PAUL POP, MARIAN NICOLAE: Sancţiuni procedurale în procesul civil. MARILENA ULIESCU: Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul IV. DAN BOTEZ: Audierea martorilor în procesul penal. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită

15 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 919

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 PAUL POP, MARIAN NICOLAE: Sancțiuni procedurale în procesul civil

PAUL POP, MARIAN NICOLAE: Sancțiuni procedurale în procesul civil

PAUL POP, MARIAN NICOLAE: Sancțiuni procedurale în procesul civil

“Noul Cod de procedură civilă a adus noutăți, mai ales în legătură cu nulitatea și decăderea, au apărut deja cursuri și tratate care oferă soluții diferite în unele probleme și este mare nevoie de o lucrare care să sintetizeze aceste soluții și să ofere una nouă sau, dacă nu, să aducă argumente puternice, serioase în favoarea uneia dintre soluții. Acesta este, de altfel, și principalul merit al acestei lucrări – bogăția de informații, idei și soluții care oferă cititorului o imagine completă și clară asupra temei cercetate.

Este de remarcat faptul că autorul nu s-a lăsat impresionat de poziția organului de jurisdicție care s-a pronunțat ori de prestigiul autorului care a exprimat o opinie, ci și-a susținut argumentat și curajos propriul punct de vedere.

Soluțiile la care se oprește sunt corecte, dar nu pentru faptul că sunt în sensul soluțiilor subsemnatului, ci datorită împrejurării că sunt rezultatul unei gândiri mature, în care se reflectă studiul aprofundat, talentul de cercetător, activitatea practică de avocat suficient de bogată și, nu în ultimul rând, experiență didactică, activitatea directă cu studenții dezvoltând, fără îndoială, grijă pentru rigoarea argumentării și modul de prezentare, responsabilitatea afirmațiilor, precum și pasiunea pentru cercetare.”

Prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU

„Dintru început, este de remarcat că autorul nu tratează exhaustiv problematica sancțiunilor procedurale civile, ci numai selectiv, respectiv nulitatea actelor de procedura, decăderea, perimarea și unele sancțiuni procedurale speciale (amenzile și despăgubirile judiciare), însă acest lucru este suficient pentru cunoașterea regimului sancțiunilor procedurale în dreptul procesual român, întrucât sancțiunile procedurale amintite sunt cele mai importante și, totodată, cel mai des întâlnite în practică judiciară.

Mai mult, autorul nu intră ex abrupto în analiză sancțiunilor procedurale civile, ci, foarte inspirat din punct de vedere metodologic, pregătește terenul pentru studiul acestora, ocupându-se de regimul juridic al actelor și termenelor de procedura în lumina Noului Cod de procedura civilă, deoarece nu se poate vorbi de proces fără acte procesuale și fără termene înăuntrul cărora acestea trebuie îndeplinite.

Trecerea în revista a unora dintre temele abordate este suficientă, credem, pentru a demonstra valoarea teoretică și, mai ales, importantă practică a lucrării, dar și pentru a oferi cititorului câteva repere ale acesteia care nu trebuie ocolite, însă lectură ei integrală va prilejui, cu siguranță, și alte teme de real interes.”


Prof. univ. dr. Marian NICOLAE

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

MARILENA ULIESCU: Noul Cod civil. Studii și comentarii. Volumul IV

Sinteza propunerilor de modificare si completare a noului Cod civil. Cartea a VI-a, Prescripția extinctivă. Cartea a VII-a. Dispoziții de drept internațional privat (art. 2500-2664)

MARILENA ULIESCU: Noul Cod civil. Studii și comentarii. Volumul IV

MARILENA ULIESCU: Noul Cod civil. Studii și comentarii. Volumul IV

Lucrarea „Noul Cod civil. Studii și comentarii” se încheie prin acest al IV-lea volum, care are în vedere Cartea a VI-a, „Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor” (art. 2500-2556 C. civ.), și Cartea a VII-a, „Dispoziții de drept internațional privat” (art. 2557-2663 C. civ.).

Studiile și comentariile cuprinse în lucrare analizează argumentat regimul juridic al prescripției extinctive în legea civilă în vigoare, privind obiectul prescripției, prescriptibilitatea dreptului la acțiune, renunțarea la prescripție, invocarea prescripției, termenele, cursul și împlinirea prescripției extinctive.

După o analiză aprofundată a dispozițiilor de drept internațional privat, autorii acestui ultim volum aduc argumente pertinente cât privește determinarea legii aplicabile raporturilor de drept internațional privat, civile, comerciale, contractuale, precum și a altor raporturi de drept privat cu element de extraneitate, cum ar fi, de pildă, cele care privesc persoană fizică, persoană juridică, familia, filiația, adopția, obligația de întreținere, moștenirea, actul juridic, titlurile de valoare și numeroase altele.

O ultima parte a lucrării „Noul Cod civil. Studii și comentarii” se încheie prin acest al IV-lea volum sintetizează, în loc de concluzii, propunerile de modificare a Codului civil în vigoare pe care autorii le-au făcut pe parcursul întregii lucrări. Aceste propuneri au în vedere, printre altele, terminologia, uneori inconsecvență, profană, nejuridica folosită în detrimentul datului terminologic consacrat pentru majoritatea sistemelor de drept.

Propunerile de modificare pot conduce la o mai bună înțelegere și aplicare a legii civile, la o practică judiciară cât mai uniformă și sunt de natură să contribuie la o mai adecvată conectare a dreptului civil român la tendințele de unificare a dreptului statelor membre ale Uniunii Europene.

Acest ultim volum vine să întregească, în mod fericit, pe baze științifice, o analiză laborioasă și completă a întregului Cod civil.

Detalii despre autori:
Marilena Uliescu – profesor universitar dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ecologică din București, cercetător științific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Smaranda Angheni – profesor universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, cercetător științific de onoare, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Mihaela-Gabriela Berindei – cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Gheorghe Buta – dr., avocat, cercetător științific gr. I emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Ioan Chelaru – conferențiar universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, avocat, decan al Baroului Neamț, președintele Uniunii Juriștilor din România, vicepreședintele UNBR, vicepreședinte al Senatului României
Gabriela Chiornita – dr., judecător, cercetător științific asociat la proiect
Cristiana Crăciunescu – dr., judecător, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Raluca Dimitriu – profesor universitar dr., cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Dumitru Dobrev – dr., avocat, cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Ilioara Genoiu – conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Aurelian Gherghe – conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ecologică din București, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Cristian Jora – profesor universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Sache Neculaescu – profesor universitar dr., cercetător științific de onoare, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Elena-Alina Oprea – lector universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Filip Pavel – judecător, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Bogdan Pătrașcu – lector universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, cercetător științific gr. ÎI, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Dan Andrei Popescu – conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Lucia Uta – dr., judecător, președintele secției a VII-a civile și pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel București, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

DAN BOTEZ:Audierea martorilor în procesul penal. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Procedee tactice. Practica judiciara. Formulare pentru audiere

DAN BOTEZ: Audierea martorilor în procesul penal. Ediția a ÎI-a, revăzută și adăugită

DAN BOTEZ: Audierea martorilor în procesul penal. Ediția a ÎI-a, revăzută și adăugită

Lucrarea „Audierea martorilor în procesul penal” este structurată, și în această a ÎI-a ediție, într-o concepție unitară și într-o succesiune logică în zece capitole (un capitol în plus față de prima ediție) divizate pe secțiuni, reușind astfel să surprindă în întregime segmentele problematicii pe care o ridică în cadrul procesului penal activitatea de audiere a martorilor. Față de procesul civil, unde martorul este audiat numai în față instanței de către un judecător, în procesul penal același martor, în foarte multe situații, este audiat atât de procuror (în faza de urmărire penală), cât și de un judecător (în faza judecății).
Alegerea tematicii are legături cu carieră de peste 25 de ani desfășurată de autor, în calitate de procuror. Autorul a îmbinat însă activitatea practică și cu unele activități teoretice de cadru didactic asociat la Facultatea de științe și inginerie Alexandria, aparținând de Universitatea „Valahia” din Tîrgoviște.

Atât în plan teoretic, cât și în planul activității organelor judiciare, tematică lucrării prezintă evidente elemente de noutate.

Analiză activității de audiere a martorilor în procesul penal este abordată de autor, în primul rând, din perspectiva tacticii criminalistice, adică a anchetei penale, având din punct de vedere științific și multiple valențe interdisciplinare – de psihologie judiciară, drept penal, drept procesual penal, criminologie. În anumite privințe, studiul are și un caracter practic aplicativ, adresându-se atât teoreticienilor, cât și practicienilor.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

PAUL POP, MARIAN NICOLAE: Sancțiuni procedurale în procesul civil. MARILENA ULIESCU: Noul Cod civil. Studii și comentarii. Volumul IV. DAN BOTEZ: Audierea martorilor în procesul penal. Ediția a II-a, revăzută și adăugită was last modified: decembrie 15th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter