Pavel, Mărgărit & Asociații: Cum poate cumpără un cetățean ucrainean un apartament în România?

20 ian. 2023
Vizualizari: 293

Este important de precizat faptul că cetățenii din Ucraina care doresc să achiziționeze  un apartament în România pot încheia un contract de vânzare-cumpărare în acest scop doar în anumite condiții. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România care să asiste cetățenii ucraineni  în demersurile juridice pentru dobândirea dreptului de proprietate privată în România și care să ofere consultanță în legătură cu condițiile impuse de Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată în România pentru cetățenii non-UE.

Cumpărarea unui imobil în România, rezidențial sau nerezidențial, cum ar fi un apartament, o casă, clădire de birouri sau hală industrială poate fi realizată de cetățeni români, cetățeni ce aparțin statelor membre UE, precum și cetățenii non-UE.

Conform reglementărilor din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată în România asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine, cetățeanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum și persoana juridică nerezidentă, constituită în conformitate cu legislația unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reședințe secundare, respectiv sedii secundare.

În plus, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 312/2005, cetățeanul străin, apatridul și persoana juridică aparținând unui stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condițiile reglementate prin tratate internaționale, pe bază de reciprocitate.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice de înaltă calitate cu ajutorul avocaților specializați în drept imobiliar și construcții  în România care pot asista cetățenii din Ucraina cu pregătirea unui raport de due-dilligence imobiliar care să cuprindă informații referitoare la caracteristicile imobilului, situația juridică a imobilului, eventualele riscuri și impedimente legale la cumpărare, precum și redactarea de antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare, oferind totodată și asistență juridică și reprezentare în procesul de negociere în vederea încheierii de contractului de vânzare-cumpărare pentru un apartament în România.

Având în vedere faptul că Ucraina nu a încheiat un tratat internațional cu România, cetățenii ucraineni care doresc să încheie un contract de vânzare cumpărare  apartament în România pot, în anumite condiții, dobândi dreptul de proprietate privată în România al unui apartament prin constituirea unui drept de superficie asupra terenului pe care se află acesta. Cu toate acestea, fiecare situație trebuie analizată în parte și nu se poate propune o soluție general valabilă pentru toți cetățenii non-UE, fie că este vorba despre constituirea unui drept de superficie sau de o altă modalitate prin care se urmărește dobândirea dreptului de proprietate privată în România.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România în scopul realizării unui raport de due diligence imobiliar pentru cetățenii din Ucraina și a-i îndruma în legătură cu îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate privată în România de către cetățenii ucraineni.

Pavel, Mărgărit & Asociații: Cum poate cumpără un cetățean ucrainean un apartament în România? was last modified: ianuarie 20th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: