Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș. Concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice (termen-limită: 13 noiembrie 2018)

8 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 857

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit unui anunț, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș organizează concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice – perioadă nedeterminată, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Concursul va avea loc la data de 4 decembrie 2018, începând cu ora 9.00 (proba practică eliminatorie și proba scrisă), la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș din Strada Mihai Viteazul nr. 23.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

La concurs au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

c) cunosc limba română;

d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

e) au studii superioare juridice;

f) posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

1. Proba practică eliminatorie de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau dactilografie.

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator se notează cu „admis” sau „respins”. Candidații declarați admiși la proba practică eliminatorie participă la susținerea probei scrise. Rezultatele probei practice eliminatorii nu se contestă.

2. Proba scrisă, care se susține la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară.

Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor. Corectarea lucrărilor se face pe baza baremelor definitive. Baremele de corectare se afișează la sediu instituției cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afișare, candidații pot face contestații la bareme, care se depun la comisia de organizare a concursului și se soluționează în 24 de ore de către comisia de soluționare a contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se afișează de îndată la sediul unității și se publică pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș la adresa: pcatgmures.mpublic.ro.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Dosarul de concurs se depune la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și trebuie să cuprindă următoarele documente:

– cerere tipizată;

– actul de identitate (copie);

– diploma de studii superioare juridice (copie);

– certificatul de cazier judiciar;

– certificatul de cazier fiscal;

– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită;

– datele rezultate din evidența operativă a organelor judiciare;

– curriculum vitae;

– adeverința medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;

– chitanță de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Documentele sus-menționate vor fi aranjate în ordine, într-un dosar cu șină.

Certificarea copiilor de pe actele prevăzute mai sus se face de către un membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicarea mențiunii „conform cu originalul”.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei și se plătește la casieria Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș.

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la sediul Departamentului economico-financiar și administrativ din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

La înscriere, candidații vor primi formularul cererii tipizate, precum și tematica și bibliografia aprobate pentru concursul la care participă. Verificarea dosarelor candidaților privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs se realizează de către comisia de organizare a concursului.

Dosarele de concurs se depun la comisia de organizare a concursului cu cel puțin 20 de zile înainte de data concursului (13 noiembrie 2018).

Lista candidaților admiși și a celor respinși se afișează și se publică cu 7 zile înainte de data concursului (26 noiembrie 2018), la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și pe pagina de internet a acestuia, pcatgmures.mpublic.ro, precum și pe cea a Școlii Naționale de Grefieri, www.grefieri.ro.

Candidații respinși în urma verificării dosarelor pot formula contestații în termen de 48 de ore de la afișare, la secretariatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, etaj 1, tel. 0265/260.742 sau prin fax, la nr. 0265/269.834.

Contestațiile vor fi soluționate prin hotărâre definitivă de către comisia de organizare a concursului în 24 de ore de la depunere, rezultatele fiind comunicate, de îndată, în condițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea nr. 126/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate. În sala de concurs, candidații nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distanță și niciun fel de aparate electronice. Încălcarea acestei dispoziții atrage eliminarea din concurs.

În vederea elaborării lucrării scrise, candidații vor putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pastă de culoare albastră. Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 262/20.03.2018, a hotărât menținerea tematicii și bibliografiei aprobate pe anul 2017, prin Hotărârea nr. 169/28.02.2017, pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier în anul 2018.

Alte informații privind modul de desfășurare a concursului sunt prevăzute în Hotărârea nr. 126/1.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul documentului aferent tematicii și bibliografiei concursului, astfel cum a fost publicat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș. Concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice (termen-limită: 13 noiembrie 2018) was last modified: noiembrie 6th, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter