O.U.G. nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc – modificări (Legea nr. 250/2018)

9 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 235

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010

(M. Of. nr.  439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.)

Legea nr. 250/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

(M. Of. nr. 942 din 07 noiembrie 2018)

 

modifică: art. 15 alin. (1) A lit. b) (iv), art. 17 alin. (9^1), art. 20 alin. (1);

introduce: art. 7 alin. (4), art. 22 alin. (3) lit. e).

O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013

(M. Of. nr.  187 din 3 aprilie 2013; cu modi. ult.)

modifică: art. 1 alin. (1^1), art. 1 alin. (4), art. 8 alin. (1) lit. f)-h);

abrogă: art. 8 alin. (1) lit. i).

 

 

În M. Of. nr. 942 din 07 noiembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 250/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc.

Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

–  O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010 (M. Of. nr.  439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013 (M. Of. nr.  187 din 3 aprilie 2013; cu modi. ult.).

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse O.U.G. nr. 77/2009 vizează introducerea unor dispoziții referitoare la interzicerea afișării în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau „jack-pot” -uri reale sau simulate.  Pe de altă parte, potrivit modificărilor aduse O.U.G. nr. 20/2013, suspendarea activității organizatorilor de jocuri de noroc sau a operatorilor economici ce dețin licența clasa a 2-a se poate face de către Comitetul de supraveghere al O.N.J.N., la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale O.N.J.N., până la încetarea situației care a generat suspendarea.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse atât O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,  cât și O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

 

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (introdus prin Legea nr. 250/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Se interzice afișarea în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau «jack-pot» -uri reale sau simulate”.

 

Art. 15 alin. (1) A lit. b) (iv) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (modificat prin Legea nr. 250/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 15 alin. (1) A lit. b), (iv) prevedea:

„(1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții:

A. Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:

(…)

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(…)

(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative – de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a autorizației – în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15 alin. (1) A lit. b), (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții:

A. Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:

(…)

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(…)

(iv) împotriva persoanei juridice nu au fost luate măsuri administrative – de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a întregii activități desfășurate de operatorul de jocuri de noroc, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;”.

 

Art. 17 alin. (9^1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (modificat prin Legea nr. 250/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (9^1) prevedea:

„(9^1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale O.N.J.N., în alte condiții decât cele prevăzute la alineatele anterioare, până la clarificarea situației”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 17, alin. (9^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(9^1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau a operatorilor economici ce dețin licența clasa a 2-a, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale O.N.J.N., până la încetarea situației care a generat suspendarea”.

 

Art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (modificat prin Legea nr. 250/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 20, alin. (1) prevedea:

„(1) Operatorii economici care desfășoară activități de: producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați să obțină licență de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor de producție, import, export, achiziție sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a operațiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activitățile prevăzute în prezentul alineat în scopul exploatării activității pentru care dețin licență”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 20, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați să obțină licență de la Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor de producție, import, export, achiziție sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a operațiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activitățile prevăzute în prezentul alineat în scopul exploatării activității pentru care dețin licență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a, pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării activității, și organizatorii de jocuri de noroc a căror activitate a încetat sub orice formă, în vederea vânzării mijloacelor de joc ce sunt în proprietatea acestora în perioada de valabilitate a licenței”.

 

Art. 22 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (introdus prin Legea nr. 250/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (3), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul conținut:

„(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și posibilitatea aplicării sancțiunii complementare potrivit alin. (4):

(…)

e) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (4)”.

 

O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Art. 1 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 20/2013 (modificat prin Legea nr. 250/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) Oficiul își desfășoară activitatea în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1^1) Oficiul își desfășoară activitatea în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului”.

 

Art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 20/2013 (modificat prin Legea nr. 250/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (4) prevedea:

„(4) Oficiul își desfășoară activitatea teritorială în spații/imobile deținute de Ministerul Finanțelor Publice sau de unitățile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Oficiul își desfășoară activitatea teritorială în spații/imobile deținute de Ministerul Finanțelor Publice sau de unitățile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale sau, după caz, în spații închiriate, în condițiile legii”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. f)-h) din O.U.G. nr. 20/2013 (modificat prin Legea nr. 250/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 8 alin. (1), lit. f)-h) prevedeau:

„(1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi și 7 neexecutivi numiți prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:

(…)

f) membru – membru neexecutiv numit la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

g) membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului pentru societatea informațională;

h) membru – membru neexecutiv numit la propunerea șefului Cancelariei Primului-Ministru;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8 alin. (1), lit. f)-h) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi și 7 neexecutivi numiți prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:

(…)

f) membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului finanțelor publice;

g)membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale; 

h) 2 membri – membri neexecutivi numiți la propunerea Secretariatului General al Guvernului”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 20/2013 (abrogat prin Legea nr. 250/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8 alin. (1), lit. i) se abrogă.

O.U.G. nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc – modificări (Legea nr. 250/2018) was last modified: noiembrie 9th, 2018 by Redacția ProLege
7 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter