O.U.G. privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România şi alte proiecte de acte normative (adoptate de Guvern)

29 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 536

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
28 iunie 2018Ordonanțe de urgență 

– Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

– Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

– Ordonanța de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

– Ordonanța de urgență pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și pentru modificare și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

Proiecte de legi

– Proiectul de lege pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 și intrat în vigoare la 5 iunie 2011

– Proiectul de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate

– Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare

Hotărâri

– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Hotărârea privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

– Hotărârea privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

– Hotărârea privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale-Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș

– Hotărârea privind transmiterea unei părți din imobilul 2671, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare și pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464 + 687,09 – km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)”

– Hotărârea privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever – județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos – județul Alba

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot – județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria – județul Hunedoara

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu – Sighișoara și Coșlariu – Simeria”

– Hotărârea pentru modificarea Anexei la H.G. nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106 + 650 -km 142 + 250”

– Hotărârea privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază

– Hotărârea privind rechemarea/numirea unor consuli generali

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

– Hotărârea pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

– Hotărârea privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Puncte de vedere

 – Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru proiectul de lege privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești, provenit dintr-o propunere legislativă

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 din Legea educației naționale nr. 1/2011

– Punctul de vedere al Guvernului pentru propunerea legislativă privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind proiectul de lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați, provenit dintr-o inițiativă legislativă

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă intitulată „Lege Anti-birocrație”

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă intitulată „Legea antreprenorului social”

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă referitor la proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Direcția Apelor Argeș – Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, provenit dintr-o propunere legislativă

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru completarea art. 287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 28 iunie 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

 

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;

– Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;

– Ordonanța de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020;

– Ordonanța de urgență pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și pentru modificare și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

 

Proiecte de legi

– Proiectul de lege pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 și intrat în vigoare la 5 iunie 2011;

– Proiectul de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

– Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare.

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare;

– Hotărârea privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;

– Hotărârea privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice;

– Hotărârea privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale-Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș;

– Hotărârea privind transmiterea unei părți din imobilul 2671, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare și pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464 + 687,09 – km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)”;

– Hotărârea privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever – județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos – județul Alba;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot – județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria – județul Hunedoara;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu – Sighișoara și Coșlariu – Simeria”;

– Hotărârea pentru modificarea Anexei la H.G. nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106 + 650 -km 142 + 250”;

– Hotărârea privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază;

– Hotărârea privind rechemarea/numirea unor consuli generali;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie;

– Hotărârea pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile;

– Hotărârea privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

 

Puncte de vedere

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru proiectul de lege privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Punctul de vedere al Guvernului pentru propunerea legislativă privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind proiectul de lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați, provenit dintr-o inițiativă legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă intitulată „Lege Anti-birocrație”;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă intitulată „Legea antreprenorului social”;

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă referitor la proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Direcția Apelor Argeș – Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru completarea art. 287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal;

– Punctul de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

O.U.G. privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România și alte proiecte de acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iunie 29th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter