Participare la un grup criminal organizat. Infracţiuni pentru care nu este necesară verificarea condiţiei dublei incriminări

7 iun. 2023
Vizualizari: 226
 • Legea nr. 302/2004: art. 104 alin. (11)
 • Legea nr. 302/2004: art. 110
 • Legea nr. 302/2004: art. 115
 • Legea nr. 302/2004: art. 84
 • Legea nr. 302/2004: art. 87 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 89 alin. (1) lit. d)
 • Legea nr. 302/2004: art. 97 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 98 alin. (2)
 • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (1)
 • NCP: art. 12
 • NCP: art. 263 alin. (1) şi (2) lit. a)
 • NCP: art. 367
 • NCPP: art. 171
 • NCPP: art. 275 alin. (2)
 • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Prin sentința penală nr. 37/FCJI din data de 04 aprilie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Iași noul C. proc. pen., secția penală și pentru cauze cu minori, – în dosarul nr. x/2022, în baza art. art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, forma republicată, a fost admisă sesizarea formulată de Parchetul Eisenstadt, prin procuror A., pentru executarea mandatului european de arestare emis la data de 16.03.2022, întemeiat pe mandatul național de arestare din data de 15.03.2022 emis de Parchetul Eisenstadt în dosarul cu nr. de referință x și aprobat prin încheierea Tribunalului de Land Eisenstadt din data de 16.03.2022, pe numele persoanei solicitate B., persoană cu dubla cetățenie, moldoveneasca și română, posesor pașaport biometric românesc seria x, eliberat la data de 29.03.2019 de către Galați, aflată în stare de reținere în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Iași.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 267 din 21 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată, în raport, cu dispozițiile legale incidente, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată, în considerarea celor ce succed:

Prioritar, Înalta Curte constată că excepția tardivității declarării căii de atac invocată de procuror, este neîntemeiată.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Înalta Curte constată că mail-ul prezentat de pe telefonul mobil, este același cu cel care se află la dosarul cauzei.

Așadar,din actele și lucrările dosarului, rezultă fără echivoc că această cale de atac a fost exercitată în termenul legal în 5 zile de pronunțare, potrivit art. 110 din Legea nr. 302/2004, respectiv, a fost declarată la data de 09 aprilie 2022 prin apărător ales, ultima zi în care se putea formula contestație fiind data de 11 aprilie 2022, astfel încât, excepția tardivității urmează a fi respinsă.

Pe fondul contestației se rețin următoarele:

Conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, a judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Potrivit art. 84 alin. (2) din aceeași lege, mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei – cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

În cauză, predarea și arestarea persoanei solicitate se întemeiază pe existența unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Austria pe numele persoanei solicitate, aceasta fiind cercetată pentru comiterea unei infracțiuni de participare la un grup infracțional și trafic de ființe umane (0003.01), faptă pedepsită cu un maxim de 10 ani închisoare.

În esență, ca și situație de fapt, s-a menționat că persoana solicitată B. este suspectat în mod rezonabil de a fi săvârșit următoarele: În data de 23.02.2022 a facilitat în Ungaria, în apropierea frontierei de stat a Austriei, în cadrul unui grup criminal organizat, în colaborare conștientă și deliberată (art. 12 din C. pen.) cu călăuze cu autovehicule și cărăuși pedeștri dar și cu angajatorii/factorii de decizie, neidentificați până în momentul de față, intrarea ilegală respectiv tranzitarea a cel puțin trei cetățeni străini care nu aveau drept de reședință în Uniunea Europeană, din Ungaria în Austria, cu intenția de a se îmbogăți pe sine sau pe un terț fără justă cauză prin remunerația primită în schimbul activității sale, prin aceea că i-a aluat în Ungaria, cu autovehiculul condus de el, pe cetățenii afgani pe nume D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P. și Q., după ce aceștia au trecut granița între Serbia și Ungaria și i-a transportat cu microbuzul/furgoneta în apropierea frontierei de stat a Austriei, unde aceștia au trecut pe jos, cu precizarea că a fost supus unui control de către agenții de Poliție maghiari după o porțiune scurtă de deplasare.

În deplin acord cu motivarea instanței de fond, Înalta Curte reține că infracțiunea, în raport, cu care este cercetat numitul B. de autoritățile austriece face parte din categoria infracțiunilor pentru care nu este necesară verificarea condiției dublei incriminări, prin raportare la infracțiunea de participare la un grup criminal organizat.

În același timp, se reține că infracțiunea de trafic de persoane indicată ca și infracțiune MEA în mandatul emis de autoritățile austriece nu este susținută de situația de fapt prezentată în mandat, în raport, cu care a fost emis mandatul național de arestare și pentru care persoana solicitată este suspectată rezonabil, aceasta se circumscrie mai degrabă infracțiunii de „facilitarea intrării și șederii ilegale”, faptă pentru care, de asemenea, nu este necesară verificarea condiției dublei incriminări, conform art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

Totodată, se constatată că persoana solicitată este cercetată în statul membru emitent pentru infracțiunea de „contrabandă de persoane în cadrul unei organizații criminale”, fapte incriminate și de legea română ca infracțiune de grup infracțional organizat și trafic de migranți, prev. de art. 367 din C. pen. și art. 263 alin. (1) și (2) lit. a) din C. pen., infracțiuni sancționate de legea română cu pedepse de la 1 la 5 ani închisoare, respectiv de la 3 la 10 ani închisoare.

Înalta Curte constată că faptele pentru care se solicită predarea și fac obiectul mandatului european de arestare emis la data de la data de 16.03.2022, întemeiat pe mandatul național de arestare din data de 15.03.2022 emis de Parchetul Eisenstadt în dosarul cu nr. de referință x și aprobat prin încheierea Tribunalului de Land Eisenstadt din data de 16.03.2022, sunt cuprinse în cele enumerate de dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată și care dau loc la predare necondiționat de existența dublei incriminări.

Din economia dispozițiilor art. 84 și următoarele din Legea nr. 302/2004 rezultă că rolul instanței române în această procedură se rezumă la verificarea condițiilor de formă ale mandatului, la soluționarea eventualelor obiecțiuni privind identitatea persoanei solicitate, precum și la motivele de refuz ale predării pe care aceasta le invocă.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În acest sens, instanța de control judiciar, în acord cu judecătorul primei instanței, constată că mandatul european de arestare emis la data de la data de 16.03.2022, întemeiat pe mandatul național de arestare din data de 15.03.2022 emis de Parchetul Eisenstadt în dosarul cu nr. de referință x și aprobat prin încheierea Tribunalului de Land Eisenstadt din data de 16.03.2022, cuprinde toate informațiile conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, inclusiv descrierea circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea, momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate, informații suficiente pentru a aprecia asupra întrunirii condițiilor imperative impuse de lege.

Sub același aspect, față de criticile apărării referitoare la legalitatea și oportunitatea încuviințării mandatului european de arestare, întrucât nu este persoana care a săvârșit infracțiunea, Înalta Curte are în vedere că, potrivit art. 89 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 302/2004 republicată (la care art. 87 alin. (1) face trimitere) se poate emite un mandat european de arestare atunci când arestarea și predarea se solicită: (i) în vederea exercitării urmăririi penale (…). Aceste prevederi sunt menționate în cadrul procedurii de emitere a mandatului european de arestare de către statul român, însă, în egală măsură, sunt aplicabile și în cazul în care statul român este solicitat să pună în executare un mandat european de arestare emis de un alt stat membru al Uniunii Europene.

În consecință, Înalta Curte concluzionează că mandatul european de arestare conține informațiile prevăzute de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 89 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

De asemenea, se constată că nu este incident în cauză niciunul dintre cazurile de refuz al predării persoanei solicitate, astfel cum sunt prevăzute de art. 99 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, nefiind întrunite nici cerințele de refuz facultativ al predării, reglementate de art. 98 alin. (2) din aceeași lege.

În egală măsură, Înalta Curte reține că din declarația persoanei solicitate dar și din situația de fapt descrisă în mandatul european de arestare, rezultă că bunurile la care se face referire în mandat pot constitui mijloace de probă în procesul penal pornit împotriva persoanei solicitate de autoritățile austriece, întrucât în telefonul mobil pot exista date de interes pentru cauză, iar autoturismul reprezintă un bun folosit la comiterea infracțiunii, dar reținând că autoturismul nu se mai află pe teritoriul țării, iar referitor la telefonul mobil persoana solicitată nu a fost de acord cu predarea, astfel că în mod temeinic și legal, în baza art. 115 din Legea nr. 302/2004 și art. 171 din C. proc. pen. s-a dispus ridicarea silită de la persoana solicitată B., a unui telefon mobil marca x (identificat asupra sa conform procesului-verbal de predare primire din data de 22.03.2022), bun care urmează a fi predat autorității emitente a mandatului european de arestare, respectiv Parchetului Eisenstadt, Republica Austria.

Totodată, considerentele personale ale contestatorului persoană solicitată invocate de apărare, nu pot fi primite, în raport, cu dispozițiile legale ce reglementează procedura de executare a mandatului european de arestare. Înalta Curte constată că solicitarea apărării privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu nu poate fi primită. Dispozițiile art. 104 alin. (11) din Legea nr. 302/2004 republicată prevăd că, în situația în care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, textul de lege neacordând instanței posibilitatea de a aprecia cu privire la aplicarea unei alte măsuri preventive, prevăzute de C. proc. pen.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge excepția tardivității invocată de procuror.

Înalta Curte, conform art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen. va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată B. împotriva sentinței penale nr. 37/FCJI din data de 04 aprilie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Iași noul C. proc. pen., secția penală și pentru cauze cu minori, – în dosarul nr. x/2022.

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 20 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 80 RON, rămâne în sarcina statului și se suportă din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Participare la un grup criminal organizat. Infracțiuni pentru care nu este necesară verificarea condiției dublei incriminări was last modified: iunie 6th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.