase la concurs.

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (2) din regulamentul de organizare a concursului, rezultatele concursului organizat în condițiile prezentului regulament, pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacantează, în termen de un an de la data afișării și publicării acestora.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelele aferente rezultatelor obținute de către candidați, astfel cum au fost publicate de către PÎCCJ:

(Pentru a vedea documentele, vă rugăm dați refresh)

Rezultatele obținute de către candidați, în urma soluționării contestațiilor, la proba scrisă a concursului

Rezultatele finale obținute de către candidați, în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului

Sursa informației


Update 22 februarie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 22 februarie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1), (3) și (4) din regulamentul de organizare a concursului, pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5.00 (cinci) la fiecare materie de concurs și cel puțin media 6.00 (șase), să îndeplinească condițiile privind buna reputație și să fie apt din punct de vedere medical.

De asemenea, la medii egale au prioritate candidații care au obținut nota cea mai mare, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară.

Sunt declarați admiși candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele precedente, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor scoase la concurs.

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (2) din regulamentul de organizare a concursului, rezultatele concursului organizat în condițiile prezentului regulament, pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacantează, în termen de un an de la data afișării și publicării acestora.

Potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (1) din regulamentul de organizare a concursului, candidații nemulțumiți de notele acordate la concurs pot face contestații în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

Contestațiile se depun la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, etajul 2, camera 201 sau prin fax la nr. 021/311.34.16

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul aferent rezultatelor obținute de către candidați la proba scrisă a concursului, astfel cum a fost publicat de către PÎCCJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 13 februarie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la proba practică eliminatorie a concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 13 februarie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la proba practică eliminatorie a concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018.

Totodată, candidații declarați admiși la proba practică eliminatorie vor participa la proba scrisă a concursului, ce se va desfășura la data de 16 februarie 2018, ora 9.00, la Sala de ședințe, etaj 1, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul aferent rezultatelor obținute de către candidați la proba practică eliminatorie a concursului, astfel cum a fost publicat de către PÎCCJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 2 februarie 2018: Lista candidațior admiși după verificarea dosarelor la concursul pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 2 februarie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității lista candidaților admișidupă verificarea dosarelor de concurs – la concursul pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, organizat în perioada 12-16 februarie 2018.

Astfel, susținerea probei practice (eliminatorie) de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere va avea loc în data de 12 februarie 2018, ora 9.00, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, camera M 15 (Laborator de Criminalistică – Mezanin).

Totodată, candidații trebuie să fie prezenți în sălile de concurs cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probelor, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent listei candidaților admiși după verificarea dosarelor de concurs, astfel cum a fost publicat de către PÎCCJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


PÎCCJ. Concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, vacant temporar (termen-limită: 15 ianuarie 2018)

Potrivit unui anunț din data de 19 decembrie 2017, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție organizează concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, vacant temporar.

Concursul va avea loc la datele de 12 februarie 2018, ora 9.00 (proba practică eliminatorie) și 16 februarie 2018, ora 9.00 (proba scrisă), la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Bulevardul Libertății nr. 14, sector 5, București.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

1. Proba practică eliminatorie de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere se notează cu „admis” sau „respins”. Candidații declarați admiși la proba practică eliminatorie participă la susținerea probei scrise.

2. Proba scrisă care se susține la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară.

Proba scrisă are subiecte distincte, pentru posturile vacante de grefier cu studii superioare juridice sau pentru ocuparea posturilor vacante de grefier fără studii superioare juridice.

Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor. Corectarea lucrărilor se face pe baza baremelor definitive. Baremele de corectare se afișează la sediu cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afișare candidații pot face contestații la bareme, care se depun la comisia de organizare a concursului și se soluționează în 24 de ore de către comisia de soluționare a contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se afișează de îndată la sediul unității și se publică pe pagina de internet a Ministerului Public la adresa www.mpublic.ro.

Pentru înscrierea la concurs persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
c) cunoaște limba română;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
e) are studii superioare juridice, studii medii sau studii superioare de altă specialitate;
f) posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarele de concurs se depun la parterul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, camera P 7, până la data de 15 ianuarie 2018 (inclusiv) și trebuie să cuprindă următoarele documente:

– cerere tipizată;
– actul de identitate (copie);
– diploma de absolvire a studiilor superioare juridice (copie);
– certificatul de cazier judiciar;
– certificatul de cazier fiscal;
– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de invățământ absolvită;
– datele rezultate din evidența operativă a organelor judiciare (date de la Poliția de sector, care să ateste că persoana nu a fost sancționată contravențional pentru comiterea de fapte ce aduc atingere liniștii și ordinii publice);
– curriculum vitae;
– adeverința medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;
– chitanță de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Taxa de înscriere la concurs este în sumă de 150 lei și se plătește la casieria Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (B-dul. Libertății nr. 14, sector 5 – et. 6).

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la secretariatul Departamentului economico-financiar și administrativ din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (B-dul. Libertății nr. 14, sector 5 – et. 6) și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

La înscriere candidații vor primi formularul cererii tipizate, precum și tematica și bibliografia aprobate pentru concursul la care participă.

Dosarele de concurs se depun la comisia de organizare a concursului cu cel puțin 20 de zile înainte de data concursului (15 ianuarie 2018 – inclusiv).

Verificarea dosarelor candidaților privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.

Lista candidaților admiși și a celor respinși se afișează și se publică cu 7 zile înainte de data concursului (2 februarie 2018), la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe pagina de internet a Ministerului Public la adresa www.mpublic.ro, precum și pe cea a Școlii Naționale de Grefieri la adresa www.grefieri.ro.

Candidații respinși în urma verificării dosarelor pot formula contestații în termen de 48 de ore de la afișare la secretariatul Secției de resurse umane și documentare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, camera 201-202 — etaj 2, tel: 021/319.38.64; fax: 021/311.34.16.

Contestațiile vor fi soluționate prin hotărâre definitivă de comisia de organizare a concursului în 24 de ore de la depunere, rezultatele fiind comunicate, de îndată, în condițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea (la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe pagina de internet a Ministerului Public la adresa www.mpublic.ro, precum și pe cea a Școlii Naționale de Grefieri la adresa www.grefieri.ro).

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate.

În vederea elaborării lucrării scrise, candidații vor putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pastă de culoare albastră. Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor.

Alte informații privind modul de desfășurare a concursului sunt prevăzute în Hotărârea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 53 din 10 februarie 2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Relații suplimentare pot fi obținute de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de resurse umane și documentare la numerele de telefon: 021/319.39.06 (direct) sau 021/319.38.56; 021/319.38.33 (int. 1288/1127).

Prezentul anunț este afișat și pe pagina de internet a Ministerului Public la adresa www.mpublic.ro și pe site-ul Școlii Naționale de Grefieri la adresa www.grefieri.ro.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos tematica și bibliografia aferente concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, astfel cum au fost publicate de către PÎCCJ:

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate finale] PÎCCJ. Concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, vacant temporar (termen-limită: 15 ianuarie 2018) was last modified: ianuarie 9th, 2019 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter