O.U.G. nr. 93/2012 privind Autoritatea de Supraveghere Financiară: modificată prin Legea nr. 10/2015

19 ian. 2015
Vizualizari: 1488

Despre

  • M. Of. nr. 22 din 12.01.2015
  • Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012
  • O.U.G. nr. 93/2012 privind Autoritatea de Supraveghere Financiară

Considerații introductive

În M. Of. nr. 22 din 12.01.2015, s-a publicat Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 (publicată în M. Of. nr. 435 din 30.06.2012) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 (publicată în M. Of. nr. 571 din 29.06.2004) privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 10/2015, modifică atât O.U.G. nr. 32/2012, dar și Legea nr. 247/2005 (publicată în M. Of. nr. 653 din 22.07.2005, cu modificările și completările ulterioare) privind reforma în domeniile proprietății și justiției și O.U.G. nr. 93/2012 (publicată în M. Of. nr. 874 din 21.12.2012) privind Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificări survenite cu privire la O.U.G. nr. 93/2012

La art. III, se prevede faptul că O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 (publicată în M. Of. nr. 234 din 23.04.2013), cu modificările și completările ulterioare), se modifică și se completează astfel: art. 2 (privind dispozițiile generale) și art. 6 (privind obiective, atribuții și prerogative) se modifică, se introduce un nou articol, art. 71, la art. 17, alin. (3) se abrogă.

Modificări aduse art. 2: introducerea alin. (7) și (8)

La pct. 1, se prevede faptul că, la art. 2, se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8).

Conform alin. (7), în baza unor acorduri internaționale la care este parte, A.S.F. va putea da curs și solicitărilor de informații pentru investigații care nu reprezintă încălcări ale legislației din România, dar reprezintă încălcări în acele state semnatare ale respectivelor acorduri internaționale.

La alin. (8), se dispune faptul că A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

Modificări aduse art. 6

La pct. 2, se prevede faptul că la art. 6, alin. (3) se modifică.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, se prevedea faptul că actele individuale ale A.S.F. erau autorizațiile, avizele și deciziile.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, actele individuale ale A.S.F. sunt autorizațiile, atestatele, avizele și deciziile.

Introducerea art. 71

La pct. 3, se dispune introducerea unui nou articol, art. 71, care prevede la alin. (1), faptul că obligația de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi invocată de nicio persoană fizică sau juridică care are legătură cu piața financiară nonbancară din România atunci când A.S.F. se află în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege.

La alin. (2), se dispune faptul că pentru îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale și a atribuțiilor ce îi revin, A.S.F. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale și/sau clasificate cu Banca Națională a României, Consiliul Concurenței, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și cu alte autorități și instituții publice.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Abrogarea alin. (3) al art. 17

La pct. 4, se stabilește abrogarea alin. (3), al art. 17. Acesta prevedea: „Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat poate dispune oricând verificarea activităților A.S.F.”.

O.U.G. nr. 93/2012 privind Autoritatea de Supraveghere Financiară: modificată prin Legea nr. 10/2015 was last modified: ianuarie 19th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.