Participaţie la o organizaţie criminală şi furt calificat în formă organizată. Dispunerea luării măsurii arestării în vederea predării persoanei solicitate (NCPP, L. nr. 302/2004)

12 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 113
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 437/2020

L. nr. 302/2004: art. 104 alin. (13), art. 112; NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Din analiza actelor și lucrărilor dosarului, rezultă că, prin sentința penală nr. 63 din 3 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, s-a admis cererea formulată de autoritățile judiciare din Italia cu privire la executarea mandatului european de arestare nr. x și x emis de către Tribunalul din Trento, Italia, în data de 12.02.2020, înscris în Sistemul Informatic Schengen, SID: x, semnalare transmisă prin IGPR, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Sirene cu adresa nr. x în data de 26.05.2020, față de persoana solicitată A., în vederea efectuării urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de faptelor de participație la o organizație criminală și furt calificat în formă organizată prevăzută de art. 3 din Legea nr. 146/2006 și 416 din C. pen. italian, respectiv de art. 110, 624, 625, 61 și 61 bis din C. pen. italian.

În baza art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus luarea măsurii arestării în vederea predării persoanei solicitate A. pe o durată de 30 zile, începând cu data 03 iunie 2020 și până la data de 02 iulie 2020. S-a dispus emiterea mandatului de arestare față de persoana solicitată A..

S-a constatat că persoana solicitată A. a fost de acord cu predarea și că nu a renunțat la regula specialității, conform art. 104 alin. (5) din Legea 302/2004, iar în baza art. 104 alin. (6) din Legea 302/2004 s-a dispus predarea persoanei solicitate A. către autoritățile judiciare din Italia.

Prin încheierea penală nr. 78 din 26.06.2020 pronunțată de Curtea de Apel Cluj s-a dispus menținerea pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 26 iunie 2020 până la 25 iulie 2020 inclusiv, arestarea, în vederea predării, a persoanei solicitate A..

Prin încheierea penală nr. 99/2020 din 17 iulie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în dosarul nr. x/2020, în baza art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 s-a menținut pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 17 iulie 2020 până la 15 august 2020 inclusiv, arestarea, în vederea predării, a persoanei solicitate A., măsură dispusă prin sentința penală nr. 63 din 03.06.2020 pronunțată în dosar nr. x/2020 al Curții de Apel Cluj definitivă la 03.06.2020, ca urmare a cererii formulate de autoritățile judiciare din Italia cu privire la executarea mandatului european de arestare nr. x și x.

Așadar, potrivit art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, republicată, instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menținerea arestării în vederea predării. În acest sens, instanța se pronunță prin încheiere motivată, ținând seama de termenele prevăzute la art. 112.

Alineatul 10 al aceluiași articol prevede că, în toate cazurile, măsura arestării în vederea predării poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în prezența apărătorului. Durata inițială a arestării nu poate depăși 30 de zile, iar durata totală, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.

În prezenta cauză, prin raportare la prevederile legale anterior menționate și ținând seama și de dispoziția instanței superioare, în mod corect instanța de fond, prin încheierea penală contestată, a menținut măsura arestării persoanei solicitate, pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la data de 17 iulie 2020, până la data de 15 august 2020, inclusiv.

Astfel, cu referire la menținerea măsurii arestului provizoriu în vederea predării, potrivit art. 104 din Legea nr. 302/2004 republicată, în situația în care se dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare se dispune și arestarea sau, după caz, menținerea arestării provizorii persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, neexistând posibilitatea ca, în această etapă a procedurii să se dispună măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar astfel cum s-a solicitat de către petent.

Prin raportare la dispozițiile legale anterior menționate și față de împrejurarea că predarea persoanei solicitate nu a putut fi realizată în intervalul de timp, instanța de fond în mod corect a dispus menținerea măsurii arestării în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile cu privire la executarea mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene.

În acest sens, este de remarcat și împrejurarea că, potrivit art. 113 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, în cazul în care sunt depășite termenele maxime pentru predare, fără ca persoana în cauză să fie primită de către statul emitent, se va proceda la punerea în libertate a persoanei urmărite, fără ca acest fapt să constituie un motiv de refuz al executării unui viitor mandat european de arestare, bazat pe aceleași fapte, or, în cauză, acest termen maxim nu a fost depășit.

Pe de altă parte, și dreptul Uniunii Europene statuează posibilitatea stabilirii unei noi date de predare între statele implicate în procedura executării mandatului european de arestare, atunci când predarea la data convenită nu s-a realizat, situația fiind reglementată de prevederile art. 23 din Decizia-Cadru nr. 2002/584/JAI/13.06.2002 a Consiliului Uniunii Europene.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Totodată, se reține că în același sens este și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, elocventă fiind hotărârea pronunțată în cauza C-640/15, Tomas Vilkas împotriva Lituaniei.

Articolul 15 alin. (1) și art. 23 din Decizia-cadru 2002/584, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299, trebuie interpretate în sensul că, aceleași autorități rămân ținute să convină asupra unei noi date a predării în cazul expirării termenelor stabilite la articolul 23 menționat.

Prin urmare, solicitarea apărării privind înlocuirea măsurii arestului preventiv, în ceea ce îl privește pe contestator, cu o măsură preventivă mai puțin severă, respectiv controlul judiciar nu poate fi primită de Înalta Curte, în raport cu dispozițiile legale ce reglementează această procedură specială. Astfel, dispozițiile art. 104 alin. (11) din Legea nr. 302/2004 prevăd că, în situația în care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, textul de lege neacordând instanței posibilitatea de a aprecia cu privire la aplicarea unei alte măsuri preventive, prevăzute de C. proc. pen.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația declarată de persoana solicitată A. împotriva încheierii penale nr. 99/2020 din 17 iulie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în dosarul nr. x/2020.

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, conform dispozitivului.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, în sumă de 554 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Participație la o organizație criminală și furt calificat în formă organizată. Dispunerea luării măsurii arestării în vederea predării persoanei solicitate (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: ianuarie 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter