O.U.G. privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției și alte acte normative (adoptate de Guvern)

11 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.374

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
8 februarie 2019Ordonanțe de urgență – Ordonanța de urgență privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
Proiecte de legi– Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
– Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
– Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 – Strategia fiscal-bugetară 2019-2021
– Proiect de Lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membru prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară
– Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
– Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din O.U.G. nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia
– Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC
Hotărâri– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 11 octombrie 2018 și la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București, la 4 mai 2007 și la Paris, la 14 mai 2007
– Hotărârea privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi, prevăzut în Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Neamț, aflat în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică și comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistrița și Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară
– Hotărârea privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
– Hotărârea privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Tulcea-Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă, precum și transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanța Poarta Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vâlcea, Constanța, Ilfov, Cluj, Argeș, Brașov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiș, Galați, Vrancea și Municipiul București
– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
– Hotărârea privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”
– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid, la 6 septembrie 2018
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Găgești, județul Vaslui
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, județul Timiș
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Petrova, județul Maramureș
– Hotărârea privind aprobarea stemei orașului Buziaș, județul Timiș
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului județului Prahova
– Hotărârea privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltán din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental
Puncte de vedere– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea nr. 95/2006
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 8 februarie 2019, au fost adoptate mai multe acte normative.

Campania Vara reducerilor pe UJmag.ro

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției.

 

Proiecte de legi

– Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019;

– Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

– Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 – Strategia fiscal-bugetară 2019-2021;

– Proiect de Lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membru prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară;

– Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019;

– Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din O.U.G. nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia;

– Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC.

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 11 octombrie 2018 și la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București, la 4 mai 2007 și la Paris, la 14 mai 2007;

– Hotărârea privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi, prevăzut în Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Neamț, aflat în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică și comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistrița și Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară;

– Hotărârea privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite;

– Hotărârea privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Tulcea-Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă, precum și transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanța Poarta Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vâlcea, Constanța, Ilfov, Cluj, Argeș, Brașov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiș, Galați, Vrancea și Municipiul București;

– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România;

– Hotărârea privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”;

– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid, la 6 septembrie 2018;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Găgești, județul Vaslui;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, județul Timiș;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Petrova, județul Maramureș;

– Hotărârea privind aprobarea stemei orașului Buziaș, județul Timiș;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului județului Prahova;

– Hotărârea privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltán din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental.

 

Puncte de vedere

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea nr. 95/2006;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

O.U.G. privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: februarie 11th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter