O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 – modificări (Legea nr. 293/2015)

30 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3294

Despre

  • M. Of. nr. 884 din 25 noiembrie 2015
  • Legea nr. 293/2015
  • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015

Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
Legea nr. 293/2015
(M. Of. nr. 884 din 25 noiembrie 2015)
modifică: art. 1 alin. (55), (57)-(510)
introduce: art. 1 alin. (82), art. 1 alin. (13) și (14), art. 11
O.U.G. nr. 86/2014
(M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014)
modifică: art. 17 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 884 din 25 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 293/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015).

 

Legea nr. 293/2015 aprobă O.U.G. nr. 35/2015, dar modifică și următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014);

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015.

 

Modificarea O.U.G. nr. 83/2014

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 83/2014 prin Legea nr. 293/2015:

Art. 1 alin. (55), (57)-(510) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 293/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (55) prevedea faptul că începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepție de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25 % față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

De asemenea, art. 1 alin. (57) stabilea faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, prin personal din sistemul public sanitar se înțelege toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații, personalul din rețeaua de medicină școlară, asistență medicală comunitară, precum și din alte unități sanitare și medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitățile nominalizate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

În continuare, art. 1 alin. (58) stabilea faptul că beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum și din cabinetele medicale organizate la nivelul unităților penitenciare.

Art. 1 alin. (59) prevedea faptul că beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din structura medicală a sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

În sfârșit, art. 1 alin. (510) dispunea faptul că nu intră sub incidența prevederilor alin. (55) și (56) personalul din direcțiile de sănătate publică și structurile similare ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu excepția personalului din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, prevăzute la alin. (57).

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (55) și (57)- (510) prevăd următoarele:

(55) Începând cu data de 1 decembrie 2015, prin excepție de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

(…)

(57) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin personal din sistemul public sanitar se înțelege toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea sau coordonarea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații, personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și din alte unități sanitare și medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitățile nominalizate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății.

(58) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum și din cabinetele medicale organizate la nivelul unităților penitenciare, inclusiv personalul de specialitate din sistemul administrației penitenciare care definește, coordonează, implementează și desfășoară activități în domeniul asistenței educative, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor private de libertate.

(59) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar și de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și auxiliar sanitar, indiferent de funcția pe care este încadrat, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. În această situație, prevederile alin. (56) se aplică asupra elementelor sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază.

(510) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și personalul altor unități sanitare și medico-sociale publice”.

 

Art. 1 alin. (82) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 293/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (81) se introduce un nou alineat, alin. (82).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (82) prevede: „Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, institutelor centrale și structurilor subordonate județene, în mod corespunzător încadrării acestor structuri, cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, după caz, din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în cazul unităților subordonate, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, corespunzător specificului funcțiilor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având ca referință dispozițiile ordinelor ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aplicare a prevederilor alin. (8) și (81), cu respectarea normelor legale în vigoare”.

 

Art. 1 alin. (13) și (14) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 293/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (12) se introduc două noi alineate, alin. (13) și (14).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (13) și (14) prevăd: „(13) Pentru personalul direcțiilor de sănătate publică prevederile alin. (55) se aplică la cuantumul brut al salariilor de bază aferente lunii iunie 2015.

(14) Dacă în urma aplicării prevederilor alin. (13) rezultă un cuantum brut al salariului de bază mai mic decât cel aflat în plată, se menține în plată cuantumul avut”.

 

Art. 11 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin Legea nr. 293/2015)

Noua reglementare

După art. 1, se introduce un nou articol, art. 11.

Potrivit noii reglementări, art. 11 dispune: „(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții bugetare «Administrație», capitolul II – Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare din anexa nr. II – Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ», anexa nr. IV – Familia ocupațională de funcții bugetare «Cultură», anexa nr. V – Familia ocupațională de funcții bugetare «Diplomație», anexa nr. VI – Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție», anexa nr. VII – Familia ocupațională de funcții bugetare «Apărare, ordine publică și siguranță națională» și anexa nr. VIII – Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunară brută/salariul lunar brut/indemnizația brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu același procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1) și (2) personalul prevăzut la art. 1 alin. (55)-(510), alin. (12) și (13), la art. 2 alin. (61) și (62), precum și personalul prevăzut la art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare”.

 

Modificarea O.U.G. nr. 86/2014

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 86/2014 prin Legea nr. 293/2015:

Art. 17 alin. (2) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 293/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) dispunea faptul că salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) dispune: „Salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale, serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 293/2015

Art. II la primul alineat prevede faptul că, începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public de asistență socială, astfel cum este definit în O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 185/2015, se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

Potrivit alineatului următor, personalul prevăzut la alin. (1) nu beneficiază de prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege.

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 – modificări (Legea nr. 293/2015) was last modified: noiembrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.