O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi – modificări (O.U.G. nr. 17/2019)

21 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 918

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi,  aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 88/2015

 

(M. Of. nr.  768 din 22 octombrie 2014; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

(M. Of. nr. 219 din 20 martie 2019)

modifică: art. 2 lit. a)-b), art. 2^1 alin. (1)

introduce: art. 2^1 alin. (5)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

 

În M. Of. nr. 219 din 20 martie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (M. Of. nr. 768 din 22 octombrie 2014; cu modif. ult.).

 

Potrivit uneia dintre modificările aduse O.U.G. nr. 66/2014, beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcție de tipul de autoturism nou care se achiziționează în cadrul Programului. De asemenea, garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

 

Art. 2 lit. a)-b) din O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (modificat prin O.U.G. nr. 17/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, lit. a)-b) prevedeau:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoturism nou – se înțelege autovehiculul – bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și al cărui preț de achiziție nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;

b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un autoturism – bun nou;

2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;

4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoturism nou – se înțelege autovehiculul – bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, cu sistem de propulsie termic – cu motor cu ardere internă și hibrid, definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) și h) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv electric hibrid și pur electric, definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) și h) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 6, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic – cu motor cu ardere internă, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid prețul de achiziție nu poate depăși suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;

b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. achiziționează un autoturism nou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la lit. a);

2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;

4. are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data solicitării creditului garantat”.

 

Art. 2^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (modificat prin O.U.G. nr. 17/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2^1, alin. (1) prevedea:

„(1) Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2^1, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcție de tipul de autoturism nou care se achiziționează în cadrul Programului. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată”.

 

Art. 2^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (introdus prin O.U.G. nr. 17/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2^1, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conținut:

„(5) Facilitățile acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul și ecotichetul se pot utiliza pentru justificarea achitării avansului prevăzut la alin. (1) din prețul de achiziție a autoturismului nou”.

 
Alte prevederi ale O.U.G. nr. 17/2019

Potrivit art. II, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre modificarea și completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. III, solicitările de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi transmise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează prin aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi – modificări (O.U.G. nr. 17/2019) was last modified: martie 21st, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter