O.U.G. pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii și alte acte normative (adoptate de Guvern)

10 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 428

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Ședința de GuvernActele normativeSumar
7 decembrie 2018Ordonanțe de urgență – Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
– Ordonanța de urgență privind prorogarea unor termene
– Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
Proiecte de legi– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
– Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
– Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
Hotărâri– Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
– Hotărârea pentru modificarea art. 10 alin. (5) din H.G. nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018
– Hotărârea privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acesta din administrarea Autorității Naționale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Mehedinți și Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Mehedinți
– Hotărârea pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
– Hotărârea privind actualizarea Anexei nr. 15 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind rechemarea și numirea unui consul general
– Hotărârea privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019
– Hotărârea pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019
– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 14 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie
– Hotărârea privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului și modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
– Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1A București prin POR 2014-2020”
– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Gărzii forestiere București, precum și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii forestiere București, instituții publice aflate în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie
– Hotărârea pentru modificarea art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2018
– Hotărârea privind recunoașterea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului în județul Timiș ca fiind de utilitate publică
– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale
– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, județul Caraș-Severin
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, județul Mureș
– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, județul Constanța
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Lelești, județul Gorj
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Mociu, județul Cluj
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Cristian, județul Sibiu
– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian
– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanțarea unor proiecte culturale
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
– Hotărârea privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
– Hotărârea pentru modificarea art. 9 din H.G. nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spațiile protejate” pentru anul 2018
– Hotărârea pentru modificarea art. 19 alin. (5) din H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru modificarea art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazma și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”
– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale
– Hotărârea pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiții „Achiziție sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii”
Puncte de vedere– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, inițiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E59/2016
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind completarea art. I al O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 104/2016
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 57 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, provenit dintr-o propunere legislativă

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 7 decembrie 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

 

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile;

– Ordonanța de urgență privind prorogarea unor termene;

– Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

 

Proiecte de legi

 

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

– Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

 

Hotărâri

 

– Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

– Hotărârea pentru modificarea art. 10 alin. (5) din H.G. nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

– Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018;

– Hotărârea privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acesta din administrarea Autorității Naționale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Mehedinți și Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Mehedinți;

– Hotărârea pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018;

– Hotărârea privind actualizarea Anexei nr. 15 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind rechemarea și numirea unui consul general;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019;

– Hotărârea pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019;

– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 14 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie;

– Hotărârea privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului și modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1A București prin POR 2014-2020”;

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Gărzii forestiere București, precum și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii forestiere București, instituții publice aflate în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie;

– Hotărârea pentru modificarea art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2018;

– Hotărârea privind recunoașterea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului în județul Timiș ca fiind de utilitate publică;

– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, județul Caraș-Severin;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, județul Mureș;

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, județul Constanța;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Lelești, județul Gorj;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Mociu, județul Cluj;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Cristian, județul Sibiu;

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian;

– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanțarea unor proiecte culturale;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018;

– Hotărârea privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat;

– Hotărârea pentru modificarea art. 9 din H.G. nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spațiile protejate” pentru anul 2018;

– Hotărârea pentru modificarea art. 19 alin. (5) din H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru modificarea art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazma și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”;

– Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;

– Hotărârea pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiții „Achiziție sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii”.

 

Puncte de vedere

 

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, inițiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E59/2016;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind completarea art. I al O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 104/2016;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 57 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, provenit dintr-o propunere legislativă.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: februarie 11th, 2019 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter