Pensie de întreţinere. Majorare. Aplicarea noului Cod civil. Efecte viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior (Art. 529, art. 531 C. civ.)

29 feb. 2016
Vizualizari: 9869
  • Codul civil: art. 529
  • Codul civil: art. 531
  • Legea nr. 71/2011: art. 5

Potrivit dispozițiilor art. 5 al. 2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-au stipulat următoarele: ,,Dispozițiile Codului civil sunt aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia, derivate din starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil.”
Analizând condițiile prevăzute de art. 531 C. civ., în măsura în care se ivește vreo modificare în ceea ce privește veniturile debitorului sau în nevoia creditorului, instanța poate decide mărirea sau micșorarea pensiei de întreținere.
În speță, se observă faptul că pensia de întreținere este stabilită la suma de 250 lei lunar, instanța care a stabilit acest cuantum având în vedere acordul părinților.
La data stabilirii inițiale a pensiei de întreținere, minora avea vârsta de 11 ani, iar în prezent are vârsta de 13 ani, or nevoile unui copil în această perioadă de viață sunt în creștere.
Se reține și că veniturile pârâtului sunt în medie de 1.510 lei, conform adeverintei eliberate de la locul de muncă al pârâtului.
Potrivit art. 529 C. civ. pensia de întreținere datorată pentru un copil este de ¼ din veniturile întreținătorului, astfel că, în condițiile în care pârâtul nu mai are în întreținere alți copii minori, indiferent de faptul că își mai dorește în viitor să facă un alt copil, pensia de întreținere se stabilește în funcție de copiii pe care îi are deja și nu de cei viitori și, în acest caz este de ¼ din veniturile pârâtului.
În consecință, tribunalul va admite apelul și va schimba în întregime sentinta apelantă în sensul că va admite cererea de chemare în judecată și va dispune majorarea pensiei de întreținere la care a fost obligat pârâtul în favoarea minorei, de la suma de 250 de lei lunar la suma de 350 lei lunar, cu începere de la data introducerii acțiunii – 27.05.2013 și până la majorat.
În ceea ce privește solicitarea pârâtului, formulată prin întâmpinarea la apel, de a se dispune încredintarea minorei către tată spre creștere și educare, aceasta este inadmisibilă conform art. 478 al. 3 C. pr. civ.

(Trib. Hunedoara, S. I civ., dec. nr. 111/A/13 martie 2014)

Florin Radu
Avocat, consilier – Baroul Hunedoara

Corectă în speță apreciem a fi decizia instanței de apel, sub toate aspectele. Astfel, cu privire la cuantumul pensiei de întreținere, aceasta în mod corect a fost majorată, de vreme ce veniturile debitorului obligației permit acest lucru, iar pe de altă parte, vârsta crescândă a copilului reclamă resurse mai mari pentru o creștere și educare armonioase. Așa stând lucrurile, cele două elemente arătate anterior sunt apte prin ele însele a conduce la concluzia că există schimbări, de la precedenta hotărțre judecătorească pronunțată în chestiune, atât în ceea ce privește veniturile debitorului, cât și privind starea de nevoie a creditorului pensiei de întreținere. În sfârșit, este legală și respingerea de către instanța de apel a cererii pârâtului de a se încredința copilul spre creștere și educare către acesta. Dincolo de faptul că, porivit Codului civil în vigoare, instituția ”încredințării copilului” nu mai este de actualitate (soluția noului legiuitor fiind aceea de stabilire a domiciliului copilului), soluția instanței de a respinge ca inadmisibilă solicitarea este perfect în concordanță cu dispozițiile art. 478 al. 3 C. pr. civ., acolo unde se arată că în apel nu se poate schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată și nici nu se pot formula pretenții noi.

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

Pensie de întreținere. Majorare. Aplicarea noului Cod civil. Efecte viitoare ale situațiilor juridice născute anterior (Art. 529, art. 531 C. civ.) was last modified: februarie 29th, 2016 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: