Aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (H.G. nr. 161/2016)

28 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 938

Despre

  • M. Of. nr. 215 din 23 martie 2016
  • H.G. nr. 161/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 161/2016
(M. Of. nr. 215 din 23 martie 2016)
– Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2016-2017, prevăzute în anexa nr. 1
 
– Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 2

 

În M. Of. nr. 215 din 23 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. 1 din H.G. nr. 161/2016
 
Art. 1 stabilește faptul că se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2016-2017, prevăzute în anexa nr. 1.

De asemenea, este prevăzut faptul că se aprobă Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2 din H.G. nr. 161/2016
 
Art. 2 dispune faptul că respectiva hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.

Art. 3 din H.G. nr. 161/2016
 
Art. 3 prevede faptul că la data intrării în vigoare a H.G. nr. 161/2016, H.G. nr. 400/2014 (M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014; cu modif. și compl. ult.) pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 se abrogă.

În continuare, vom prezenta structura Anexei nr. 1.

Cap. I („Pachetul minimal de servicii”)
Cap. II („Pachetul de servicii de bază”)
Cap. III („Pachetul de servicii pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederația Elvețiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății”)

De asemenea, Anexa nr. 2 conține contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, structura anexei nr. 2 fiind următoarea:

Cap. I („Asistența medicală primară”)
Cap. II („Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice”)
Cap. III („Asistența medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică și balneologie”)
Cap. IV („Asistența medicală dentară”)
Cap. V („Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice”)
Cap. VI („Servicii medicale în unități sanitare cu paturi”)
Cap. VII  („Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat”)
Cap. VIII („Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu”)
Cap. IX („Asistența medicală de recuperare medicală și recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii”)
Cap. X („Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu”)
Cap. XI („Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu”)
Cap. XII („Dispoziții finale”)

 

Aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (H.G. nr. 161/2016) was last modified: martie 25th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter