O.U.G. nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

31 dec. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1246

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012

(M. Of. nr. 461 din 30 iunie 2011; cu modif. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

(M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie 2019)

– modifică: art. 6 alin. (3) și alin. (3^2)-(3^4), art. 27 alin. (1), alin. (3) și alin. (5), art. 28 alin. (2), anexa nr. 2;

– introduce: art. 2 alin. (1) lit. z^1), art. 20 alin. (2^1)-(2^2).

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016

(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015; cu modif. ult.)

 

– modifică: art. 6 alin. (2), art. 15 alin. (4), art. 15 alin. (4^1),

– introduce: art. 2 alin. (3) lit. r), art. 9 lit. d^1)-d^2), art. 9 lit. ș)-t), art. 12 alin. (1^2)-(1^5), art. 12 alin. (2^2), art. 18^1, cap. VIII^1 (art. 29^2-29^3), art. 37.

O.U.G. nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2013

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

(M. Of. nr. 302 din 27 mai 2013; cu modif. ult.)

 

– modifică: art. 20.

 

O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013

(M. Of. nr. 392 din 12 iunie 2012; cu modif. ult.)

 

– modifică: art. V alin. (3);

– introduce: art. V alin. (3^1).

 

În M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012 (M. Of. nr. 461 din 30 iunie 2011; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016 (M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2013 (M. Of. nr. 302 din 27 mai 2013; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013 (M. Of. nr. 392 din 12 iunie 2012; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse fiecăruia dintre actele normative mai sus menționate.

 

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 

Art. 2 alin. (1) lit. z^1) din O.U.G. nr. 66/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 80/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), după lit. z) se introduce o nouă literă, lit. z^1), cu următorul conținut:

„(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

z^1) decizie privind neeligibilitatea – document emis de către autoritatea de certificare prin care aceasta stabilește nedeclararea/necertificarea/retragerea cu caracter definitiv a unor cheltuieli considerate neeligibile aferente constatărilor cu implicații financiare, formulate în rapoartele sale finale de verificare și nevalorificate în urma investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d) și care nu constituie titlu de creanță în sensul prevederilor art. 21 alin. (20) sau titlu executoriu în sensul prevederilor art. 43”.

 

Art. 6 alin. (3) și alin. (3^2)-(3^4) din O.U.G. nr. 66/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 80/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (3) și alin. (3^2)-(3^4) prevedeau:

„(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situația în care constată cel puțin una din abaterile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în raport cu:

a) reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice;

b) reglementările comunitare aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) procedurile sau instrucțiunile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, alții decât autoritățile contractante.

(…)

(3^2) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziție prevăzute în anexă sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activității de verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexă.

(3^3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziție de natură formală, care nu au niciun potențial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale. Situațiile care pot fi constatate ca fiind fără impact financiar sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3^4) În cazul în care, pentru același contract de achiziție verificat, se constată existența mai multor abateri privind regimul achizițiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevăzute în anexă, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (3) și alin. (3^2)-(3^4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situația în care constată cel puțin una dintre abaterile prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în raport cu:

a) reglementările naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii;

b) reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

c) procedurile sau instrucțiunile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, alții decât autoritățile contractante.

(…)

(3^2) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii prevăzute în anexe sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activității de verificare/control/audit. Pentru abaterile care nu sunt definite în anexe autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe.

(3^3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii de natură formală, care nu au un potențial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale.

(3^4) În cazul în care, pentru același contract de achiziție publică/de achiziție sectorială/de concesiune de lucrări și servicii verificat, se constată existența mai multor abateri privind regimul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevăzute în anexe, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse”.

 

Art. 20 alin. (2^1)-(2^2) din O.U.G. nr. 66/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 80/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

„(2^1) Ca urmare a finalizării investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la alin. (2) lit. d), autoritatea de certificare decide, după caz:

a) să emită o decizie privind neeligibilitatea, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. z1);

b) să declare/certifice sume aferente constatărilor cu implicații financiare formulate în rapoartele sale finale de verificare;

c) să țină cont de impactul financiar al titlului de creanță emis de structura de control, la întocmirea declarației de cheltuieli/declarației anuale a conturilor.

(2^2) Formatul standard al deciziei de neeligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. z1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Art. 27 alin. (1), alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 66/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 80/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (1), alin. (3) și alin. (5) prevedeau:

„(1) În cazul în care se constată nereguli determinate de abaterile prevăzute în anexă, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziție, în raport fie cu reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, fie cu reglementările comunitare aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, fie cu procedurile specifice/instrucțiunile de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21.

(…)

(3) Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziție, care nu au niciun impact financiar, nu se aplică corecții financiare. Situațiile care pot fi constatate ca fiind fără impact financiar sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(…)

(5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică corecții financiare, în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (1), alin. (3) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) În cazul în care se constată nereguli determinate de abaterile prevăzute în anexe, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, în raport fie cu reglementările naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, fie cu reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, fie cu procedurile specifice/ instrucțiunile de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21.

(…)

(3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, care nu au un impact financiar, nu se aplică corecții financiare.

(…)

(5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexe, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică corecții financiare, în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe”.

 

Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 80/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 28, alin. (2) prevedea:

„(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achizițiile, stabilită, potrivit prevederilor anexei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achizițiile publice/achizițiile sectoriale/concesiunile de lucrări și servicii, stabilită potrivit prevederilor anexelor”.

 

Anexa nr. 2 din O.U.G. nr. 66/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 80/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2.

 

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Art. 2 alin. (3) lit. r) din O.U.G. nr. 40/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 80/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (3), după lit. p) se introduce o nouă literă, lit. r), cu următorul conținut:

„(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

(…)

r) decizia de reziliere a contractului de finanțare – actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia”.

 

Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 80/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investiții de infrastructură de transport, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor”

O.U.G. nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene was last modified: decembrie 29th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter