Pavel, Mărgărit și Asociații. Cum poate fi exclus un asociat în situația intervenirii neînțelegerilor dintre asociați

18 apr. 2022
Vizualizari: 1909

1. Posibilități de a exclude un asociat din Societate

Potrivit art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, poate fi exclus un asociat din societatea cu răspundere limitată:

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit incapabil din punct de vedere legal;

c) asociatul cu răspundere nelimitată care: (i) se amestecă fără drept în administrație, (ii) fără consimțământul scris al celorlalți asociați, întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul său sau în acela al unei alte persoane (acesta fiind obligat să restituie societății beneficiile ce au rezultat și să plătească despăgubiri pentru daunele cauzat, si (iii) a luat parte, ca asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, a facut operațiuni în contul sau sau al altora, în același fel de comerț sau într-unul asemănător, fără consimțământul celorlalți asociați;

asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. Conform Legii 31/1990 și a doctrinei, asociatul unui SRL nu poate fi exclus în temeiul art. 222 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990; Astfel cum am precizat anterior, cazurile de excludere asociat sunt de strictă interpretare, legiuitorul nelăsând la aprecierea asociaților motivele pentru care poate fi exclus un asociat în caz de neînțelegeri grave apărute în cadrul unei societăți comerciale. În cazul în care apar aceste neînțelegeri între asociați care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, singura posibilitate pe care asociații o au la dispoziție este să se adreseze instanței de judecată. Indicat este ca orice persoană aflată într-o astfel de situație să apeleze la un avocat specializat în procedura de excludere asociat și litigii între asociați. Excluderea asociatului se pronunță de către instanță, prin hotărâre judecătorească, iar, ca urmare a excluderii, instanța dispune, totodată, și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați.

Asociatul exclus din societate pierde calitatea de asociat la data excluderii. El răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale. Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiunile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.

În ceea ce privește excluderea asociatului administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosului lui sau al altora, conform art. 222 alin (1) lit d, aceste fapte trebuie probate în fața instanței.

 

2. Posibilitatea de a obține dizolvarea unei societăți pentru neînțelegerile grave dintre asociați

Un caz special referitor la excluderea unui asociat este acela privind posibilitatea unui asociat de a solicita dizolvarea și lichidarea societății.

Menționăm și dispozițiile art. 227 al (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora orice asociat, pentru motive temeinice (cum ar fi neînțelegerile dintre asociați care împiedică funcționarea Societății), se poate adresa instanței de judecată în scopul pronunțării unei hotărâri de dizolvare a societății.

Astfel, în cazul apariției unor neînțelegeri grave între asociați, unul dintre aceștia poate solicita dizolvarea societății, atunci când aceste neînțelegeri fac imposibilă continuarea activității societății. Neînțelegerile grave între asociați apar și atunci când interesul social este înlocuit de interesele personale ale unui asociat, acest caz fiind frecvent în rândul asociaților administratori care consideră că au puteri discreționare asupra activității societății ”uitând” că aceștia acționează în interesul societății, respectiv în interesul tuturor asociaților.

Pentru realizarea demersurilor privind excluderea unui asociat, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și procedură excludere asociat, care să analizeze fiecare caz în parte, precum și dispozițiile legale aplicabile în scopul identificării soluțiilor optime de a obține o hotărâre judecătorească de excludere asociat sau dizolvare societate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Pavel, Mărgărit și Asociații. Cum poate fi exclus un asociat în situația intervenirii neînțelegerilor dintre asociați was last modified: aprilie 18th, 2022 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: