O.U.G. pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și alte acte normative (adoptate de Guvern)

31 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 608

Data ședinței

Acte normative

Sumar

 

 

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

 

 

30 mai 2019

 

Ordonanțe de urgență

– O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

– O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

– O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiecte de lege

– Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte;

– Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

– Proiectul Legii Resurselor Hidrominerale.

Hotărâri

– Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029;

– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, precum și trecerea unei părți a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele și în contul statului;

– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 și la București la 15 februarie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni – București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010;

– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1″, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14″, „Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15″ și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15″, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 620/2013;

– Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța;

– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 – DN7 și DN2 – A2″, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 750/2010;

– Hotărâre privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Administrația Națională „Apele Române”;

– Hotărâre privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizației Națiunilor Unite pentru Diplomație Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanțării proiectului „Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE;

– Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 și anul 2019 către Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț;

– Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general;

– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 146,0177 ha și pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 4,3016 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în vederea realizării obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porțile de Fier -Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița”;

– Hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Telecomunicații CFR” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

– Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției;

– Hotărâre privind modificarea art. 1 din H.G. nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”;

– Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018.

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), s-a publicat lista actelor normative de care Guvernul a luat act în ședința din 30 mai 2019.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

Ordonanțe de urgență

– O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

– O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

– O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiecte de Lege

– Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte;

– Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

– Proiectul Legii Resurselor Hidrominerale.

Hotărâri

– Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029;

– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, precum și trecerea unei părți a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele și în contul statului;

– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 și la București la 15 februarie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni – București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010;

– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1″, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14″, „Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15″ și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15″, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 620/2013;

– Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța;

– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 – DN7 și DN2 – A2″, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 750/2010;

– Hotărâre privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Administrația Națională „Apele Române”;

– Hotărâre privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizației Națiunilor Unite pentru Diplomație Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanțării proiectului „Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE;

– Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 și anul 2019 către Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț;

– Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general;

– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 146,0177 ha și pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 4,3016 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în vederea realizării obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porțile de Fier -Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița”;

– Hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Telecomunicații CFR” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

– Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției;

– Hotărâre privind modificarea art. 1 din H.G. nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”;

– Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018.

 

Sursa informației

O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: mai 31st, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter