O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) – modificări (Legea nr. 13/2019)

14 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1720

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Monitor Dosare
Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018

(M. Of. nr. 207 din 7 martie 2018)

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea O.U.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019)

– introduce: art. 3 lit. h)

 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

– modifică: art. 456 alin. (1) lit. g)

– introduce: art. 291 alin. (3) lit. g)-j); art. 351 alin. (3)-(6), art. 456 alin. (2) lit. s), art. 456 alin. (3^1)

 

O.U.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr.  854 din 9 octombrie 2018)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– modifică: art. XI partea introductivă

 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modif. ult.)

– modifică: art. 29 alin. (1^1)-(1^2)

 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

(M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011)

– modifică: art. 5 alin. (2) lit. a)

 

 

În M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea O.U.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018 (M. Of. nr. 207 din 7 martie 2018);

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);

O.U.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr.  854 din 9 octombrie 2018);

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011).

 

Potrivit uneia dintre completările aduse Codului fiscal, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

– transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;

– transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;

– transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;

– transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse fiecărui act normativ.

 

O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 

Art. 3 lit. h) din O.U.G. nr. 11/2018 (introdus Legea nr. 13/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după lit. g), se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul conținut:

„Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local și pentru a finanța:

(…)

h) cheltuielile de funcționare necesare pentru acoperirea plăților aferente utilităților spitalelor publice din rețeaua administrației publice locale”.

 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Art. 291 alin. (3) lit. g)-j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus Legea nr. 13/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3), după lit. f), se introduc patru noi litere, lit. g)-j), cu următorul conținut:

„(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

(…)

g) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;

h) transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;

i) transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;

j) transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement”.

 

Art. 351 alin. (3)-(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus Legea nr. 13/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 351, după alin. (2), se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu următorul conținut:

„(3) Se încadrează la poziția 3.1.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele care au denumirea de cidru de mere și/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție este mai mică de 3 bari, obținute din fermentarea completă sau parțială a merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome și zaharuri, și încadrate la codurile NC 2206 00.

(4) Se încadrează la poziția 3.1.2 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite hidromel obținute din fermentarea unei soluții de miere, încadrate la codurile NC 2206 00 59 și NC 2206 00 89, precum și la codul NC 2206 00 39.

(5) Se încadrează la poziția 3.2.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite cidru de mere și/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție este egală sau mai mare de 3 bari, obținute din fermentarea completă sau parțială a merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome și zaharuri, și încadrate la codurile NC 2206 00.

(6) Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluție pentru băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1, se măsoară la temperatura de 20°C”.

 

Art. 456 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat Legea nr. 13/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 456 alin. (1), lit. g) prevedea:

„Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

(…)

g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456, alin. (1), lit. g) se modifică și va avea următorul conținut:

„Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

(…)

g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;.

 

Art. 456 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus Legea nr. 13/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin. (2), după lit. r), se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul conținut:

„(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

(…)

s) clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusive clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive”.

 

Art. 456 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus Legea nr. 13/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora”.

 

O.U.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Art. XI partea introductivă din O.U.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (modificat Legea nr. 13/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. XI, partea introductivă prevedea:

„Art. XI

Articolul 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. XI, partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. XI

Articolul 4 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:”.

 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Art. 29 alin. (1^1)-(1^2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat Legea nr. 13/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 29, alin. (1^1)-(1^2) prevedeau:

„(1^1) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 31 decembrie 2019, dată până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.

(1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 și data de 31 decembrie 2019 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (1^1)-(1^2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1^1) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligația de a normalize condițiile de muncă.

(1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 și data de 1 septembrie 2021 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 

Art. 5 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (modificat Legea nr. 13/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (2), lit. a) prevedea:

„(2) Consiliul de administrație este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Consiliul de administrație este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;”.

Alte prevederi ale Legii nr. 13/2019

Potrivit art. II, Legea nr. 237/2018 pentru modificarea O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (M. Of. nr. 864 din 11 octombrie 2018) se modifică. Respectiva modificare va face obiectul unei știri viitoare.

O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) – modificări (Legea nr. 13/2019) was last modified: ianuarie 14th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter