O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 20/2019)

26 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 287

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 631 din 19 iulie 2018)

O.G. nr. 20/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 697 din 23 august 2019)

– modifică:art. 1 alin. (2) lit. b) – d); art. 2; art. 4 așin. (1) lit. b); art. 4 alin. (2); art. 5 partea introductivă și lit. c) și d); art. 5 lit. f); art. 6; art. 7 alin. (1) și (3); art. 10 alin. (5); art. 11 alin. (1) și (2); art. 13.

– abrogă: art. 7 alin. (4) – (7); art. 8; art. 9; art. 12.

 

În M. Of. nr. 697 din 23 august 2019 a fost publicată O.G. nr. 20/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Art. 1 alin. (2) lit. b) – d) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificate prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) lit. b) – d) prevedeau următoarele aspecte:

„b) construirea de obiective culturale, reprezentând construcții cu destinație culturală sau în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație;

Conferintele lunii noiembrie
”

c) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi;

d) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituții de spectacole sau concerte și alte obiective cu destinație culturală.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) lit. b) – d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„b) construirea de obiective culturale, reprezentând construcții cu destinație culturală sau în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație, și dotările aferente acestora;

c) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare, dotare și punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi;

d) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare, dotare și punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituții de spectacole sau concerte și alte obiective cu destinație culturală.”

 

Art. 2 din O.U.G. nr. 76/2018 (modificat prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 2 – Ministerul Culturii și Identității Naționale asigură coordonarea, finanțare și monitorizarea Programului, în conformitate cu prevederile legale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2 – (1) Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de management a proiectului, asigură coordonarea, finanțarea, monitorizarea, evaluarea și controlul Programului, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Pentru implementarea Programului, Unitatea de management a proiectului utilizează personalul propriu, precum și personal angajat în baza contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată.

(3) Pe perioada implementării Programului, Unitatea de management a proiectului poate utiliza, în afara personalului prevăzut la alin. (2), personal de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, maximum 20 de posturi, cu încadrarea în numărul maximum de posturi aprobate pentru minister.

(4) Din bugetul aprobat Programului vor fi suportate și cheltuielile necesare la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru implementarea și monitorizarea acestuia.”

 

Art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificată prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. b) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 4 – (1) Beneficiarii Programului sunt:

[…]

b) autoritățile administrației publice locale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4 – (1) Beneficiarii Programului sunt:

[…]

b) autoritățile administrației publice locale, precum și instituții publice aflate în subordinea acestora.”

 

Art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificat prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) Obiectivele/Proiectele de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) -d) se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate fie în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea autorităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), fie în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor județene/locale ale acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Obiectivele/Proiectele de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) – d) se realizează pe terenuri și/sau în construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale și/sau în proprietatea sau administrarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

 

Art. 5 partea introductivă și lit. c) – d) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificate prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 partea introductivă și lit. c) – d) prevedeau următoarele aspecte:

„Nu sunt considerate eligibile pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) și d) aferente următoarelor:

[…]

c) monumente istorice sau obiectivele culturale aflate sub sechestru asigurător, ipotecate, aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate;

d) imobilele monumente istorice, bunuri culturale mobile clasate sau alte obiective care au beneficiat de alte finanțări nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, care au beneficiat de alte finanțări rambursabile/nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 partea introductivă și lit. c) – d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 5 –  Nu sunt considerate eligibile pentru finanțare categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) – d) aferente următoarelor:

[…]

c) monumente istorice sau obiectivele culturale aflate sub sechestru asigurător, ipotecate sau aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate;

d) imobilele monumente istorice, bunuri culturale mobile clasate sau alte obiective care au beneficiat de alte finanțări nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, care au beneficiat de alte finanțări rambursabile/nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări pentru același tip de intervenție.”

 

 

Art. 6 din O.U.G. nr. 76/2018 (modificat prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea următoarele aspecte:

„(1) Sumele alocate prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru realizarea Programului reprezintă 98% din valoarea totală a investiției, fără valoarea terenului.

(2) Cota de 2% din valoarea totală a investiției este suportată de către beneficiar din surse financiare proprii, cu excepția bunurilor achiziționate sau a obiectivelor realizate și finanțate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale ca beneficiar al Programului.

(3) Modalitatea de finanțare care prevede analizarea, selectarea, implementarea, verificarea și monitorizarea derulării proiectelor, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează în cadrul fiecărui domeniu specific, precum și condițiile de eligibilitate și criteriile de prioritate ale obiectivelor/proiectelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, aferent fiecărei categorii de obiective/proiecte, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6 – (1) Pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) cota de finanțare alocată din bugetul Programului este de 100%, iar pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) – d) este de maximum 98%.

(2) Cota de minimum 2% din valoarea totală a investiției este suportată de către beneficiar din surse financiare proprii.

(3) Dacă beneficiarii investiției sunt autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), finanțate integral din bugetul de stat, cota de finanțare alocată din bugetul Programului este de 100%.

(4) Analizarea, evaluarea, selectarea, implementarea, verificarea, controlul și monitorizarea derulării proiectelor, precum și condițiile de eligibilitate și criteriile de prioritate ale obiectivelor/proiectelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc în normele metodologice privind implementarea Programului, aprobate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Art. 7 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificate prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) și (3) prevedeau următoarele aspecte:

„(1) Pentru includerea în Program, beneficiarii transmit Ministerului Culturii și Identității Naționale propunerile de finanțare, însoțite de nota conceptuală și tema de proiectare, întocmite conform prevederilor legale, sau o notă de fundamentare care să conțină descrierea bunului de patrimoniu care urmează a fi achiziționat prin Program, datele de identificare ale proprietarului actual, precum și valoarea estimată de achiziție a acestuia, în baza dreptului de preemțiune prevăzut de lege.

[…]

(3) Pentru perioada 2019-2026, sesiunea de depunere a propunerilor de finanțare se stabilește prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 7 – (1) Pentru includerea în Program, beneficiarii transmit Unității de management a proiectului documentele stabilite în normele metodologice privind implementarea Programului. 

[…]

(3) Pentru perioada 2019 – 2026, sesiunile de depunere a propunerilor de finanțare se stabilesc anual prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.”

 

Art. 10 alin. (5) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificat prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (5) prevedea următoarele aspecte:

„(5) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) au obligația să transmită trimestrial Ministerului Culturii și Identității Naționale un raport privind stadiul obiectivelor/proiectelor prioritare de investiții derulate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Beneficiarii au obligația să transmită raportări periodice către Unitatea de management a proiectului, conform prevederilor normelor metodologice privind implementarea Programului.”

 

Art. 11 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 76/2018 (modificate prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) și (2) prevedeau următoarele aspecte:

„(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Culturii și Identității Naționale și beneficiari, pentru obiectivele/proiectele prioritare aprobate prin memorandumul prevăzut la art. 8 alin. (2), pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație nu sunt suficiente pentru finalizarea obiectivului/proiectului prioritar, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 11 – (1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Culturii și Identității Naționale și beneficiari, pentru obiective/proiectele selecționate pentru finanțare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație nu sunt suficiente pentru finalizarea obiectivului/proiectului prioritar, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 3 ani.”

 

Art. 13 din O.U.G. nr. 76/2018 (modificat prin O.G nr. 20/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 13 – (1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.

(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Culturii și Identității Naționale documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13 – (1) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de bunuri/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și de modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinației pentru care au fost alocate.

(2) Beneficiarii au obligația să transmită Unității de management a proiectului documentele necesare monitorizării proiectelor finanțate prin Program, a obiectivelor de investiții, în conformitate cu prevederile normelor metodologice privind implementarea Programului, și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.”

 

Totodată, menționăm faptul că art. 5 lit. f), art. 7 alin. (4) – (7), art. 8, art. 9 și art 12 se abrogă. 

O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 20/2019) was last modified: august 26th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter